OEE řešení pro efektivní provoz výrobních zařízení

Sledování prostojů a celkové efektivity výrobních zařízení (OEE)

Podniky mohou významně zvýšit efektivitu své výroby a množství vyrobených produktů tím, že maximalizují využitelnost svých výrobních zařízení. Potřebují tedy průkazně identifikovat a kvantifikovat přesné příčiny výrobních ztrát způsobených neefektivním využíváním výrobních zařízení.

Aplikace AVEVA MES / Performance je softwarový systém kategorie MES (Manufacturing Execution System), který umožňuje sledovat výkon výrobních zařízení, (ne)kvalitu jejich produkce a prostoje výroby, čímž se identifikuje celková výrobní efektivita OEE (Overall Equipment Effectiveness) strojů, výrobních linek a dalších zařízení ve výrobě.

Podrobné informace o efektivitě výroby a případných nedostatcích se získávají v reálném čase přímo z výrobních zařízení a od výrobních operátorů. Pro vyhodnocení jsou k dispozici snadno použitelné reportní a analytické nástroje k rychlému odhalování problémových míst, které je potřeba zlepšit. Uživatelé tak průběžně zvyšují efektivitu využití svých výrobních zařízení.

Uživatelé oceňují zejména:
  • Průkazné zjišťování a dokumentace prostojů výrobních zařízení a jejich příčin
  • Minimalizaci prostojů a zmetkovitosti
  • Efektivnější využití výrobních zařízení
  • Zvýšení ziskovosti výroby