Přístup odkudkoliv a z jakýchkoliv systémů

Součástí AVEVA Reports je řada robustních komunikačních ovladačů, které zajišťují sběr dat ze systémů AVEVA v reálném čase (Edge, InTouch HMI, Application Server), přístup k archivovaným hodnotám procesních dat v historizačních databázích AVEVA (Historian, PI Server a Asset Framework Server, Insight) a procesních alarmů a událostí (Historian, Insight).

AVEVA Reports podporuje připojení k vizualizačním HMI aplikacím i jiných výrobců (Siemens WinCC, Rockwell FactoryTalk, General Electric Cimplicity, Emerson DeltaV aj.). Nabízí obecnou konektivitu s využitím komunikačních protokolů OPC DA, UA, AE, HDA, MQTT a standardů ODBC, OLE DB, ale i periodický import dat uložených v tabulce Microsoft Excel či textovém CSV souboru.

Intuitivní tvorba sestav

Vytváření sestav v prostředí AVEVA Reports je intuitivní a nevyžaduje žádné znalosti v oblasti programování či informačních technologií. Konfigurace sestav se provádí prostřednictvím jednoduchých rozhraní, nabídek, inteligentních reportních objektů a uživatelsky přátelských dialogových polí. K vytvořeným sestavám je možné přistupovat souborově nebo přes integrovaný webový portál. Vestavěné bezpečnostní mechanismy usnadňují definici a správu jednotlivých uživatelských účtů, které na vytvořené sestavy mohou buď jen nahlížet, nebo je mohou i sami navrhovat, upravovat a spouštět.

Výkonný datový záznamník

AVEVA Reports v sobě integruje výkonný datový záznamník. Tzv. Data Logger zajišťuje záznam údajů poskytovaných jednotlivými real-time i archivačními ovladači do interní databáze AVEVA Reports, která může být uložena v produktech Access nebo SQL Server od společnosti Microsoft, případně v databázích jiných dodavatelů přes rozhraní ODBC (např. Oracle). Jednotné úložiště nesourodých typů dat povyšuje AVEVA Reports z pouhého nástroje umožňující návrh uživatel­ských sestav na komplexní řešení pro správu a integraci strategických informací, a to napříč všemi Vašimi systémy.

Inteligentní analytické objekty pro extrakci a analýzu dat

AVEVA Reports Studio zahrnuje intuitivní, snadno naučitelný a ovladatelný grafický editor pro návrh atraktivních a obsahově bohatých sestav a dashboardů. Sestavu vytváříte uchopením grafického prvku a jeho přetažením do šablony sestavy, není tedy zapotřebí znalost programování. Uživatelům je k dispozici knihovna „inteligentních“ grafických a analytických prvků, které automatizují extrahování dat, generování statistik a formátování výsledků zobrazovaných formou jednoduchých ukazatelů hodnot, přes různé typy tabulek, sloupcových i koláčových grafů až po graf energetické náročnosti.

Tyto jedinečné prvky významně zjednodušují zpracování specifických funkcí a provádění datových analýz. Výsledkem jsou ucelené a srozumitelné informace v dynamicky generovaných sestavách i atraktivní forma vizualizace dat a jejich souvislostí.

Poskytování sestav prostřednictvím webového prohlížeče

Webový portál AVEVA Reports slouží k doručování a sdílení sestav v prostředí sítě Internet / intranet. Zohledňuje trendy vývoje webových aplikací jako jsou integrace interních bezpečnostních mechanismů pro zajištění přístupu k sestavám oprávněným uživatelům a podpory mobilních zařízení. Proaktivní reporting v aktuálním čase, snadné sdílení a doručování sestav staví portál AVEVA Reports do role ideálního nástroje pro usnadnění obchodních rozhodnutí a vylepšení globálního řízení a správy provozních zdrojů

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA Reports for Operations

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti
Proaktivní monitoring AVEVA řešení a souvisejících HW/SW systémů
Podrobnosti