AUVESY / Versiondog


AUVESY GmbH (AUtomated VErsioning SYstems) je německá firma specializovaná na vývoj a podporu softwarového systému Versiondog pro efektivní správu verzí programů a datových souborů zejména v oblasti průmyslové automatizace.

V dnešních výrobních podnicích je většina výrobních procesů automatizována a provozuje se zde velké množství různých řídicích systémů (PLC), robotů, operátorských pracovišť, frekvenčních měničů, bezpečnostních prvků, průmyslových kamer, scannerů a dalších zařízení.

Pro jejich činnost se používá mnoho softwarových programů nebo datových souborů – řídicí programy pro PLC a robotické systémy, operátorské vizualizační aplikace (SCADA/HMI), různé programovací jazyky, formáty souborů či specifické aplikace.

Návrh, instalaci a odladění programů zajišťují typicky externí dodavatelé – Systémoví integrátoři nebo výrobci a dodavatelé automatizačních zařízení.

I po prvotním zprovoznění však dochází v běžném provozu k častým změnám používaných programových a datových souborů. Externí pracovníci nebo interní podnikoví specialisté provádějí různé optimalizace, odstraňují chyby nebo implementují změny potřebné při modifikacích nebo větších úpravách výrobního programu. Při rozsáhlejších výrobních technologiích se na změnách může podílet i více pracovníků.

Jelikož se používané programy nebo datové soubory často modifikují, je logickým požadavkem zavést systém, který ve všech programech, souborech / datech a jejich změnách zajistí pořádek a neustálý přehled. Zabrání se tak opomenutím, chybám nebo ztrátám souborů a zajistí kontrola a zálohování skutečně provozovaných programů ve výrobních zařízeních, což zamezí narušení hladkého chodu výroby, zmetkovitosti a neplánovaným výrobním odstávkám.

Versiondog je softwarové řešení, který pro všechny verze výrobních programů a datových souborů důsledně zajistí:

  • Automatické průběžné kontroly a zálohy běžících programů ve výrobě
  • Automatizované archivování na centrální místo
  • Dokumentaci změn (Kdo, Kdy a Co změnil)
  • Inteligentní porovnávání rozdílů prostřednictvím Smart Compare
  • Okamžitou dostupnost všech verzí dle přístupového oprávnění
  • Komplexní přehled nad činností jednotlivých uživatelů

Softwarový systém Versiondog tedy napříč celou výrobou průběžně kontroluje skutečně provozované programy ve výrobních zařízeních dle nastaveného časového harmonogramu.

Díky pravidelným kontrolám výrobních programů budou mít odpovědní pracovníci jistotu, že všechny úpravy těchto programů jsou řádně zaznamenány a archivovány, respektive na případné odlišnosti budou po každé kontrole upozorněni.

Dojde-li k výpadku zařízení, v archivu systému Versiondog je k dispozici snadno a rychle dostupná aktuální záloha příslušného programu, což umožňuje předcházet finančním ztrátám způsobených narušením plynulého chodu nebo i delšími výpadky výroby.

 

Firma Pantek (CS) s.r.o. je Autorizovaným distributorem softwaru Versiondog pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

Informace v českém jazyce

Další informace jsou k dispozici na dedikovaných webových stránkách
www.versiondog.cz.

Oficiální stránky společnosti AUVESY

www.auvesy.com