MES řešení

Zajištění správných postupů výroby a dokladování její historie (MES)

Moderní výrobní firmy potřebují ve svých výrobních prostředích zajistit důsledné dodržování předepsaných výrobních postupů pro vysokou a stejnorodou kvalitu výrobků, konzistentní provoz výrobních strojů nebo linek a spolehlivost/opakovatelnost výchozího nastavení předepsaných parametrů výrobních zařízení. Zároveň potřebují mít záznam o tom, jak výroba skutečně proběhla včetně vstupních surovin nebo meziproduktů.

AVEVA MES / Operations je softwarový systém kategorie MES (Manufacturing Execution System), který vynucuje předepsaný průběh výroby podle správných výrobních postupů (GMP) pro dané výrobky, tj. na jakých strojích se vyrábějí, jakými výrobními operacemi procházejí a příp. i to, jaká obsluha je oprávněna je vyrábět.

Během výroby AVEVA MES / Operations získává a ukládá podrobné informace o konkrétních spotřebovaných materiálech, které byly použity při výrobě konkrétních výrobků, na jakých strojích se tyto výrobky vyráběly, kdo je obsluhoval a další související výrobní informace, které lze třídit podle výrobních lotů, dávek nebo i sériových čísel jednotlivých výrobků. Vzniknou tím tzv. „rodokmeny výrobků“ umožňující zpětně vysledovat kompletní výrobní historii.

Uživatelé oceňují zejména:
  • Zvýšení spolehlivosti a stejnorodosti výrobních operací
  • Snížení zmetkovitosti a materiálových ztrát
  • Komplexní sběr dat pro elektronický záznam a analýzu skutečné výrobní historie
  • Podrobné výrobní rodokmeny pro splnění zákonných nařízení