Sběr dat ze všech přínosných zdrojů

Klíčem k získání cenných a přesných informací je získávání dat ze všech relevantních zdrojů. Provozní prostředí obsahují různorodý soubor zařízení, od proprietárních a specifických průmyslových systémů, až po vzdálená, mobilní a chytrá průmyslová zařízení IoT. AVEVA PI System umožňuje automaticky uložit data z jakéhokoli zdroje, zajistit jejich plnou integritu a ušetřit čas oproti zdlouhavého manuálního sběru.

Provozní místa a závody

Produkty AVEVA PI System sbírají data v reálném čase z komplexních průmyslových systémů, jako jsou programovatelné logické automaty (PLC), distribuované řídicí systémy (DCS), SCADA systémy, přístroje, laboratorních systémy (LIMS) a další. Starší zařízení nepředstavují žádný problém. Produkty AVEVA PI System poskytují více než 450 nativních rozhraní a 20 inteligentních konektorů napříč vertikálními segmenty, které shromažďují data a centralizují je ve společném datovém archivu.

Vzdálená a IIoT zařízení

V důsledku digitalizace má nyní mnoho průmyslových podniků stovky, nebo dokonce tisíce zařízení se senzory umístěnými mimo jejich provozní prostory. Edge řešení v systému AVEVA PI System umožňují shromažďovat, lokálně ukládat a zpřístupňovat provozní data ze senzorů a zařízení mimo primární řídící síť. Některé společnosti dokonce využívají data ze zařízení rozmístěných na pracovištích klientů.

PI System, edge, umožňuje integrovat:

  • Chytrá zařízení IoT
  • Mobilní prostředky s přerušovaným připojením
  • Zařízení v náročných prostředích
  • Zařízení nasazená v prostředích bez technické podpory
  • Zařízení umístěná u zákazníků

Správa a obohacení dat

Jakmile jsou data shromážděna, AVEVA PI System Vám je pomůže transformovat, zpřesnit, propočítat a dát do souvislostí, čímž získáte důležité provozní a obchodní informace.

Jediný zdroj pravdy

AVEVA PI System udržuje systém záznamů provozních dat, který používají inženýři v různých oblastech i analytici na podnikové úrovni. Tato architektura odstraňuje informační bariéry a poskytuje všem přístup k jedinému zdroji informací. Pomocí AVEVA PI System můžete ukládat miliony datových bodů a desítky let historie nezbytných pro tvorbu trendů, srovnávání a prediktivní analýzy. Nová data jsou plynule v reálném čase integrována, ať už přicházejí jednou za hodinu, minutu nebo ve zlomku vteřiny.

Metadata a kontext dat

Provozní data přicházejí v obrovských objemech a jejich množství v řádech tisíců až milionů může být velmi obtížné interpretovat. Produkty AVEVA PI System umožňují operátorům a inženýrům definovat metadata, a tak pomoci těm, kteří data používají pochopit širší souvislosti.

Kromě toho AVEVA PI System umožňuje vytvářet opakovaně použitelné datové struktury, kterými lze uspořádat a agregovat data smysluplným způsobem. Díky této funkci můžete zobrazovat data podle typu zařízení, umístění, procesu nebo jakékoli jiné užitečné kategorie. Možnost vidět data v souvislostech pomáhá i novým zaměstnancům snadněji identifikovat anomálie a trendy.

Analytika a sledování událostí

Produkty AVEVA PI System poskytují analytické nástroje, které můžete použít ke sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Počítejte jednoduché průměry a převody jednotek i složitější výpočty, jako je celková spotřeba energie nebo počet dní zbývajících do vyčerpání surovin. Můžete také definovat klíčové události ve výrobním procesu, na jejíchž základě se začnou sbírat data a ta následně porovnávat s podobnými událostmi. Pokud dojde ke zhoršení výkonu a je třeba přijmout opatření, AVEVA PI System Vám umožní odesílat automatické e-mailové notifikace v reálném čase příslušným členům týmu.

Bezpečné a efektivní doručování dat

V provozu platí, že čím více dat sdílíte, tím více se tato data stávají hodnotnější. Produkty AVEVA PI System zajišťují bezpečné a rychlé doručování provozních dat napříč podnikem k lidem, analytickým nástrojům a aplikacím, které data proměňují v informace.

Provozní inženýři a management

Srdce AVEVA PI System běží lokálně v kritických provozních prostředích. S pomocí produktů AVEVA PI System mohou operátoři a inženýři snadno individuálně přistupovat k datům pomocí nástrojů pro vyhledávání a zobrazení relevantních dat bez nutnosti znalosti programování. Provozní manažeři si mohou data stáhnout do tabulek MS Excel, prohlédnout si trendy v datech a vytvářet reporty. Procesní inženýři si mohou zobrazovat data v přehledných dashboardech na mobilních zařízeních nebo procesních displejích.

Analytičtí pracovníci

Provozní data mohou být zlatým dolem i pro datové a obchodní analytiky či manažery pracující na digitální transformaci podniku. AVEVA PI System zahrnuje produkty pro úpravu a formátování provozních dat k zajištění rychlého a bezpečného přenosu do obchodních a vědeckých platforem používaných pro hlubší analýzu.

AVEVA PI System umožňuje sběr dat v celém distribuovaném (propojeném) podnikovém a obchodním ekosystému.

AVEVA PI System umožňuje sběr dat v celém distribuovaném podnikovém a obchodním ekosystému.

AVEVA PI System je cenově výhodnou volbou pro společnosti, které se rozhodují, zda si pořídit nebo vybudovat provozní datové úložiště pro podporu datových analýz. AVEVA PI System zvládá veškerou problematiku spojenou s definováním, integrací, obohacením a údržbou provozních dat a nabízí programátorský přístup k datům prostřednictvím standardních rozhraní REST API.

Datoví analytici tak stráví méně času čistěním a přípravou dat a mohou se soustředit pouze na analýzu související další kroky.

Bezpečné sdílení dat

Digitální transformace rozšiřuje zájem o provozní data až za hranice podniku k rostoucí síť poskytovatelů služeb třetích stran a partnerům dodavatelského řetězce. AVEVA PI System nyní zahrnuje AVEVA Data Hub (Saas), který odstraňuje překážky sdílení dat a využívá výhod a flexibility cloudu. Díky rychlejšímu a snadnějšímu přístupu k provozním datům najdou Vaše týmy nové způsoby, jak dosáhnout vyšší provozní dokonalosti a udržitelnosti. Možnost sdílet data v reálném čase s Vašimi dodavateli jim pomůže poskytovat služby a analýzy na míru, které Vám pomohou snížit neplánované prostoje. Například podnik zabývající se těžbou ropy a zemního plynu může sdílet s oprávněnými uživateli data z libovolných těžebních vrtů a umožnit tak jejich bezprostřední spolupráci.

Pomůžeme Vám lépe poznat
AVEVA PI System

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA PI System odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA PI System nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA PI System.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA PI System

AVEVA PI Server

AVEVA PI Server je prvotřídní řešení pro sběr, kontextualizaci a zpracování provozních dat v reálném čase v rámci celého podniku.

AVEVA Data Hub

AVEVA Data Hub je cloudově orientovaný software jako služba (SaaS) pro správu provozních dat, který využívá rozsah a flexibilitu cloudu a odstraňuje překážky při sdílení dat.

AVEVA PI Vision

AVEVA PI Vision je webový nástroj pro zobrazování a tvorbu dashboardů, který umožňuje snadno konfigurovatelnou vizualizaci provozních dat v reálném čase.

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
HMI software pro vestavěné a IIoT Edge aplikace
Podrobnosti