Vodárenství

AVEVA software vám přinese účinné metody pro zefektivnění práce s daty, abyste mohli učinit správná rozhodnutí v oblasti provozu a údržby technologických zařízení a investic do technické infrastruktury s cílem snížení celkové spotřeby vody nebo snížení ztrát vody při její distribuci – v současnosti často diskutovaná témata.

Pomůžeme vám, abyste vy jako provozovatelé vodohospodářských nebo odpadních sítí byli schopni dodržovat celou řadu vládních předpisů a nařízení a mohli také poskytovat dlouhodobě udržitelné a cenově dostupné služby pro široké obyvatelstvo.

Spravujete-li technologická zařízení na geograficky odlišných místech, budete mít možnost zajistit si trvalou kontrolu nad kriticky důležitou infrastrukturou s využitím naší softwarové platformy v prostředí cloudu. Pomocí vzdáleného přístupu budete mít přístup k datům kdekoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv klientského zařízení – např. z mobilního telefonu, tabletu, notebooku.