InTouch – náplň školení

Kurz je určen pro nové uživatele, kteří s vývojem aplikací v programu InTouch nemají dosud žádné praktické zkušenosti.
V tomto kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti potřebné pro vytvoření aplikací InTouch, tj. aplikací bez využití AVEVA System Platform (resp. průmyslového aplikačního serveru AVEVA Application Server, který je její součástí).

Toto školení není vhodné pro nové uživatele, kteří chtějí vytvářet aplikace s využitím AVEVA System Platform. Pro tyto uživatele je určeno školení InTouch for System Platform.


  Školení InTouch

  Vyberte termín školení

  Typ školení PrezenčníOnline


  Zajistit ubytování? AnoNe

  Hotel U Královny Elišky
  (více informací)  Zajistit parkovací místo? AnoNe


  Co Vás naučíme

  • Nainstalovat program InTouch.
  • Licencovat program InTouch (licenční server, licence a jejich aktivace).
  • Vytvářet grafické objekty a obrazovky, používat knihovnu předdefinovaných objektů.
  • Vytvářet a používat proměnné (paměťové a I/O proměnné).
  • Definovat animační propojení, nastavit statické i dynamické vlastnosti jednotlivých objektů.
  • Vyvíjet objekty typu ArchestrA symbol.
  • Vložit objekty typu ArchestrA symbol do aplikace InTouch.
  • Používat knihovnu objektů Situational Awareness Library (objekty pro situační povědomí).
  • Napsat jednoduché skripty, osvojit si základní typy skriptů, využívat předdefinované funkce.
  • Nastavit poruchové stavy proměnných a dále s nimi pracovat (ukládat, zobrazovat).
  • Zobrazovat hodnoty v podobě grafu. Ukládat hodnoty proměnných a dále nimi pracovat.
  • Komunikovat s PLC prostřednictvím I/O proměnných, diagnostikovat výpadky komunikace, popřípadě sledovat stav komunikace.
  • Zabezpečit vyvíjenou aplikaci InTouch i celou pracovní stanici s využitím uživatelských účtů a přístupových oprávnění.
  • Pracovat se systémem pro síťový vývoj aplikací (Network Application Development) a hromadnou propagaci změn po síti.
  • Provozovat aplikace InTouch v režimu služeb vzdálené plochy (terminálových služeb).
  • Přistupovat k aplikacím InTouch a jejich obrazovkám přes Internet/Intranet.
  • Používat doplňkové nástroje k InTouch.

  Požadované vstupní znalosti

  • Zkušenosti s používáním operačních systémů Microsoft Windows.

  Metody výuky

  • Odborný výklad s praktickými ukázkami.
  • Každý účastník kurzu má k dispozici vlastní počítač, na kterém provádí jednotlivá praktická cvičení.
  • Na konci školení si uživatel odnáší hotovou aplikaci shrnující veškerá praktická cvičení.

  Studijní materiály

  • Výuková příručka „InTouch – Training Manual“ vydaná společností AVEVA je zahrnuta v ceně kurzu (příručka je psána anglicky).

  Doplňující informace

  • Školení je prováděno v učebně firmy Pantek (CS) s.r.o. v Hradci Králové
  • Minimální/maximální počet účastníků školení: 2/6.
  • Rezervaci ubytování na požádání zajistíme

  Počet dní

  5

  Cena školení

  29.900,- Kč bez DPH


   Školení InTouch

   Vyberte termín školení

   Typ školení PrezenčníOnline


   Zajistit ubytování? AnoNe

   Hotel U Královny Elišky
   (více informací)   Zajistit parkovací místo? AnoNe