AVEVA OMI

Responzivní vizualizační prostředí pro SCADA, HMI a IIoT aplikace


Anotace

Software AVEVA OMI (Operations Management Interface), dřívější název InTouch OMI, je určen pro vizualizaci na klientských pracovištích v řešeních na bázi výkonné průmyslové platformy AVEVA System Platform.

Vizualizace AVEVA OMI poskytuje moderní responzivní uživatelské prostředí na jakýchkoliv uživatelských zařízeních bez nutnosti skriptování nebo programování. To umožňuje velmi snadné přizpůsobení aplikace různým velikostem a rozlišením různých typů klientských zobrazovacích zařízení od mobilních telefonů až po velké 4K obrazovky.

Velice rychle a snadno lze vytvářet také vícemonitorová řešení. Výhodou je i možnost spustit a testovat vícemonitorová řešení na jedné obrazovce.

Hlavní přínosy pro uživatele

 • Rychlý vývoj klientských aplikací
 • Automatizované přizpůsobení různým rozlišením různých zobrazovacích zařízení
 • Automaticky vytvořená navigace v aplikaci
 • Zobrazení informací různého typu v souvislostech
 • Sofistikovaná podpora vícemonitorových zařízení
 • Přehrávání HMI historie (History Playback)
 • Ovládání gesty
 • Vestavěné aplikace AVEVA OMI

Pantek Demo aplikace – AVEVA OMI

Nabízíme Vám možnost okamžitého vyzkoušení funkčností vizualizační aplikace AVEVA OMI prostřednictvím vzdáleného připojení k naší ukázkové demo aplikaci.

K ukázkové aplikaci je možné se připojit kliknutím na odkaz níže.

  Jméno*
  Firma
  E-mail*
  Telefon*

  Hlavní přínosy

  Rychlý vývoj aplikací

  Pro rychlou a snadnou tvorbu AVEVA OMI klientských aplikací je k dispozici několik editorů. Pomocí např. Screen Profile Editoru lze definovat počet monitorů v aplikaci, jejich rozmístění (vedle sebe, nad sebou; je možná jakákoliv kombinace), rozlišení, orientaci, či zda jsou dotykové.

  Principy tvorby aplikace obecně významně redukují nebo zcela eliminují potřebu psaní skriptů.

  Automatické vytvoření navigace

  Velmi užitečnou vlastností klientské aplikace AVEVA OMI je automaticky generovaná navigace v aplikaci dle hierarchické struktury objektů v projektu. Tuto navigaci lze buď plně využívat bez nutnosti jakékoliv editace nebo ji lze poté upravit dle vlastních představ.

  Zobrazování kontextových informací

  Pro objekt zařízení vybraného v navigaci se mohou zobrazit veškeré související (kontextové) informace, které s takovým zařízením souvisí – například přehledové technologické schéma, detailní informace, ovládací prvky, alarmy, trendy, dokumentace, zobrazení v mapě, obrázek, video aj.

  Kontextové informace se mohou všechny zobrazit buď na jedné obrazovce, v případě vícemonitorových řešení je lze zobrazit i na dalších monitorech.

  Sofistikovaná podpora vícemonitorových zařízení

  AVEVA OMI podporuje vícemonitorová pracoviště s možností využití různých typů obrazovek, ať už dotykových či nikoliv.

  Lze kombinovat obrazovky s různými velikostmi rozlišení, včetně rozlišení 4K (3840 x 2160) a také kombinovat jejich orientaci. Toto vše lze velmi rychle a jednoduše vytvořit ve Screen Profile Editoru.

  Vývoj aplikace je nezávislý na rozlišení vývojářské stanice a i s jedním monitorem lze na ní vyvíjet a testovat také aplikace pro vícemonitorová pracoviště.

  Přehrávání HMI historie (History Playback)

  Další užitečnou funkčností je tzv. History Playback, tj. přehrání vizualizace historického chování výrobních technologií ve standardní HMI grafické podobě v AVEVA OMI.

  Pro tento účel není potřeba standardní ArchestrA grafiku použitou v objektech speciálně upravovat nebo vytvářet skripty, jedinou podmínkou je, aby atributy použité v grafice byly historizovány do AVEVA Historianu.

  Po zapnutí historického Playbacku se v grafice automaticky změní zdroj dat, tzn. místo reálných dat z technologie (typicky z DDE, SuiteLink nebo OPC Serverů) se zdrojem dat stane AVEVA Historian.

  Ovládání gesty

  Aplikace AVEVA OMI je plně kompatibilní s dotykovými zařízeními a podporuje jednodotyková i vícedotyková gesta.

  Aby při ovládání aplikace na dotykovém zařízení nedošlo k nechtěné změně hodnoty a následnému zápisu do technologie, je součástí AVEVA System Platform několik typů předpřipravených ovládacích objektů pro analogové i diskrétní signály. Tyto objekty vyžadují pro povrzení zápisu druhý prst, případně druhou ruku.

  Vestavěné aplikace

  Jedná se o připravené aplikace pro zajištění určitých funkčností. Aplikace lze jednoduše vkládat (vestavovat) do aplikací AVEVA OMI pro jejich rozšíření o tyto funkčnosti.

  Následují příklady vybraných vestavěných aplikací od AVEVA pro použití v AVEVA OMI řešeních.

  NavigationApp

  Velmi užitečnou vlastností nové klientské aplikace AVEVA OMI je automaticky generovaná navigace dle hierarchické struktury projektu. Tuto navigaci lze plně využívat bez nutnosti jakékoliv editace, případně ji lze upravit dle vlastních představ.

  Vestavěná aplikace NavigationApp nabízí dva navigační objekty. Konkrétně to je NavTreeControl (pro vertikální navigaci formou stromové struktury) a NavBreadcrumbControl umožňující automatickou navigaci v horizontálním uspořádání.

  Další vlastností je možnost zobrazovat agregované alarmové informace (počty alarmů rozdělené dle závažnosti) přímo v navigační vestavěné aplikaci. Zobrazování počtu alarmů lze dynamicky vypnout, resp. zapnout.

  Aplikace NavigationApp nabízí fulltextové vyhledávání objektů v navigaci. Tato vlastnost dokáže výrazně zkrátit čas potřebný pro zobrazení konkrétní instance v porovnání s klasickým procházením hierarchického modelu.

  AlarmApp

  Aplikace je určena pro zobrazování:
  • Aktuálních alarmů
  • Historických alarmů a událostí z paměti (poslední alarmy a události držené v paměti)
  • Historických alarmů a událostí z alarmové databáze v SQL Serveru (A2ALMDB)
  • Historických alarmů a událostí z alarmové databáze v historických blocích Historian Serveru

  Aplikace umí kromě zobrazování a potvrzování alarmů automaticky nastavovat filtr, resp. alarmový dotaz dle vybraného objektu v navigaci, což je užitečné pro zobrazování kontextových informací. Naopak lze využít tzv. zpětný kontext, tzn. prokliknout se z alarmového objektu na technologické schéma (grafiku objektu) v alarmu.

  Je možné dynamicky měnit např. alarmové dotazy, zdroj alarmových informací, vzhled objektu včetně zobrazení počtu alarmů rozdělených dle závažnosti nebo zobrazit hierarchický model projektu s následnou filtrací alarmů a událostí.

  HistoricalTrendApp

  Vestavěná aplikace pro zobrazování historie z AVEVA Historianu v křivkách (trendech).

  Umožňuje automatické načítání per historizovaných proměnných dle toho, jaká oblast nebo zařízení se zvolí v navigační vestavěné aplikaci. Při zvolení jiného objektu v navigaci se automaticky načtou do trendu průběhy historizovaných atributů z příslušného objektu bez nutnosti vytvářet jakýkoliv skript.

  InSightApp

  Jednoduchá, rychlá a přehledná aplikace pro zobrazení a analýzy historických dat z AVEVA Historianu.

  MapApp

  Aplikace je určena pro integraci mapových podkladů (Open Street Maps, Google Maps, Bing Maps aj.) a ArchestrA grafiky do jednoho zobrazení. MapApp podporuje dynamické změny GPS souřednic grafických objektů. Je tedy možné zobrazovat i pohyblivé objekty na mapových podkladech.

  WWWebAppControls

  Možnost integrace webového prohlížeče například pro zobrazení webových stránek či dokumentace ve formátu HTML.

  ContentPresenterApp

  Vestavěná aplikace ContentPresenterApp umožňuje v jednom panelu zobrazit náhled na všechny použité ArchestrA symboly v aplikaci nebo jen na ty, které odpovídají nastavenému filtru; zároveň lze nastavit způsob výsledného zobrazení:

  Z výsledného zobrazení formou náhledu se lze prokliknout přes vybraný objekt na plnohodnotné zobrazení takového objektu se všemi kontextovými informacemi.

  PDFViewerApp

  Vestavěná aplikace pro zobrazování PDF dokumentů v režimu „Read-only“ s možností vyhledávání, rotace, zvětšování / zmenšování a kopírování do schránky.

  DocViewerApp

  Vestavěná aplikace pro zobrazování dokumentů MS Word (.Doc, .Docx) v režimu „Read-only“ s možností vyhledávání a zvětšování / zmenšování.

  SpreadsheetViewerApp

  Vestavěná aplikace pro zobrazování dokumentů MS Excel (.Xlsx) v režimu „Read-only“ s možností zvětšování / zmenšování.

  ImageViewerApp

  Vestavěná aplikace pro zobrazování obrázků (.JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .BMP, .TIFF ) v režimu „Read-only“ s možností rotace, zvětšování / zmenšování a horizontálního nebo vertikálního převracení.

  Vlastní vestavěné aplikace pomocí Toolkit Apps SDK

  Vývojáři mají k dispozici nový Toolkit pro vytváření vlastních WPF (Windows Presentation Foundation) aplikací nebo webových vestavěných aplikací pro AVEVA OMI. Pomocí Toolkitu Apps SDK lze psát nové vestavěné aplikace pro integraci různých funkčností do AVEVA OMI, ale také ho lze využít v případě potřeby pro přepsání .NET Control objektů na technologii WPF.

  Apps SDK Toolkit je zdarma a umožňuje programovat v následujících .NET programovacích jazycích:
  • C#
  • VB.Net
  • Visual C++ .Net
  • Managed Extensions for C++

  Další vestavěné aplikace

  Další vestavěné InTouch OMI aplikace jsou ke stažení z portálu www.exchange.aveva.com. K dispozici jsou zde vestavěné aplikace nejen od firmy AVEVA (např. VideoViewer pro přehrávání video souborů), ale i od třetích stran.

  Zpět na AVEVA InTouch HMI