AVEVA PI Server je prvotřídní řešení pro sběr, kontextualizaci a zpracování provozních dat v reálném čase v rámci celého podniku. Osobám s rozhodovacími pravomocemi nabízí jednotný, osvědčený zdroj věrohodných provozních dat, který jim umožní získat potřebný přehled a přijímat informovaná rozhodnutí.

Osvědčený nástroj pro ukládání, zpracování a analýzu průmyslových dat

AVEVA PI Server slouží jako jednotný zdroj informací provozních dat a umožňuje je snadno sdílet v rámci celého podniku. AVEVA PI Server poskytuje kontextualizované informace v reálném čase, takže uživatelé rychle získají potřebný přehled a mohou činit zásadní rozhodnutí, která podpoří růst, digitální transformaci a jsou přínosem pro Vaše hospodářské výsledky.

Hlavní funkce:

  • Bezpečně archivuje provozní data v řádu desítek let. Data jsou zpřístupněna všem, kteří je potřebují, a to na všech úrovních organizace.
  • Shromažďuje data z různých zdrojů a formátů do jednoho místa.
  • Kontextualizuje, zpřesňuje a analyzuje data k získání souhrnného provozního i obchodního přehledu.
  • Zachycuje a porovnává data z definovaných událostí.
  • Umožňuje nastavení notifikací a automatického zasílání upozornění o změnách v provozu.
  • Umožňuje bezpečné auditní záznamy k zajištění dodržování vládních a oborových předpisů a nařízení.
  • Poskytuje ochranu cenných dat prostřednictvím robustního komplexního zabezpečení.
  • Nabízí přístup k provozním datům osobám s rozhodovací pravomocí na všech úrovních organizace.

Struktura AVEVA PI Server

AVEVA PI Server: Ukládání, uspořádání, analýza, notifikace

Jednotlivé klíčové funkce AVEVA PI Serveru zajišťují moduly Data archive, Asset framework, Asset analytics, Event frames a Notifications. Tyto výkonné moduly spolupracují a mění surová data na smysluplné provozní informace.

Data archive

Data archive je průmyslově zaměřený systém pro ukládání dat a přístup k nim v rámci AVEVA PI Server. Dokáže ukládat miliony proměnných a tisíce hodnot za sekundu po dobu několika desetiletí bez ohledu na to, jaká senzorická měření nebo procesní data shromažďujete.

Asset framework

Asset framework je flexibilní interaktivní nástroj pro vytváření uživatelských datových struktur, které přidávají provozním datům smysluplný kontext.

Asset analytics

Modul Asset analytics Vám umožní pomocí vlastních výpočtů transformovat zdrojová data na využitelná KPI. Vytvářejte jednoduché nebo komplexní výpočty pomocí snadno použitelného rozhraní s bohatou sadou vestavěných funkcí.

Event frames

Rámce událostí Vám umožní přesně stanovit klíčové události ve Vaší výrobě. Procesní odchylky, fáze dávkové výroby, spouštění zařízení a další významné výrobní události se rázem stanou snáze pochopitelnými při srovnání s podobnými jevy.

Notifications

Cílem modulu Notifications je v reálném čase informovat uživatele o výkonnostní anomálii či odchylce, pokud se hodnota vyskytne mimo definované parametry. Díky notifikacím je pro odpovědné pracovníky jednodušší izolovat problémy a provést analýzu hlavních příčin.

Pomůžeme Vám lépe poznat
AVEVA PI System

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA PI System odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA PI System nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA PI System.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA PI System

AVEVA Data Hub

AVEVA Data Hub je cloudově orientovaný software jako služba (SaaS) pro správu provozních dat, který využívá rozsah a flexibilitu cloudu a odstraňuje překážky při sdílení dat.

AVEVA PI Vision

AVEVA PI Vision je webový nástroj pro zobrazování a tvorbu dashboardů, který umožňuje snadno konfigurovatelnou vizualizaci provozních dat v reálném čase.

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
HMI software pro vestavěné a IIoT Edge aplikace
Podrobnosti