Průmyslový internet věcí

HMI pro vestavěné a IIoT aplikace

Vzhledem k tomu, že průmyslový internet věcí nabývá stále většího významu, počet vestavěných zařízení poskytující data o své činnosti bude rychle narůstat. Poptávka po zvýšení funkčnosti strojů z hlediska poskytování dat také prudce vzroste, včetně poptávky po interoperabilitě mezi zařízeními, schopnosti výměny dat s nadřazenými systémy, ať již lokálními (on-premise), tak i se vzdálenými řešeními provozovanými v cloudu.