Náplň školení

Jednotlivá školení probíhají dle originálních školících manuálů firmy AVEVA.
Každý účastník školení obdrží certifikát AVEVA Training – Certificate of Completion.

InTouch

V tomto kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti potřebné pro vytvoření aplikací InTouch, tj. aplikací bez využití AVEVA System Platform (resp. průmyslového aplikačního serveru AVEVA Application Server, který je její součástí).

Více informací

InTouch for System Platform

Kurz je určen pro nové uživatele, kteří s vývojem aplikací v programu InTouch nemají dosud žádné praktické zkušenosti.

V tomto kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti potřebné pro vytvoření vizualizačních částí (klientských pracovišť) automatizačních a informačních aplikací založených na AVEVA System Platform (resp. průmyslovém aplikačním serveru AVEVA Application Server, který je její součástí).

Toto školení není vhodné pro nové uživatele, kteří chtějí vytvářet aplikace InTouch (bez využití AVEVA System Platform). Pro tyto uživatele je určeno školení InTouch.

Více informací

Application Server

V tomto kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti potřebné pro vytvoření SCADA/HMI aplikace založené na průmyslovém aplikačním serveru AVEVA Application Server (dříve Wonderware Application Server), který je klíčovou součástí softwarového systému AVEVA System Platform (dříve Wonderware System Platform).

Více informací

Rozdílové školení – System Platform 2017 a InTouch OMI

V tomto kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti k využití významných nových vlastností, které přináší produkt AVEVA Application Server 2017, klíčová součást softwarového systému AVEVA System Platform 2017 (dnes AVEVA System Platform).

Budou rovněž zaškolení na používání zcela nového vizualizačního klienta InTouch OMI (Operations Management Interface).

Více informací

Historian Server & Client

Účastníci kurzu získají znalosti a dovednosti potřebné pro konfigurování a administraci Historian Serveru a osvojí si principy dotazování uložených dat. Zároveň budou seznámení se základy práce s klientskými aplikacemi Historian Client a vyzkouší si způsoby, jak tyto nástroje využít pro analýzu dat a vytváření výstupních sestav (reportů).

Více informací

Operations Management Interface (OMI)

Kurz je určen pro nové uživatele, kteří s vývojem vizualizační aplikace AVEVA OMI nemají dosud žádné praktické zkušenosti.

Jedná se o čtyřdenní kurz vedený instruktorem, jehož cílem je poskytnout přehled vlastností a funkcí softwaru AVEVA OMI. Účastníci kurzu získají znalosti a dovednosti, které pomohou vytvořit a nasadit vizualizační aplikaci pro AVEVA System Platform. Dále budou představeny nástroje pro vytváření grafiky, vizualizaci alarmů a událostí, vizualizaci trendů a historie a implementaci zabezpečení v aplikaci AVEVA OMI. K posílení znalostí nezbytných pro používání softwaru jsou poskytovány praktická cvičení.

Více informací

Edge

Kurz je určen pro nové uživatele, kteří s vývojem aplikací v programu AVEVA Edge nemají dosud žádné zkušenosti.
Účastníci kurzu získají znalosti a dovednosti potřebné pro vytváření a správu aplikací AVEVA Edge provozovaných na operačních systémech typu Windows Embedded a Linux.

Více informací

Batch Management

V tomto kurzu získají účastníci znalosti pro instalaci, konfiguraci a administraci systému pro řízení dávkových procesů AVEVA Batch Management a následně jeho využití pro spouštění a řízení vykonávání dávek.

Více informací