AVEVA Historian Client Web

Analýza chodu výrobních procesů v prohlížeči


Anotace

AVEVA Historian Client Web je snadno použitelný klientský nástroj v prostředí webového prohlížeče pro rychlou analýzu procesních dat z Vaší historizační databáze AVEVA Historian.

Typickými uživateli jsou výrobní manažeři, kteří potřebují snadno zjistit, jak jejich výrobní technologie skutečně fungují, identifikovat případné problémy a přijímat rozhodnutí k jejich nápravě i k průběžnému vylepšování výrobní produktivity.

Přínosy pro uživatele

  • Manažerská aplikace vhodná na porady a jednání
  • Snadná použitelnost a rychlý přehled o datech
  • Bez nutné znalosti přesných názvů proměnných
  • Aktuální data (stavové informace)
  • Historická data (spojnicový časový trend graf nebo graf závislosti XY)
  • Souhrnné údaje (sloupcový graf nebo tabulkové zobrazení)
  • Alarmy a události
  • Volitelné skupiny zobrazení (dashboardy)

Hlavní přínosy

Rychlá a názorná prezentace dat

AVEVA Historian Client Web (dále jen Historian Client Web) byl vytvořen speciálně pro potřeby manažerů, aby jim umožnil rychle a snadno získat přístup k datům a díky přesným informacím provádět kvalifikovaná rozhodnutí, aniž by museli znát detailní názvy proměnných, hierarchickou strukturu projektu nebo konfiguraci systému.

Snadné vyhledávání informací

Historian Client Web poskytuje komplexní vyhledávací funkce pro všechny existující proměnné, klíčová slova generovaná uživatelem a názvy obsahu.

Jednoduše zadáte klíčové slovo nebo jeho část do vyhledávacího pole a hned získáváte informace o relevantních proměnných.

Uživatelé mohou vytvářet, ukládat a snadno sdílet vlastní obsahy a rovněž je spojovat do vlastních uspořádaných skupin zobrazení (dashboardy).

Okamžitá použitelnost odkudkoliv

Historian Client Web pracuje v internetu nebo intranetu s jakýmkoliv moderním webovým prohlížečem podporujícím HTML5.

Žádné instalování nástrojů a doplňků není potřeba. Přímo v prohlížeči stačí zadat adresu Vaší historizační databáze AVEVA Historian – a ihned můžete začít s dotazováním dat a jejich vykreslováním v požadovaném typu zobrazení.

Jednu uživatelskou licenci už máte – je totiž součástí každé licence AVEVA Historianu. Můžete si tak nejprve Historian Client Web bezplatně vyzkoušet a teprve poté se rozhodnout, kolik dalších licencí si chcete přikoupit nebo předplatit.

Hlavní funkčnosti

Varianty zobrazení

Každá proměnná má několik možností, jak může být zobrazena. Můžete chtít vidět Vaše data v podobě časových grafů (trendů), sloupcových grafů nebo tabulek. Varianty zobrazení se liší dle datového typu proměnné.

Hodnoty proměnných lze zobrazit ve spojnicovém či sloupcovém grafu nebo v detailní tabulce obsahující např. i statistické výpočty. K dispozici je i stavová obrazovka, pomocí které můžete okamžitě pro každou proměnnou shlédnout její aktuální hodnotu a zjednodušenou vizualizaci posledního průběhu. Řetězcové a diskrétní veličiny lze zobrazit v grafu setrvání ve stavu nebo využít Ganttův graf.

Ať si vyberete kteroukoliv variantu zobrazení, vždy v rámci ní najdete další možnosti jak toto zobrazení upravit podle Vašich představ. Samozřejmostí je nastavení časového rozsahu, u některých variant výběr typu výpočtu a u grafů pak nastavení osy y.

Soukromý a sdílený obsah

Některé Vaše analýzy se nejspíš budou opakovat a některé typy zobrazení s konkrétními proměnnými byste třeba chtěli ukázat i Vašim kolegům. Historian Client Web proto umožňuje ukládat a případně i sdílet Vámi vytvořený obsah, tj. všechny vámi vybrané proměnné, zvolený typ zobrazení a nastavený časový rozsah. Sami si určíte, zda chcete, aby tento obsah byl viditelný i někým jiným nebo zda bude čistě soukromým. Uloženému obsahu můžete přiřadit klíčová slova pro snadnější budoucí vyhledávání.

Ve sloupcovém grafu můžete rychle porovnávat souhrnné údaje jednotlivých proměnných dle vámi definovaného časového rozsahu

Skupiny zobrazení (Dashboardy)

Uživatelé mohou jednotlivé uložené obsahy spojovat do vlastních uspořádaných skupin zobrazení a umístit je na jedné stránce, která se označuje jako dashboard. Z dashboardů lze poté přímo proklikávat do jednotlivých obsahů. Velikosti a rozmístění zobrazení dílčích obsahů lze v rámci stránky daného dashboardu upravovat a uložené dashboardy pak mohou být opět soukromé nebo sdílené.

Dashboard může být složen z různých typů grafů a proměnných

Alarmové informace přímo v grafech

Pokud ukládáte alarmy do historických bloků Historian Serveru, můžete informace o těchto alarmech vidět i v prostředí Historian Client Webu. V případě, že se Vaše proměnná nacházela v alarmním stavu, je tento stav v rámci spojnicového grafu vykreslen v podobě tzv. „halo“ efektu. Po najetí na tento halo efekt můžete zjistit další podrobnosti daného alarmu – jak dlouho trval, jakou měl závažnost; a v případě, že byl alarm obsluhou potvrzen, dostanete informaci i o uživateli, který alarm potvrdil a kdy. Součástí hlášení je i případný komentář, který obsluha při potvrzení alarmu napsala.

Proměnné různých typů v jednom grafu

Analýza pouze jedné proměnné nebývá příliš častá. Většinou potřebujete sledovat a porovnávat větší množství proměnných najednou. Aniž byste museli přemýšlet nad tím, zda jsou všechny Vámi požadované proměnné stejného datového typu, Historian Client Web umožňuje přidávání až padesáti různých proměnných do jednoho společného zobrazení a to bez ohledu na to, jestli je proměnná analogová, diskrétní nebo textová. Všechny můžete vidět ve spojnicovém grafu v rámci jedné obrazovky. Mezi proměnnými lze jednoduše přepínat, dočasně omezit jejich viditelnost a ve vhodný okamžik je opět nechat zobrazit.

Všechny můžete vidět ve spojnicovém grafu v rámci jedné obrazovky. Mezi proměnnými lze jednoduše přepínat, dočasně omezit jejich viditelnost a ve vhodný okamžik je opět nechat zobrazit.

Spojnicový graf může zobrazovat analogové i diskrétní proměnné v jednom společném časovém grafu (trendu), a to včetně informací o alarmech a událostech

Zpět na AVEVA Historian