Podpora standardu ISA-88

AVEVA Batch Management je navržen v souladu se standardy definovanými pro dávkové výrobní procesy ve specifikaci ISA-88. Navíc, nad rámec této specifikace, lze definovat propojení a přepravní třídy umožňující vytvářet receptury nezávislé na konkrétním výrobním zařízení (Equipment Independent Recipe).

Variabilita nasazení

Možnost nasazení ve výrobních procesech s různým stupněm automatizace – od převládajících manuálních operací, přes polo-automatizované až po plně automatizované provozy.

Řízení i těch nejsložitějších síťových uspořádání výrobních zařízení

Škálovatelnost

Od malých aplikací na jediném PC (all-in-one) až po rozsáhlé systémy s dvojicí redundantních Batch Serverů a množstvím klientských stanic.

Lze začít s pilotním projektem pro ověření koncepce a následně řešení rozšířit dle požadavků uživatele.

Uživatelsky přívětivé grafické rozhraní

Grafické obrazovky klientských vizualizačních aplikací poskytují komplexní informace o průběhu dávkového procesu v reálném čase a umožňují jeho řízení. Tyto údaje lze dále doplnit o procesní data SCADA/HMI ve formě grafických symbolů, přehledů alarmových stavů, reálných a historických trendů technologických veličin, a vytvořit tak pro operátory komplexní uživatelské rozhraní k interakci s řízeným procesem.

Otevřenost

Využití standardních informačních technologií – platformy PC, operačních systémů Microsoft, relačních databází Microsoft SQL Server, Reporting Services, fyzických i virtualizovaných hardwarových prostředků.

Nezávislost na řídicích systémech (PLC / DCS) – vazba s řídicí logikou v PLC je minimalizována na transparentní rozhraní (Control / Status) jednotlivých fází.

Zabezpečení kvality výroby

Zvýšení kvality a stejnorodosti výroby díky důslednému uplatňování předepsaných procedur a vykonávání sekvencí operací dávkového procesu se správnými parametry a ve správném pořadí.

Definování a dodržování správných pracovních postupů – GMP (Good Manufacturing Practices).

Automatické zobrazení aktuálních pracovních instrukcí pro daný výrobek přímo pracovníkům ve výrobě v názorné elektronické podobě (texty, fotografie, výkresy, schémata atd.). Jejich správa i distribuce je prováděna centrálně z jednoho místa (např. výrobním technologem).

Optimalizace výroby

Rychlá reakce na požadavky trhu – na základě modelu výrobní technologie lze receptury definovat nezávisle na konkrétních výrobních zařízeních (Master Recipe) a vyhnout se tak (pře)programovávání řídicího systému.

Zvýšení produktivity a maximální využití výrobních zařízení při souběžné výrobě.

Pružná reakce na změny ve výrobě – změny dostupnosti výrobních zařízení, rozšiřování výrobní kapacity apod.

Univerzálnost

Integrace systému AVEVA Batch Management s dalšími softwarovými produkty značky AVEVA umožňuje vhodně kombinovat dávkově orientované informace s technologickými údaji kategorie HMI/SCADA, doplnit standardní fázovou logiku v PLC o speciální fáze na úrovni PC, spolupracovat s dalšími systémy od třetích stran, propojit výrobní a ekonomickou úroveň podniku apod.

Nízká celková cena řešení

Efektivní strategie návrhu a správy dávkových procesů – receptury mohou modelovat přímo výrobní inženýři nebo technologové.

Rychlejší zavádění nových výrobků do výroby (Time-to-Market) eliminací přeprogramovávání logiky řídicího systému.

Tvorba a ověřování receptur pro dceřiné výrobní závody v případě nadnárodních společností.

Krabicový software – funkčnost ihned po instalaci, osvědčený produkt.

Konzultace, školení a podpora od lokálního distributora AVEVA SW (nástupce značky Wonderware).

Rozcestník AVEVA Batch Management

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA Batch Management

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA Batch Management odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA Batch Management nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA Batch Management.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA Batch Management

Funkce

Podléhá Vaše výroba validacím? – Komplexní záznam historie výroby, včetně využitých zařízení a přenosových cest – Master Recipe – Simulace vykonávání nových receptur…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Datová výměna s různorodými zdroji dat (PLC/DCS/RTU/IIoT/Cloud)
Podrobnosti