Široká škála klientských zařízení

 • Snadné připojení širokého portfolia terminálů (tenkých a zero klientů)
 • Možnost integrace mobilních zařízení a podpora většiny níže uvedených vlastností na těchto typech zařízení instalací aplikací aTMC (pro mobilní zařízení firmy Apple) nebo DroidTMC (pro Android).
 • Možnost začlenit počítače typu PC prostřednictvím aplikace WinTMC, spravovat a provozovat je jako tenké klienty a umožnit tak dožít stávající HW než bude nahrazen tenkými nebo zero klienty.

Relevantní informace pro klienty systému

 • Zprostředkování obsahu správné osobě ve správnou chvíli na správné místo
 • Podpora snímačů přítomnosti osob, čteček otisku prstu, čipových karet apod.
 • Vztažení doručovaných informací ke konkrétním klientům, terminálům a lokalitám

Bezkonkurenční flexibilita v konfiguraci klientských pracovišť

 • MultiMonitor – flexibilní práce s více monitory
 • MultiSession – navázání více relací na jeden klientský HW nebo jednoho uživatele
 • MultiStation – realizace většího počtu nezávislých klientských pracovišť prostřednictvím jednoho sdíleného terminálu
 • Sdílení myši a klávesnice mezi více terminály např. pro realizaci velkoplošných zobrazovacích velínových systémů
 • Stínování obrazu (terminál -> terminál a terminál -> ThinManager)

Centrální správa celé architektury a zabezpečení systému

 • Centrální, jednoduchá a přehledná správa klientské i serverové části systému
 • Pokročilé zabezpečení na úrovni terminálu a navázané relace rozšířené vrstvou TermSecure s podporou ActiveDirectory. Více o zabezpečení ThinManageru zde.

Nízké náklady na vlastnictví systému při zajištění vysoké dostupnosti aplikací

 • Failover a “Instant Failover” bez nutnosti zavádět nákladná řešení na bázi failover clusteru
  – Failover – Otevření relace na záložní server v případě nedostupnosti primárního serveru bez interakce uživatele
  – Instant failover – Přepnutí již navázané relace na záložní server v případě nedostupnosti primárního serveru bez interakce uživatele
 • Rozkládání zátěže na farmě Hostitelů relací vzdálené plochy podle předem nastavených pravidel (vytížení CPU, obsazení RAM, počtu navázaných relací)
 • Realizace systému ThinManager s vysokou dostupností konfigurace a s možností redundantní administrace
 • Snadné začlenění levných, spolehlivých a odolných terminálů typu tenký nebo “zero” klient (bez rotačních částí, bez lokálních úložišť, s minimem HW a SW vybavení)
 • Velmi snadná náhrada klientské stanice v případě poruchy bez potřeby zvláštní kvalifikace
  (přepoj kabely, klikni myší a pokračuj v práci)

Integrace obrazu z IP a USB kamer

 • Ořez a roztažení obrazu
 • Střídání obrazu z více kamer
 • Dynamické ovládání pozice obrazu (překrytí)

Rozcestník ThinManager

Pomůžeme Vám lépe poznat ThinManager

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli ThinManager odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení ThinManager nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat ThinManager.

Související informace

Zjistěte víc o ThinManager

Cyber Security

Jeden z hlavních přínosů plynoucí z nasazení tenkých nebo ještě lépe „zero“ klientů se týká zabezpečení systému. Bezpečnostní aspekty plynou…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti