AVEVA™ Data Hub je software jako služba (SaaS) provozovaný v cloudu pro správu provozních dat, který využívá výhod a flexibility cloudu a odstraňuje překážky při sdílení dat. AVEVA Data Hub je plně integrován s dalším softwarem od AVEVA (PI Server, Historian) a vytváří tak komplexní řešení pro správu dat edge-to-cloud.

Cloudové služby připravené k použití

AVEVA Data Hub je navržen tak, aby shromažďoval a ukládal provozní data a kontextové informace z různých míst a zařízení do jediného zabezpečeného řešení běžícím v cloudu. Z tohoto datového centra pak můžete poskytnout přístup k datům prostřednictvím prohlížeče jakémukoli oprávněnému uživateli v rámci podnikové sítě nebo mimo ni. AVEVA Data Hub je cloudové řešení připravené k okamžitému použití, není třeba nic instalovat ani udržovat. Můžete rychle začít agregovat, vizualizovat a integrovat data do svých stávajících nástrojů pro analýzu dat.

AVEVA Data Hub umožňuje vytvářet skupiny uživatelů pro sdílení dat v reálném čase. Uživatelé mohou sjednocovat provozní data a obohacovat je o relevantní kontext, ukládat historická data, data v reálném čase i prognózy a bezpečně je sdílet spolu s dalšími poznatky se zainteresovanými uživateli v podniku i mimo něj. AVEVA Data Hub nevyžaduje žádný vývoj ani infrastrukturu, zjednodušuje bezpečné sdílení dat pro větší provozní přehled a umožňuje lepší a rychlejší rozhodování.

Hlavní využití AVEVA Data Hub

Pokročilá analýza dat

Umožněte uživatelům nahlédnout hlouběji a získat odpovědi rychleji. Poskytněte analytikům samostatný přístup ke konzistentním provozním datům a souvisejícím kontextovým informacím. Umožněte uživatelům provádět ad hoc dotazy bez dopadu na kritické operace a poskytovat formátovaná data přímo do oblíbených platforem pro vytváření reportů.

Vzdálený dohled

Snižujte rizika, úsilí i náklady na monitorování zdrojů mimo Vaši primární řídicí síť. Stahujte data v reálném čase z IIoT zařízení, senzorů a starších zařízení do svého centralizovaného datového uzlu a umožněte tak místní nebo vzdálené monitorování výkonu.

Propojené komunity

Umožňujte obousměrné sdílení vybraných provozních dat v reálném čase s libovolným počtem partnerských organizací v rámci daného ekosystému. Vytvořte bezpečnou, na informace zaměřenou síť vzájemně propojených partnerů, která bude vytvářet novou obchodní hodnotu.

Spolupráce a vzdálení pracovníci

Usnadněte autorizovaným pracovníkům bezpečný přístup k provozním datům v reálném čase. Využijte stávající internetovou infrastrukturu ke snížení nákladů na přístup k datům z libovolného zařízení a místa.

Funkce

Jedinečné funkce usnadňují sdílení relevantních dat v reálném čase s pověřenými spolupracovníky a partnery.

Definice zařízení
 • Moderní vyhledávací metody pro snadné vyhledávání dat
 • Seskupování datových toků podle zařízení nebo typu zařízení
 • Identifikace zařízení na základě aktuálního stavu nebo typu
 • Možnost identifikace metadat, například dle výrobce nebo čísla modelu
Zobrazení dat
 • Předkonfigurované tabulkové datové soubory pro spojení datových toků s metadaty a proměnnými (tagy)
 • Funkce tvarování pro zarovnání a formátování interpolovaných dat
 • Flexibilní rozhraní REST API
Komunity
 • Architektura pro více uživatelů navržená nativně pro cloud, která umožňuje danému okruhu uživatelů bezpečně sdílet vybraná data
 • Plná správa, přehled a kontrola nad daty, která jsou sdílena s jednotlivými obchodními partnery
 • Více způsobů využití dat, a to buď v rámci AVEVA Data Hub, nebo externě prostřednictvím PowerBI, platforem AI a ML, analytických nástrojů třetích stran nebo jiných cloudových aplikací prostřednictvím rozhraní REST API
Trendy
 • Snadné vyhledávání datových toků, trendů a vlastností zařízení podle klíčových slov
 • Rychlé automatické výpočty pro zvýrazněné rozsahy dat
 • Sdílené adresy URL pro snadný webový přístup ke společným pracovním plochám

Pomůžeme Vám lépe poznat
AVEVA PI System

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA PI System odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA PI System nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA PI System.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA PI System

AVEVA PI Server

AVEVA PI Server je prvotřídní řešení pro sběr, kontextualizaci a zpracování provozních dat v reálném čase v rámci celého podniku.

AVEVA PI Vision

AVEVA PI Vision je webový nástroj pro zobrazování a tvorbu dashboardů, který umožňuje snadno konfigurovatelnou vizualizaci provozních dat v reálném čase.

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
HMI software pro vestavěné a IIoT Edge aplikace
Podrobnosti