Papírenský průmysl

Papírenský průmysl, díky svému vysoce konkurenčnímu prostředí, čelí náročným úkolům, kterými jsou neustálé zvyšování efektivity výroby, snižování nákladů při současném dosahování co největší ziskové marže, v neposlední řadě pak hospodárné využívání vody a snižování zátěže na životní prostředí. Software od společnosti AVEVA Vám zajistí efektivitu monitorování výrobních linek a sledování vytíženosti koncových zařízení na jednotlivých linkách. Budete mít k dispozici potřebná data pro optimalizaci a zefektivnění celého procesu výroby. Sledování kvality vyráběného papíru bude pro vás velmi snadné.