Aplikace AVEVA Predictive Analytics lze snadno integrovat s celou řadou datových historizačních řešení, řídicích a monitorovacích systémů a může být nasazena v místě instalace (on premise) nebo v cloudu. Systém je vysoce škálovatelný a lze jej použít k monitorování jednoho zařízení v konkrétním závodu nebo stovek vzdálených zařízení na více místech. Výsledky AVEVA Predictive Analytics lze snadno propojit s dalšími podnikovými systémy pomocí webových služeb a dostupného RESTful API.

AVEVA Predictive Analytics Server

Systém obsahuje serverovou aplikaci, která shromažďuje data z podnikových historizačních systémů (Historianů), předpovídá hodnoty signálů a archivuje výsledky. AVEVA Predictive Analytics Server detekuje anomálie, vytváří výstrahy (aletry) a odesílá upozornění (notifikace).

AVEVA Predictive Analytics Client

Desktopová aplikace, která slouží k vývoji, učení, ověřování a nasazování modelů zařízení a výstražných oznámení. Aplikace AVEVA Predictive Analytics Client je vybavena šablonami a databází známých prostředků a podmínek, které zjednodušují proces návrhu modelů a usnadňují uživatelům vytváření a údržbu vlastních modelů. Intuitivní, graficky řízený proces umožňuje vytvářet modely v řádu minut, nikoliv dnů či týdnů, a nevyžaduje žádné programování ani detailní znalosti zařízení.

AVEVA Predictive Analytics Web

Webová aplikace slouží ke správě výstrah (alertů), k rychlé modifikaci modelů a analýze a vykreslování výsledků modelů. AVEVA Predictive Analytics Web přehledně zobrazuje informace o výstrahách v přehledné hierarchické struktuře. Uživatelé tak mohou indentifikovat systémy nacházející se v abnormálním stavu a zobrazit si příslušné prvky výstrahy pro další analýzu.

Výstrahy a upozornění

Uživatelé mohou nastavit mezní hodnoty výstrah, které je informují, pokud odchylka mezi skutečnými a předpokládanými hodnotami překročí povolené limity. Výstrahy lze spravovat různými metodami, včetně kategorií, úrovní, kritičnosti, doby trvání a četnosti. Každá výstraha je také přímo spojena s grafickým trendem pro dané zařízení, který zobrazuje údaje o události, mezní limity a časy, kdy jsou hodnoty v alarmu. Příslušní uživatelé a skupiny mohou být v reálném čase upozorněni, pokud se zařízení nachází ve stavu výstrahy, a to prostřednictvím přizpůsobitelných možností e-mailového upozornění AVEVA Predictive Analytics.

Modul přechodových jevů

AVEVA Predictive Analytics Transient Module poskytuje možnost online sledování abnormalit během přechodných stavů, jako jsou například náběhy nebo odstávky. Tento modul má také velmi užitečnou schopnost identifikovat předchozí přechodové události z historie a porovnat je s těmi aktuálními.

Výpočetní modul

Obsahuje pokročilý výpočetní modul, který umožňuje provádět jednoduché i složité výpočty a vytvářet pseudo nebo „virtuální“ body. Výsledky těchto výpočtů lze použít v modelech AVEVA Predictive Analytics, což umožňuje větší flexibilitu systému.

Zabezpečení

Software AVEVA Predictive Analytics se snadno integruje se stávajícími podnikovými bezpečnostními systémy. Systém podporuje ověřování pomocí jednotného přihlášení a administrátoři mají možnost spravovat a omezit přístupová práva konkrétních uživatelů.

Analýza dat

AVEVA Predictive Analytics zahrnuje řadu pokročilých statistických a modelových srovnávacích aplikací a nástrojů Business Intelligence, které uživatelům umožňují trávit méně času hledáním potenciálních problémů. Uživatelé mají možnost zobrazit nezpracovaná cvičná data, výsledky modelu, porovnat výkonnost podobných zařízení stejného typu a zobrazit účinky výstrah. Statistické aplikace interpretují data pomocí vizuální prezentace, takže k objasnění výsledků nejsou zapotřebí datoví specialisté ani odborníci na dané zařízení. AVEVA Predictive Analytics je vybavena funkcemi diagnostiky poruch, které uživateli pomáhají určit příčinu zjištěné abnormality a způsob, jak jí v budoucnu předejít. Diagnostické schopnosti snižují pravděpodobnost, že technik přisoudí abnormální provozní podmínky nesprávné proměnné.

AVEVA Predictive Analytics v cloudu

Cloudové řešení AVEVA Insight je ekonomicky výhodné řešení z kategorie software jako služba (SaaS), které lze snadno konfigurovat, spravovat a používat bez nároků na další IT infrastrukturu nebo specialisty. AVEVA Insight umožňuje rychle proměnit data pocházející z nových i stávajících průmyslových zařízení a procesů v centrální informační zdroj pro podporu rozhodování, dostupný uživatelům kdykoliv, kdekoliv a z jakéhokoliv zařízení. Využijte bezproblémové automatické aktualizace a škálovatelnost pro potřeby Vašeho podniku. Umožněte všem uživatelům rychlejší a informovanější rozhodování pomocí aktuálních informačních kanálů, zpravodajství a výstrah.

Proč přidat AVEVA Predictive Analytics do systému AVEVA Insight

  • Získáte lepší povědomí o výrobních procesech ve Vašem podniku
  • Budete vědět co se děje, co se stalo a co se pravděpodobně stane díky okamžitému přístupu krelevantním informacím
  • Můžete zpřístupnit provozní data Vašim zaměstnancům kdykoliv a kdekoliv je budou potřebovat
  • Odhalíte skryté příležitosti ke snížení provozních nákladů, zvýšení výkonnosti zařízení a dosažení lepších výrobních výsledků
  • Získáte možnost vytvářet komplexní informační panely (dashboardy) včetně mobilních; vizualizaci a výstrahy zaměřené na procesy a zařízení a údržbu dle technického stavu zařízení

Rozcestník AVEVA Predictive Analytics

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA Predictive Analytics

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA Predictive Analytics odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA Predictive Analytics nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA Predictive Analytics.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA Predictive Analytics

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Průmyslová informační platforma v prostředí cloudu
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti