Úroveň Endorsed je nejvyšší dosažitelnou úrovní v Programu pro systémové integrátory.

Plně prověření systémoví integrátoři jsou klíčem k poskytování AVEVA technologií. Úroveň Endorsed Programu pro systémové integrátory nabízí komplexní školení a certifikaci systémového integrátora na několika úrovních a umožňuje zákazníkům/koncovým uživatelům objektivní hodnocení dovedností poskytovatele řešení.

Programu Endorsed System Integrator se mohou účastnit pouze systémoví integrátoři s prokázanou technickou dokonalostí, kvalitními službami zákazníkům a obchodní bezúhonností. Společnost AVEVA s nimi udržuje pevné obchodní vztahy a informuje je o nadcházejících produktových novinkách, aktualizacích a dalších informacích, které jsou pro jejich úspěch zásadní.

Požadavky na členství

Chcete-li se ucházet o nejvyšší úroveň členství v Programu pro systémové integrátory, které je určeno pouze pro pozvané, splňte následující kroky:
  • Doporučení od společnosti Pantek (CS), Autorizovaného distributora AVEVA software pro ČR a SR, pro vstup do programu Endorsed System Integrator a stanovení společných obchodních cílů
  • Certifikace CSIA (Control System Integrators Association) nebo ekvivalentní certifikace,
    např. ISO 9001
  • Stanovit a splnit cílová kritéria obchodní činnosti
  • Dodržovat Dohody Endorsed System Integrator a Professional Services Agreements
  • Dodržovat obchodní kadenci společnosti AVEVA prostřednictvím účasti na ročním obchodním plánování, čtvrtletních hodnoceních výkonnosti, ročních auditech a sestavování plánů technického školení.
  • Úzce spolupracovat s regionálním obchodním týmem a autorizovaným distributorem Pantek (CS), s podporou specializovaného manažera

Další úrovně Programu pro systémové integrátory

Registered

Certified

Chcete vědět více o Programu pro systémové integrátory?