Software Asset Manager

Efektivní správa AVEVA softwaru a licencí


Anotace

Software Asset Manager je nástroj pro správu sítě počítačů, na nichž běží software od společnosti AVEVA.

Software Asset Manager vytvoří a udržuje seznam nainstalovaného AVEVA softwaru včetně verzí a použitých licencí. Dokáže též sám stáhnout z Internetu dostupné opravy pro nainstalovaný software a připravit potřebné soubory na jednotlivé počítače pro jejich instalaci.

Typickým uživatelem Software Asset Manageru je podnikový správce AVEVA projektů, kterému Software Asset Manager ušetří spoustu rutinní práce a usnadňuje údržbu spravovaného softwaru v příslušných verzích s potřebnými softwarovými opravami.

Software Asset Manager zajistí:
 • Pořádek v evidenci veškerého instalovaného AVEVA softwaru a licencí
 • Zjištění neaktuálních verzí
 • Zvýšení bezpečnosti – zjištění chybějících SW oprav (Patches, Service Packs)
 • Automatizované stažení a distribuce nových verzí a SW oprav

Princip činnosti

Práce se Software Asset Managerem probíhá v několika krocích:
 • Vytvoření seznamu spravovaných počítačů
 • Vytvoření seznamu nainstalovaného AVEVA softwaru
 • Vytvoření seznamu nainstalovaných AVEVA licencí
 • Samočinné stahování a distribuce SW oprav (Patches, Service Packs)

Schéma práce se Software Asset Manager

K vytvoření seznamu spravovaných počítačů lze využít nástroj Software Discovery Tool (součást Software Asset Manageru), který sám prohledá počítačovou síť v zadaném rozsahu IP adres a najde počítače, na nichž je nainstalován AVEVA software. Je možný také import seznamu počítačů ze souboru .CSV nebo jejich ruční zadání v prostředí Software Asset Manageru.

Software Asset Manager poté na sledovaných počítačích identifikuje nainstalovaný AVEVA software včetně použitých softwarových oprav, tj. Patchů, Service Packů a HotFixů nainstalovaných pomocí HotFix Manageru a zjistí též základní údaje o samotných počítačích a jejich operačním systému.

V dalším kroku jsou nalezeny nainstalované AVEVA licence.


Přehled nainstalovaného AVEVA softwaru a jeho verzí

Software Asset Manager porovná seznam nainstalovaných licencí se seznamem zakoupených licencí a upozorní na odchylky v obou směrech. Je tedy možné ověřit, že jsou používány jen řádně zakoupené licence nebo naopak odhalit zakoupené licence, které nejsou používány, což napomáhá hospodárnému využití vynaložených prostředků.

Software Asset Manager umí automaticky stáhnout z Internetu Patche, Service Packy a Updaty pro nainstalovaný software. Tyto Patche, Service Packy a Updaty sám umístí na jednotlivé počítače v síti a připraví instalační soubory. Správce sítě má vše připraveno k instalaci, kterou si sám spustí ve vhodný čas dle vlastní volby nebo standardizovaných podnikových procedur.

Software Asset Manager je určen především pro práci s počítači spojenými počítačovou sítí. Je však připraven i na práci s počítači, které nejsou připojeny do počítačové sítě; v takovém případě jsou potřebné údaje přenášeny na USB disku.

Všechny výsledky je možné zobrazit pomocí několika podrobných výstupních sestav nebo exportovat do souboru .CSV pro další zpracování v Excelu nebo jiném nástroji pro evidenční účely.

Licencování a dostupnost

Software Asset Manager je dostupný zdarma pro předplatitele podpory AVEVA Customer FIRST Standard, Premium a Elite. Mohou si ho stáhnout z webu technické podpory GCS (Global Customer Support), tlačítko SAM Software.

V případě zájmu může AVEVA distributor pomocí Software Asset Manageru provést u koncového uživatele jednorázový audit AVEVA softwaru plus příp. instalaci potřebných softwarových oprav jako placenou službu.

Hlavní přínosy

Vytvoří a udržuje přehled nainstalovaného AVEVA softwaru a licencí

 • Nalezne nainstalovaný SW včetně Patchů, Service Packů a HotFixů
 • Nalezne nainstalované licence
 • Výsledky jsou zobrazeny v podrobných výstupech
 • Export výsledků do souboru CSV

Nalezne a stáhne nové Patche, Service Packy a Updaty

 • Instalační soubory jsou umístěny na jednotlivé počítače
 • Správce spustí instalaci ve zvolenou dobu

Šetří čas správce AVEVA softwaru

 • Správce se může věnovat důležitějším věcem (údržbě, dalšímu rozvoji, předcházení závadám)

Zmenšuje prostor pro lidskou chybu

 • Automatizované zpracování většího množství údajů je rychlejší a spolehlivější než zpracování člověkem