InTouch for System Platform

Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů (SCADA/HMI)

Anotace

SCADA/HMI systém InTouch lze také využít v řešeních na bázi softwarové platformy AVEVA System Platform plně využívajících výhod architektury klient/server.

Aplikace využívající softwarovou platformu AVEVA System Platform používají InTouch, resp. InTouch for System Platform na klientských operátorských pracovištích.

V této sestavě je průmyslový aplikační server AVEVA Application Server (klíčová součást AVEVA System Platform) výkonným jádrem celé aplikace a zajišťuje:
  • I/O komunikaci
  • Správu alarmního systému
  • Vykonávání skriptů
  • Historizaci procesních veličin
  • Zabezpečení aplikace

Na klientských uzlech lze v řešeních využívajících AVEVA System Platform použít kromě InTouch for System Platform také AVEVA OMI (Operations Management Interface), dřívější název InTouch OMI.

Hlavní přínosy

V případě společného použití InTouch a AVEVA System Platform vznikne jedinečné automatizační aplikační prostředí s významnými výhodami pro uživatele:
  • Opakovatelné nasazování i složitých funkčních objektů prostřednictvím vzorových šablon s podporou dědičnosti pozdějších změn významně urychluje nejen prvotní vývoj, ale i pozdější úpravy aplikace.
  • Jednotný adresní prostor umožňuje přidávat do projektu další serverové nebo klientské počítače bez nutnosti provádět vývojářské úpravy na původních uzlech. Tak je možno podle potřeby plynule rozšiřovat původně vytvořený projekt
  • Vzdálený centralizovaný vývoj, nasazení, provádění změn a diagnostika celé aplikace eliminuje nutnost fyzicky obsluhovat jednotlivé počítače začleněné do systémové architektury.

Řešení kombinující systémy AVEVA Systém Platform a InTouch je ideální volbou pro uživatele, kteří provozují velké aplikace pro mnoho zařízení (desítky až stovky tisíc proměnných) nebo více aplikací obdobného typu v jednom nebo více závodech a požadují standardizaci svých SCADA/HMI aplikací jednotným pokrokovým řešením s bohatými funkčnostmi, snadnou údržbou, rychlým prováděním změn a s nízkou celkovou cenu vlastnictví v průběhu celého životního cyklu aplikace.

Další informace k výhodám tohoto typu řešení jsou k dispozici ZDE.

Zpět na AVEVA InTouch HMI