AVEVA Průmyslové počítače

Komplexní HMI řešení (hardware + vizualizační software)

Anotace

AVEVA průmyslové počítače jsou speciálně navrženy pro nasazení v drsném průmyslovém prostředí, odolávají vysokým teplotám, prachu, vlhkosti a vibracím.

Všechny AVEVA průmyslové počítače zahrnují vizualizační SCADA/HMI software AVEVA InTouch HMI nebo AVEVA Edge. Na počítačích je již předinstalovaný operační systém, takže jsou ihned provozuschopné.

Nabídka průmyslových počítačů od AVEVA zahrnuje následující řady průmyslově odolných počítačů:

 • Touch Panel PC a Box PC – panelové PC s dotykovým LCD displejem nebo bez displeje
 • Compact Panel PC – panelové PC s dotykovým LCD displejem pro menší a střední aplikace
 • Thin Client – klientské počítače pro architektury využívající služby vzdálené plochy

Hlavní přínosy

Použití průmyslových počítačů AVEVA přináší uživatelům řadu výhod:

 • Rychlou a snadnou instalaci
 • Vysokou odolnost a spolehlivost, žádné rotující části
 • Bohatou konektivitu na různé řídicí systémy
 • Modulární konstrukce, možnost oddělit jednotlivé části bez použití nástrojů
 • Jednoduché obnovení systému pomocí softwaru Acronis True Image, jenž je součástí dodávky
 • Technickou podporu hardwaru i softwaru z jednoho místa

Požadavky uživatelů

Díky rychlému rozvoji informačních technologií rostou i požadavky uživatelů z technologického a výrobního sektoru na kvalitu informací z jejich technologických procesů. Informace o výrobě jsou nyní stále častěji vyžadovány co nejpodrobnější, nejnázornější a s okamžitou dostupností na různých místech výrobního prostředí.

Na operátorských panelech přímo ve výrobních halách jsou doposud typicky provozovány jednoúčelové aplikace typu HMI (Human-Machine Interface) s menším množstvím informací, v různé kvalitě grafiky a na různých operačních systémech, které nejsou kompatibilní ani mezi sebou ani s případnými dalšími aplikacemi. Na velínech jsou sice již většinou k dispozici podrobnější a názornější informace v aplikacích typu SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition), avšak chybí jejich provázání s dílčími operátorskými stanicemi.

Tuto nejednotnost a roztříštěnost přístupu k informacím odstraňuje AVEVA kombinací svého komfortního vizualizačního softwaru s odolnými počítači různých typů vhodných pro provoz v průmyslovém prostředí.

Výkonná kombinace kvalitního HW + SW za příznivou cenu

Renomovaná značka AVEVA zvolila při výběru dodavatelů pro svoji hardwarovou nabídku špičkové světové výrobce pro všechny typy průmyslových počítačů ve své nabídce.

Součástí dodávky průmyslových počítačů AVEVA je licence cenově zvýhodněného vizualizačního softwaru AVEVA InTouch HMI nebo AVEVA Edge.

Přínosy pro uživatele

AVEVA průmyslové počítače umožní odstranit problémy se sjednocením a spoluprací aplikací pro operativní řízení strojů nebo výrobních linek typu HMI s nadřazenými vizualizačními systémy typu SCADA/HMI pro supervizní řízení větších celků na velínech. Všechny systémy nyní mohou používat stejný software a vzájemně spolupracovat.

Flexibilita nasazení a příznivá cena průmyslových počítačů AVEVA tedy umožňuje používat jednotný vizualizační software integrovaný na ověřeném hardwaru od stejného dodavatele na všech výrobních technologiích podniku, což významně usnadňuje zaškolování obsluhy, technickou podporu a údržbu těchto řešení.

Pro průmyslové počítače značky AVEVA, stejně jako pro další AVEVA produkty, je poskytována technická a obchodní podpora prostřednictvím celosvětové sítě autorizovaných AVEVA distributorů. Uživatelé tedy nemusí pro získání podpory týkající se hardware a software kontaktovat dva různé dodavatele. Podpora je dostupná z jednoho místa, což případnou podporu samozřejmě zpříjemňuje, zrychluje a zlevňuje. Podporu pro Českou republiku a Slovenskou republiku zajišťuje firma Pantek (CS) s.r.o., Autorizovaný AVEVA distributor pro tyto státy.

Touch Panel PC a Box PC

V modelové řadě Touch Panel PC jsou k dispozici nejvýkonnější průmyslové počítače z hardwarového portfolia značky AVEVA. Aktuálně je dostupná již několikátá generace těchto počítačů.

Počítače Touch Panel PC se skládají z Box PC (viz. dále) o různých výkonech a LCD displejů různých úhlopříček s dotykovým ovládáním. Nová modulární konstrukce umožňuje oddělit Box PC od zobrazovacího zařízení bez jakýchkoli nástrojů.

Počítače jsou vybaveny nerotačním diskem typu SSD (Solid State Drive), na němž je instalován operační systém i aplikační vizualizační software InTouch. Disk tohoto typu je odolný vůči vibracím, což je u většiny průmyslových aplikací životně důležité.

Flexibilitu pro připojení různých externích zařízení zajišťuje velké množství rozhraní – Serial, USB a Ethernet.

Použití

Počítače Wonderware Touch Panel PC se vzhledem ke špičkovému výkonu používají jako odolné pracovní stanice pro vizualizační a supervizní aplikace kategorie SCADA/HMI u výrobních linek nebo středních a větších technologických celků.

Nasazují se nejen přímo ve výrobních halách, ale lze je využít i na centralizovaných pracovištích (velínech), kde díky své robustnosti a vysoké spolehlivosti v dlouhodobém provozu nahrazují běžné „neprůmyslové“ počítače, které se z různých důvodů na těchto pracovištích dlouhodobě neosvědčily.

Specifikace – Standard Edition

 • Vizualizační software AVEVA InTouch Runtime – 2000 Tags (nebo vyšší)
 • Čelní krytí IP66
 • Procesor Intel Atom
 • Nerotující disk SSD
 • Bezventilátorové pasivní chlazení
 • Dotykový displej – rozměry panelů: 12“, 15“, 17“, 19“, 21.5“, 24“

Specifikace – Premium Edition

 • Vizualizační software AVEVA InTouch Runtime – 2000 Tags (nebo vyšší)
 • Čelní krytí IP66
 • Procesor Intel Core i7
 • Nerotující disk SSD
 • Bezventilátorové pasivní chlazení
 • Volný PCI slot pro komunikační kartu
 • Dotykový displej – rozměry panelů: 12“, 15“, 17“, 19“, 21.5“, 24“

Specifikace – Box PC

 • Vizualizační software AVEVA InTouch Runtime – 2000 Tags (nebo vyšší)
 • Specifikace HW je stejná jako u Touch Panel Standard nebo Premium Edition, pouze neobsahuje dotykový panel

Thin Client

Počítač AVEVA Thin Client je kompaktní a cenově výhodné řešení klientských stanic pro architektury využívající Služeb vzdálené plochy (RDS – Remote Desktop Services) Microsoft Windows.

Služby vzdálené plochy umožňují instalovat software InTouch pouze jednou na centrálním serveru, kde jej lze spouštět ve vícenásobném provozu, tzv. relacích. Vzdálená klientská pracoviště (tencí klienti) se pouze připojují k příslušným relacím provozovaným na Windows Serveru.

AVEVA Thin Client neobsahuje žádné rotační součástky a lze ho připojit k různým typům displejů pro zajištění maximální flexibility s požadavky koncových uživatelů.

Použití

Klientská pracoviště typu AVEVA Thin Client jsou obzvláště výhodná pro architektury s větším množstvím klientských stanic, kdy uživatel profituje z výhod provozu aplikací na hostitelském serveru, zejména snadnější správy a vyššího zabezpečení klientských počítačů.

Počítače AVEVA Thin Client jsou cenově výhodným řešením klientských pracovišť pro veškeré operátorské, vizualizační a supervizní aplikace – od operátorských pracovišť pro řízení strojů, přes dispečerská pracoviště až po geograficky rozlehlé SCADA aplikace vyžadující vzdálené provozování zabezpečených klientských pracovišť.

Specifikace

 • Licence pro provoz jedné klientské relace vizualizačního softwaru InTouch Runtime RDS – 1000 Tags (nebo vyšší) nebo InTouch for System Platform RDS
 • Připraveno pro připojení k systému ThinManager
 • Procesor Intel Celeron Quad Core
 • Bezventilátorové pasivní chlazení

Přínosy řešení s tenkými klienty

Počítače AVEVA Thin Client s vizualizačním softwarem InTouch RDS snižují celkové náklady na vlastnictví počítačů. Programy a aplikace jsou provozovány na centrálním serveru, což vede ke zjednodušení softwarových instalací, pozdějších změn v aplikacích nebo při instalaci nových verzí (upgradů). Případné změny se provedou pouze na jednom místě, tj. na hostitelském serveru, a na klientských stanicích není potřeba provádět žádné zásahy.

Vzhledem k tomu, že všechny aplikace a důležitá data jsou umístěna na centrálním serveru, jsou tenká klientská pracoviště méně náchylná na neautorizované modifikace systémových dat nebo virové nákazy, které mohou způsobit nežádoucí odstávky systému.

K efektivní správě tenkých klientů je možno použít nástroj ThinManager. Více informací ZDE.

Compact Panel PC

Modelová řada AVEVA Compact Panel PC zahrnuje průmyslově odolné kompaktní počítače bez jakýchkoliv rotačních komponent vybavené dotykově citlivým LCD displejem několika velikostí. Hlavním rozdílem této modelové řady panelových počítačů oproti řadě Touch Panel PC je podpora operačního systému Windows Embedded, který nabízí oproti klasickým desktopovým operačním systémům především nízkou systémovou náročnost a další specifické vlastnosti využitelné zejména při provozu tzv. embedded systémů.

Panelové počítače AVEVA Compact Panel PC mají nerotační paměťové jednotky SSD, což umožňuje jejich umístění do náročných prostředí s výskytem vibrací.

Flexibilitu pro připojení externích zařízení zajišťuje velké množství rozhraní – sériové porty, porty USB, integrované síťové karty Ethernet.

Použití

Panelové počítače AVEVA Compact Panel PC jsou cenově nejvýhodnější variantou pro operátorské stanice obsluhy strojů nebo výrobních linek. Tato modelová řada je určena zejména pro méně náročné aplikace kategorie HMI (Human-Machine Interface) menšího, event. středního rozsahu nebo pro tzv. embedded systémy.

Vzhledem k použitému operačnímu systému Windows Embedded 7 a velmi nízké systémové náročnosti jsou počítače AVEVA Compact Panel PC vhodné zejména pro výrobce strojů typu OEM (Original Equipment Manufacturer), kteří je mohou využít jako ideální náhradu jednoduchých a často již morálně zastaralých operátorských panelů moderním a otevřeným řešením s vyššími funkčnostmi.

Specifikace – Embedded Compact

 • Operační systém Windows Embedded Compact 7
 • Vizualizační software AVEVA Edge – 100 až 1000 Tags
 • Čelní krytí IP66
 • Procesor Intel Celeron Quad-Core
 • Paměťová jednotka SSD
 • Rozměry TFT LCD panelů: 7“, 10“, 12“, 15“
 • Bezventilátorové pasivní chlazení

Specifikace – Embedded Standard

 • Operační systém Windows Embedded Standard 7
 • Vizualizační software AVEVA Edge – 100 až 1000 Tags
 • Čelní krytí IP66
 • Procesor Intel Celeron Quad-Core
 • Paměťová jednotka SSD
 • Rozměry TFT LCD panelů: 7“, 10“, 12“, 15“
 • Bezventilátorové pasivní chlazení

Součástí dodávky je licence vizualizačního softwaru AVEVA Edge Runtime. Připravený průvodce instalací umožňuje uživatelům vybrat požadovanou verzi AVEVA Edge při prvním startu panelu, instalace softwaru proběhne následně automaticky bez jakéhokoli dalšího zásahu uživatele. AVEVA Edge využívá pro vývoj aplikací samostatné vývojové prostředí.