InTouch for System Platform – náplň školení

Kurz je určen pro nové uživatele, kteří s vývojem aplikací v programu InTouch nemají dosud žádné praktické zkušenosti.
V tomto kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti potřebné pro vytvoření vizualizačních částí (klientských pracovišť) automatizačních a informačních aplikací založených na AVEVA System Platform (resp. průmyslovém aplikačním serveru AVEVA Application Server, který je její součástí).
Toto školení není vhodné pro nové uživatele, kteří chtějí vytvářet aplikace InTouch (bez využití AVEVA System Platform). Pro tyto uživatele je určeno školení InTouch.


  Školení InTouch for System Platform

  Vyberte termín školení

  Typ školení PrezenčníOnline


  Zajistit ubytování? AnoNe

  Hotel U Královny Elišky
  (více informací)  Zajistit parkovací místo? AnoNe


  Co Vás naučíme

  • Nainstalovat program InTouch.
  • Licencovat program InTouch (licenční server, licence a jejich aktivace).
  • Vytvořit projekt ve vývojovém prostředí ArchestrA IDE a založit novou aplikaci InTouch.
  • Vytvářet grafické objekty a obrazovky, používat knihovnu předdefinovaných objektů.
  • Vytvářet a používat proměnné InTouch (paměťové proměnné).
  • Definovat animační propojení, nastavit statické i dynamické vlastnosti jednotlivých objektů.
  • Vyvíjet objekty typu ArchestrA symbol.
  • Vložit objekty typu ArchestrA symbol do aplikace InTouch.
  • Používat knihovnu objektů Situational Awareness Library (objekty pro situační povědomí).
  • Propojit ArchestrA symboly s objekty aplikačního serveru AVEVA Application Server.
  • Vytvářet jednotný vizuální standard s využitím knihovny stylů.
  • Napsat jednoduché skripty, osvojit si základní typy skriptů, využívat předdefinované funkce.
  • Pracovat s poruchovými stavy proměnných (různé způsoby zobrazení a upozornění obsluhy).
  • Zobrazovat hodnoty v podobě grafu.
  • Zabezpečit vyvíjenou aplikaci InTouch i celou pracovní stanici s využitím uživatelských účtů a přístupových oprávnění.
  • Nasadit aplikaci InTouch na počítač koncového uživatele.
  • Provozovat aplikace InTouch v režimu služeb vzdálené plochy (terminálových služeb).
  • Přistupovat k aplikacím InTouch a jejich obrazovkám přes Internet/Intranet.
  • Používat doplňkové nástroje k InTouch.

  Požadované vstupní znalosti

  • Znalosti v rozsahu kurzu AVEVA Application Server

  Metody výuky

  • Odborný výklad s praktickými ukázkami.
  • Každý účastník kurzu má k dispozici vlastní počítač, na kterém provádí jednotlivá praktická cvičení.
  • Na konci školení si uživatel odnáší hotovou aplikaci shrnující veškerá praktická cvičení.

  Studijní materiály

  • Výuková příručka „InTouch for System Platform – Training Manual“ vydaná společností AVEVA je zahrnuta v ceně kurzu (příručka je psána anglicky).

  Doplňující informace

  • Školení je prováděno v učebně firmy Pantek (CS) s.r.o. v Hradci Králové
  • Minimální/maximální počet účastníků školení: 2/6.
  • Rezervaci ubytování na požádání zajistíme

  Počet dní

  5

  Cena školení

  29.900,- Kč bez DPH


   Školení InTouch for System Platform

   Vyberte termín školení

   Typ školení PrezenčníOnline


   Zajistit ubytování? AnoNe

   Hotel U Královny Elišky
   (více informací)   Zajistit parkovací místo? AnoNe