Náplň školení

Jednotlivá školení probíhají dle originálních školících manuálů firmy AVEVA.
Každý účastník školení obdrží certifikát AVEVA Training – Certificate of Completion.

InTouch

V tomto kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti potřebné pro vytvoření aplikací InTouch, tj. aplikací bez využití AVEVA System Platform (resp. průmyslového aplikačního serveru AVEVA Application Server, který je její součástí).

Více informací

InTouch for System Platform

Kurz je určen pro nové uživatele, kteří s vývojem aplikací v programu InTouch nemají dosud žádné praktické zkušenosti.

V tomto kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti potřebné pro vytvoření vizualizačních částí (klientských pracovišť) automatizačních a informačních aplikací založených na AVEVA System Platform (resp. průmyslovém aplikačním serveru AVEVA Application Server, který je její součástí).

Toto školení není vhodné pro nové uživatele, kteří chtějí vytvářet aplikace InTouch (bez využití AVEVA System Platform). Pro tyto uživatele je určeno školení InTouch.

Více informací

Application Server

V tomto kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti potřebné pro vytvoření SCADA/HMI aplikace založené na průmyslovém aplikačním serveru AVEVA Application Server (dříve Wonderware Application Server), který je klíčovou součástí softwarového systému AVEVA System Platform (dříve Wonderware System Platform).

Více informací

Rozdílové školení – System Platform 2017 a InTouch OMI

V tomto kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti k využití významných nových vlastností, které přináší produkt AVEVA Application Server 2017, klíčová součást softwarového systému AVEVA System Platform 2017 (dnes AVEVA System Platform).

Budou rovněž zaškolení na používání zcela nového vizualizačního klienta InTouch OMI (Operations Management Interface).

Více informací

Historian Server & Client

Účastníci kurzu získají znalosti a dovednosti potřebné pro konfigurování a administraci Historian Serveru a osvojí si principy dotazování uložených dat. Zároveň budou seznámení se základy práce s klientskými aplikacemi Historian Client a vyzkouší si způsoby, jak tyto nástroje využít pro analýzu dat a vytváření výstupních sestav (reportů).

Více informací

Edge

Kurz je určen pro nové uživatele, kteří s vývojem aplikací v programu AVEVA Edge nemají dosud žádné zkušenosti.
Účastníci kurzu získají znalosti a dovednosti potřebné pro vytváření a správu aplikací AVEVA Edge provozovaných na operačních systémech typu Windows Embedded a Linux.

Více informací

Batch Management

V tomto kurzu získají účastníci znalosti pro instalaci, konfiguraci a administraci systému pro řízení dávkových procesů AVEVA Batch Management a následně jeho využití pro spouštění a řízení vykonávání dávek.

Více informací

QI Analyst

V tomto kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti potřebné pro práci s produktem Wonderware QI Analyst pro statistické sledování a řízení kvality výrobních procesů (SPC – Statistical Process Control). Studenti si osvojí různé způsoby sběru dat a jejich vyhodnocení pomocí grafických analytických nástrojů. Naučí se porovnávat procesní data pomocí testů vymezitelných příčin, generovat výstražná hlášení (alarmy) a také provádět centrální konfiguraci systému včetně zabezpečení.

Více informací