Pepsi Bottling

Pepsi Bottling zkracuje prostoje a zlepšuje kvalitu s AVEVA

Valmet Automotive

Nasazením systému MES se zvýšila výrobní výkonnost u Valmet Automotive