Podléhá Vaše výroba validacím?

AVEVA Batch Management disponuje komplexními funkcemi, které usnadňují jeho nasazení v aplikacích vyžadujících soulad s požadavky směrnice americké organizace Food and Drug Administration FDA 21 CFR Part 11. Nasazení systému AVEVA Batch Management tak umožňuje, aby řešení jako celek mohlo být schváleno (validováno) dle požadavků směrnice.

Vynucování posloupnosti operací a „done-by“ / „check-by“ zabezpečení přidává elektronický podpis do elektronického záznamu průběhu dávky (EBR).

Jedna věc je validaci získat, druhá pak, ji obnovovat. AVEVA Batch Management je systém založený na softwarovém modelu výrobního procesu a v řídicím systému (PLC / DCS) jsou pouze transparentní bloky fázové logiky pro konkrétní funkčnost, např. ohřev, míchání, čerpání apod. Tyto bloky jsou zcela nezávislé na modelu a recepturách, takže i když zavedete novou recepturu nebo od základu změníte stávající, a to včetně posloupnosti jejích operací (procedury), tak se kód ve Vašem řídicím systému nezmění a není nutné jej opětovně validovat.

Komplexní záznam historie výroby, včetně využitých zařízení a přenosových cest

AVEVA Batch Management provádí elektronický záznam skutečné výrobní historie včetně spotřebovaných materiálů, použitých výrobních zařízení, využití přenosových cest pro přesun materiálů (fáze Transfer), akcí obsluhy a dalších událostí ve výrobě.

Zaznamenané informace jsou k dispozici pro analýzu výroby, podporu rozhodování údržby, KPI a generování výrobních reportů pro dokladování rodokmenu finálních produktů.

Reportní výstupy dávkové výroby
Dashboard – klíčové hodnotící ukazatele (KPI) o stavu výroby

Master Recipe

Konfigurace systému vychází z modelu výrobního procesu dle ISA-88, což uživateli umožňuje definovat receptury nezávislé na konkrétních výrobních zařízeních, výrobní cestě a velikosti dávky, jako tzv. Master Recipe.

Vykonáváním dávky konvertuje Batch Management Master Recipe na Control Recipe, kterou lze na konci výroby uložit se všemi použitými/korigovanými parametry a využitými zařízeními a zaznamenat tak recepturu pro tzv. „zlatou dávku“.

Dashboard – SFC

Simulace vykonávání nových receptur

Připravené receptury mohou být odzkoušeny v simulačním režimu Batch Server bez nutnosti napojení na řídicí systém (PLC, DCS apod.) a jeho programování.

  • Rychlé odladění receptury – např. ověření výrobní posloupnosti přepočtů množství ingrediencí relativně k velikosti dávky, dotazů na operátory apod.
  • Ověření, zda má konkrétní výrobní závod k dispozici potřebná výrobní zařízení a zpracovatelské možnosti pro vykonání dané receptury
  • Usnadnění činnosti pro pracovníky centrálního výzkumu a vývoje, kteří mohou simulovat vykonávání nově vytvořených receptur oproti procesním modelům vzdálených výrobních závodů
  • Simulační schopnost systému AVEVA Batch Management lze také s výhodou využít pro zaškolení nových výrobních operátorů

Rozcestník AVEVA Batch Management

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA Batch Management

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA Batch Management odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA Batch Management nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA Batch Management.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA Batch Management

Přínosy

Podpora standardu ISA-88 – Variabilita nasazení – Škálovatelnost – Uživatelsky přívětivé grafické rozhraní – Otevřenost – Zabezpečení kvality výroby…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Datová výměna s různorodými zdroji dat (PLC/DCS/RTU/IIoT/Cloud)
Podrobnosti