InTouch Access Anywhere

Webové HMI a mobilní SCADA aplikace


Anotace

InTouch Access Anywhere je doplněk pro InTouch, který umožňuje spouštět aplikace InTouch nebo InTouch OMI na vzdáleném zařízení prostřednictvím webového prohlížeče.

Je přitom lhostejné, na jakém OS nebo na jakém hardware webový prohlížeč běží. Ke vzdáleně provozovaným aplikacím InTouch se lze okamžitě odkudkoliv a kdykoliv připojit nejen z osobních počítačů, notebooků, ale i z tabletů nebo chytrých telefonů prakticky jakýchkoliv výrobců.

Na tato zařízení přitom není nutno instalovat žádný doplňující software. Postačuje jakýkoliv webový prohlížeč, který podporuje protokol HTML5.

InTouch Access Anywhere je určen pro uživatele, kteří jsou aktuálně mimo svá běžná pracoviště a potřebují mít přístup k aplikacím InTouch; nebo pro příležitostné uživatele, kteří potřebují pracovat s InTouchem jen občas.

InTouch Access Anywhere umožňuje plnohodnotnou práci s aplikacemi InTouch, včetně možnosti ovládání technologie, práce s alarmy, grafy atd. InTouch Access Anywhere však není zamýšlen jako náhrada vyhrazeného pracoviště pro dispečera na velíně či obsluhu stroje.

InTouch Access Anywhere nevyžaduje další speciální licenci. InTouch Runtime, který je spuštěn prostřednictvím InTouch Access Anywhere, vyžaduje pro svůj běh stejnou licenci, jakou by vyžadoval, kdyby byl spuštěn běžným způsobem.

Přínosy pro uživatele

 • Vzdálený přístup k plnohodnotným aplikacím InTouch
 • Podpora stacionárních i mobilních klientů
 • Na klientská zařízení není potřeba nic instalovat
 • Zabezpečení proti neoprávněnému přístupu
 • Výhodné licencování pro mnoho příležitostných uživatelů

Hlavní přínosy

Vzdálený a plnohodnotný přístup

InTouch Access Anywhere zajištuje vzdálený webový přístup k aplikacím InTouch nebo AVEVA OMI (dříve InTouch OMI), včetně možnosti zápisu do I/O proměnných, zobrazování a potvrzování poruchových hlášení a prohlížení grafů.

Uživatel InTouch Access Anywhere vidí přesně to samé, co vidí uživatel místně spuštěného InTouch nebo AVEVA OMI, a může vzdálené technologie i ovládat, pokud k tomu má oprávnění.

Jakákoliv klientská zařízení

Přístup je možný z jakéhokoliv zařízení, které umožňuje spustit běžný webový prohlížeč (s podporou HTML5) – počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon.

Na zařízení uživatele není potřeba nic instalovat.

Zabezpečení

Je podporována vysoká úroveň zabezpečení – protokol HTTPS, firewall, přihlášení jménem a heslem.

Pro další zvýšení bezpečnosti slouží InTouch Access Anywhere Secure Gateway.

Výhodné licencování

Každý příležitostný uživatel používající InTouch Access Anywhere si nemusí kupovat vlastní licenci InTouch sám pro sebe. Licence InTouch je využívána pouze v době, kdy je vzdálený uživatel přihlášen. Mimo tuto dobu je licence volná a může být použita jiným uživatelem.

Jedná se o licenční model typu concurrent, kdy celkový počet ve stejný okamžik přistupujících uživatelů je roven celkovému počtu zakoupených licencí.

Větší množství vzdáleně přistupujících uživatelů tedy může sdílet menší počet InTouch licencí, což přináší výraznou úsporu nákladů.

Hlavní funkčnosti

InTouch Access Anywhere se skládá ze dvou částí:
 • InTouch Access Anywhere Server
 • InTouch Access Anywhere Secure Gateway

InTouch Access Anywhere Server

Hlavní částí InTouch Access Anywhere je InTouch Access Anywhere Server.

InTouch Access Anywhere Server se chová jako webový server, který dokáže spustit nainstalované aplikace InTouch a zprostředkovat je vzdálenému uživateli.

InTouch je přitom spuštěn jako aplikace služeb vzdálené plochy RDS (Remote Desktop Services; dřívější název terminálové služby) a konečný výsledek pro uživatele (klienta) je tak velmi podobný jako při provozu v režimu InTouch pro Terminálové služby.

Významný rozdíl spočívá v tom, že pro práci v režimu InTouch pro Terminálové služby je nutno na klientskou stanici nainstalovat software RDP (Remote Desktop Protocol); zatímco pro připojení na InTouch Access Anywhere postačí pouze webový prohlížeč, což výrazně usnadňuje a urychluje jeho použitelnost.

InTouch Access Anywhere Secure Gateway

InTouch Access Anywhere Secure Gateway slouží jako bezpečnostní nárazník mezi podnikovou SCADA sítí a vnějším světem. Případný útočník, který bych chtěl napadnout Vaši síť, se dostane pouze k InTouch Access Anywhere Secure Gateway, kde jeho pokus o průnik skončí.

InTouch Access Anywhere Secure Gateway sama nevykonává žádnou jinou činnost. InTouch Access Anywhere Secure Gateway by měla být nainstalována na samostatném počítači.

Demo aplikace

Nabízíme Vám možnost okamžitého vyzkoušení přístupu prostřednictvím InTouch Access Anywhere k naší vzdálené ukázkové demo aplikaci.

K ukázkové aplikaci je možné se připojit kliknutím na odkaz níže.

  Jméno*
  Firma
  E-mail*
  Telefon*

  Zpět na AVEVA InTouch HMI