InTouch pro Terminálové služby

Systémy InTouch provozované v relaci vzdálené plochy

Anotace

Systém InTouch lze nasadit v režimu relací vzdálené plochy (dle dřívější terminologie: terminálové služby), kdy vlastní aplikace InTouch běží centralizovaně na jednom výkonném počítači, tzv. Hostiteli relací vzdálené plochy (dle dřívější terminologie: terminálový server).

Pro každého vzdáleného operátora se zde po přihlášení spustí jeho vlastní relace (session), ve které je provozována zvolená aplikace InTouch. Tato relace je řízena operačním systémem serveru a běží na serveru nezávisle na jiných spuštěných relacích.

Komunikace mezi serverem a klientem se děje protokolem Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol), který přenáší ke klientům v reálném čase multimediální informace (obraz, zvuk) a zároveň přenáší informace o aktivitách klientů (myš, klávesnice) zpět na hostitelský server.

Obsluha klientských stanic tak užívá stejný komfort jako kdyby aplikace InTouch byly provozovány místně na jejich klientských stanicích.

Klientské stanice mohou jednoduché z hlediska HW i SW, a tudíž i cenově výhodné. Jedná se tzv. “tenké klienty”, což jsou speciální, úsporně hardwarově vybavená zařízení s vestavěnou podporou protokolu RDP. Tato zařízení nemusí provozovat operační systém Windows, případně mohou pracovat i zcela bez operačního systému, což zásadně zjednodušuje jejich správu.

Výhody popsaného uspořádání vyniknou zejména při provozu většího počtu klientských stanic s InTouch v rámci dané lokality (3 a více).

Přínosy pro uživatele

 • Jednodušší správa
 • Vyšší bezpečnost systému
 • Vysoká spolehlivost klientů
 • Vysoká spolehlivost serverů
 • Snadná aktualizace aplikace, hardware, software InTouch a operačního systému
 • Nižší celkové náklady na vlastnictví

Hlavní přínosy

Základní výhody provozu aplikací InTouch provozovaných v relacích vzdálené plochy jsou stejné jako u standardně provozovaného systému InTouch tj.:

 • Výkonnost a spolehlivost
 • Snadnost použití
 • Otevřenost
 • Ochrana investic
 • Výkonná komunikace
 • Bohatá funkčnost

Koncepce služeb vzdálené plochy operačního systému Microsoft Windows a architektur s tenkými klienty přináší navíc další výhody:

Jednodušší správa a provádění změn

Systém se spravuje pouze na serverové straně. Klientské stanice nepotřebují téměř žádnou údržbu a jejich konfigurace probíhá centrálně.

Aktualizace hardwaru, operačního systému, softwaru InTouch i konkrétních aplikací InTouch se provádí pouze na serveru. Z provedené aktualizace profitují všichni klienti, přičemž jejich hardwarové a softwarové vybavení může zůstat zachováno.

Pro efektivní správu architektur s tenkými klienty doporučujeme použít softwarový systém ThinManager s mnoha unikátními fukčnostmi, který je rovněž v nabídce naší firmy.

Další informace ZDE

Vysoká bezpečnost systému (Cyber Security)

Vysoká úroveň systémového zabezpečení. Klientům lze povolit pouze spuštění a provozování jim příslušné aplikace, nemusí jim být umožněn jakýkoliv jiný přístup do operačního systému serveru Hostitele vzdálené plochy.

Klientské stanice rovněž nepředstavují bránu pro vstup škodlivého software do systému. Na klientské straně tedy není nutné nasazovat a udržovat antivirovou ochranu.

Vysoká spolehlivost klientů

Nízké nároky na hardware i minimální softwarové vybavení klientských stanic umožňuje jejich pořízení v průmyslově odolném provedení bez rotačních částí za velmi příznivou cenu. Jednoduchost klientských systémů přináší jejich velkou spolehlivost.

Vysoká spolehlivost serverů

Rovněž spolehlivost serverů je obecně vyšší než u operačních systémů pro běžné desktopové aplikace. Servery mohou být navíc pro zvýšení dostupnosti realizovány redundantně nebo v serverových farmách. Možnost automatického přesměrování klientů na záložní server v případě výpadku primárního serveru.

Vzdálený přístup z internetu

Připojení k aplikacím Hostitele relací vzdálené plochy lze realizovat prostřednictvím služby Brána vzdálené plochy i z externích sítí, například ze sítě Internet.

Příznivé celkové náklady na vlastnictví

Menší počet spravovaných stanic (pouze servery), centrální správa softwaru, klientů i aplikací InTouch, vysoká spolehlivost tenkého hardwaru s minimálním softwarovým vybavením (bez OS, bez antivirové ochrany apod.) i další výše popsané skutečnosti – to vše výrazně snižuje celkové dlouhodobé náklady na vlastnictví v porovnání s klasickým nasazením InTouch.

Zpět na AVEVA InTouch HMI