Versiondog

Automatizovaná správa, kontrola a archivace verzí průmyslový programů

Anotace

V dnešních moderních výrobních podnicích je většina výrobních procesů automatizována a provozuje se zde velké množství různých řídicích systémů (PLC), robotů, operátorských pracovišť, frekvenčních měničů, bezpečnostních prvků, průmyslových kamer, scannerů a dalších zařízení.

Pro jejich činnost se používá mnoho softwarových programů nebo datových souborů – řídicí programy pro PLC a robotické systémy, operátorské vizualizační aplikace (SCADA/HMI), různé programovací jazyky, formáty souborů či specifické aplikace.

I po prvotním zprovoznění však dochází v běžném provozu k častým změnám používaných programových a datových souborů. Externí pracovníci nebo interní podnikoví specialisté provádějí různé optimalizace, odstraňují chyby nebo implementují změny potřebné při modifikacích nebo větších úpravách výrobního programu.

Jelikož se používané programy nebo datové soubory často modifikují, je logickým požadavkem zavést systém, který ve všech programech, souborech / datech a jejich změnách zajistí pořádek a neustálý přehled. Zabrání se tak opomenutím, chybám nebo ztrátám souborů a zajistí kontrola a zálohování skutečně provozovaných programů ve výrobních zařízeních, což zamezí narušení hladkého chodu výroby, zmetkovitosti a neplánovaným výrobním odstávkám.

Versiondog je softwarové řešení, který pro všechny verze výrobních programů a datových souborů důsledně zajistí:
  • Automatické průběžné kontroly a zálohy běžících programů ve výrobě
  • Automatizované archivování na centrální místo
  • Dokumentaci změn (Kdo, Kdy a Co změnil)
  • Inteligentní porovnávání rozdílů prostřednictvím Smart Compare
  • Okamžitou dostupnost všech verzí dle přístupového oprávnění
  • Komplexní přehled nad činností jednotlivých uživatelů

Versiondog je produktem německé firmy AUVESY GmbH (AUtomated VErsioning SYstems), která se specializuje na vývoj softwaru pro efektivní správu verzí programů a datových souborů v oblasti průmyslové automatizace.

Firma Pantek (CS) s.r.o. je Autorizovaným distributorem softwaru Versiondog pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

Dedikovaný web v českém jazyce

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách vyhrazených speciálně pro software Versiondog.

www.versiondog.cz