Správa tenkých klientů

Doručování obsahu centrálně provozovaných aplikací na tenké a mobilní klienty

Softwarový systém ThinManager umožňuje snadné doručování obsahu aplikací a pracovních ploch hostovaných na serverech Hostitelů relací vzdálené plochy (dřívější označení Terminálové servery) na téměř jakákoliv klientská zařízení: na tenké a zero klienty, na mobilní zařízení, na tradiční PC s operačním systémem Windows; a nově i na holografické brýle.

ThinManager je světově vedoucí softwarovou platformou pro centralizovanou správu a komplexní podporu architektur s tenkými klienty v průmyslových aplikacích.

Zajistí zejména:
  • Snadnou integraci tenkých, zero a mobilních klientů do systémové architektury
  • Velkou flexibilitu v nastavení klientských pracovišť
  • Centrální správu jejich konfigurace
  • Pokročilé zabezpečení síťové infrastruktury z hlediska Cyber Security
  • Doručování aplikací a informací mobilním uživatelům v závislosti na lokalitě
  • Vysokou dostupnost provozovaných aplikací