Customer FIRST

 

Program Customer FIRST

Program Customer FIRST zajišťuje koncovému uživateli průběžnou podporu pro všechny softwarové produkty AVEVA, které jsou na něho v konkrétním místě (= site) licencovány a má pro ně aktuálně platnou podporu Customer FIRST.

Uživatel si může vybrat ze čtyř úrovní podpory – Primary, Standard, Premium a Elite – a zohlednit tak složitost a důležitost svých aplikací a technické znalosti vlastních pracovníků.

Program Customer FIRST zahrnuje následující oblasti:

 • Aktualizace softwaru
 • Kompatibilita s bezpečnostními opravami od společnosti Microsoft
 • Rozsáhlé technické informace
 • Nadstandardní technickou podporu
 • Zvýhodněná školení

Další informace jsou uvedeny ZDE:


Aktualizace softwaru

 • Poskytování nových verzí softwaru (upgrade) pro všechny licence uživatele. Uživatelům jsou zdarma (kromě úrovně Primary) poskytovány nové verze příslušných softwarových produktů uvedené v průběhu předplaceného období na trh. Uživatelé tak mají s minimálním časovým odstupem možnost začít používat nejnovější verze produktů a ihned využívat přínosy nových funkcí.

Kompatibilita s bezpečnostními opravami od společnosti Microsoft

 • Uživatelům je prostřednictvím portálu globální zákaznické podpory, Global Customer Support knowledge and Support Center (GCS) a její sekce AVEVA Security Central poskytován přístup k informacím o stavu testování a kompatibilitě softwarových produktů AVEVA s vydanými bezpečnostními opravami od společnosti Microsoft.

Rozsáhlé technické informace

 • Elektronická verze informačního bulletinu od firmy Pantek (CS) s.r.o. (typicky 3 x ročně):
  • Přehledná tabulka aktuálních verzí AVEVA produktů včetně aktuálních opravných balíčků a záplat
  • Obsah aktuální ucelené publikace AVEVA softwaru
  • Výběr z nejnovějších technických rad s doporučenými postupy od technické podpory AVEVA softwaru
  • Informace o akcích firmy Pantek (CS) s.r.o. (semináře, uživatelské konference, veletrhy aj.)
  • Přehled autorizovaných školení na AVEVA produkty v následujících čtyřech měsících

Nadstandardní technická podpora

 • Nadstandardní technická podpora je poskytována specialisty firmy Pantek (CS) s.r.o. i po uplynutí 3 měsíců od zakoupení příslušných licencí (3 měsíce je standard pro koncové uživatele bez podpory Customer FIRST).
 • Předplatitelé podpory Customer FIRST mají vyšší prioritu oproti uživatelům bez této podpory a vyšší prioritu má i případná spolupráce technických specialistů firmy Pantek (CS) s.r.o. s technickou podporou AVEVA.
 • Telefonický přístup koncových uživatelů k certifikovaným specialistům technické podpory firmy Pantek (CS) s.r.o. v běžné pracovní době. Počet kontaktních osob ani dotazů není limitován.
 • Konzultace pro optimální technické i licenční nasazení AVEVA software; zejména vhodné v případě větších distribuovaných aplikací.
 • V případě zájmu prezentace nových AVEVA produktů přímo v místě koncového uživatele.
 • Přímý přístup k certifikovaným technickým specialistům AVEVA (pouze pro úrovně Premium a Elite).
 • Nepřetržitý přístup 24 x 7 x 365 k telefonické technické podpoře pro řešení urgentních provozních situací (pouze pro úrovně Premium a Elite).
 • Cenově zvýhodněné aplikační konzultace přímo od AVEVA specialistů (pouze pro úrovně Premium a Elite).
 • Vyslání technického specialisty AVEVA přímo na místo u koncového uživatele (pouze pro úroveň Elite).
 • Dedikovaný tým technických specialistů AVEVA ustavený přímo pro podporu konkrétního zákazníka, dedikovaný zákaznický portál pro administraci licencí a přehled požadavků na technickou podporu, 2 x ročně osobní návštěva u zákazníka, předplacené konzultační služby aj. (pouze pro úrovně Premium a Elite).

Zvýhodněná školení

 • Přístup k online výukovým kurzům na portálu celosvětové zákaznické podpory Global Customer Support pro samostudium.
 • Cenově zvýhodněná kompletní autorizovaná školení na AVEVA produkty. Školení jsou poskytována certifikovanými lektory firmy Pantek (CS) s.r.o., kteří průběžně absolvují požadované recertifikace po uvedení nových verzí produktů. Školení jsou prováděna v českém jazyce podle originálních výukových manuálů AVEVA.

Období a cena podpory

Podpora Customer FIRST se uzavírá na období 12 následujících kalendářních měsíců s možností dalšího prodloužení za zvýhodněných podmínek. Paušální roční poplatek za 12 měsíců se pro první období stanoví procentní sazbou (základní sazba) z celkové aktuální ceny všech AVEVA produktů u koncového uživatele. Tato základní sazba je závislá na úrovni zvolené podpory (Primary, Standard, Elite nebo Premium).

Podpora pro uživatele z České republiky a Slovenské republiky se objednává u místního Autorizovaného distributora AVEVA software, tj. firmy Pantek (CS) s.r.o., která na požádání vystaví konkrétní cenovou nabídku.

Podpora Customer FIRST by neměla chybět zejména u projektů využívajících serverové produkty jako jsou AVEVA System Platform, AVEVA Historian, AVEVA Batch Management a AVEVA Manufacturing Execution System.
Tyto produkty se používají v sofistikovaných distribuovaných architekturách založených na databázovém systému, s návazností do lokálních sítí nebo internetu a s potřebou účinného zabezpečení; což jsou velmi rychle se vyvíjející technologie. Program Customer FIRST umožňuje na technologický rozvoj pružně reagovat, takže uživatelé mohou aktualizovat nejen softwarové produkty AVEVA, ale využívat i funkčnosti a zabezpečení nových operačních systémů, databází a souvisejících produktů od dalších dodavatelů.

Druhy podpory

V době objednání podpory Customer FIRST musí být všechny produkty v aktuální verzi (není vyžadováno pro úroveň Primary). Pokud má uživatel některé AVEVA produkty ve starších verzích, dostává v době objednávky podpory Customer FIRST speciální slevu pro jejich jednorázový upgrade na aktuální verzi oproti standardním cenám jednorázových upgradů.

Pro konkrétní cenovou nabídku na podporu Customer FIRST prosím kontaktujte firmu Pantek (CS) s.r.o., Autorizovaného distributora AVEVA software pro ČR a SR.

Druh podporyPrimaryStandardPremiumElite
Aktualizace softwaru
Nové verze (upgrade)sleva 25 %
Opravné balíčky (service packs) nebo záplaty (patches)
Jednorázové opravy (hot fixes)
Aplikace Software Asset Manager
Technické informace
Mobilní aplikace Customer FIRST Mobile Apps
Mediální vzdělávání - příklady úspěšných nasazení, webináře, technická videa
Elektronické bulletiny Tech Alerts
Technické dokumenty Tech Notes
Portál AVEVA Knowledge Base
Portál AVEVA Security Central
Informační bulletiny firmy Pantek (CS) s.r.o.
Technická podpora
Zadání požadavku e-mailem
Telefonický přístup k certifikovaným specialistům firmy Pantek (CS) s.r.o. v běžné pracovní době
Telefonický přístup 24 x 7 x 365 k pracovníkům celosvětové technické podpory (pouze pro řešení urgentních provozních situací)
Přímý přístup k certifikovaným technickým specialistům AVEVA
Cenově zvýhodněné aplikační konzultace přímo od specialistů AVEVAsleva 5 %sleva 10 %sleva 20 %
Cenové zvýhodnění na licence zahrnuté do programu „Test, Simulation, and Emergency Back-up System“sleva 50 %sleva 50 %
Vyslání technického specialisty AVEVA přímo na místo u koncového uživatele (cestovné/ubytování/stravné není zahrnuto)
Dedikovaný tým technických specialistů AVEVA (pouze od určitého finančního objemu zakoupené podpory)
Školení
eLearning - přístup k online/offline výukovým kurzům na portálu celosvětové zákaznické podpory Global Customer Support
Cenově zvýhodněná autorizovaná školení u Pantek (CS) s.r.o.sleva 20 %sleva 20 %sleva 20 %sleva 20 %