Školství

Účelem tohoto programu je umožnit kvalifikovaným školským institucím z České republiky a Slovenské republiky zvýhodněný přístup k softwarovým produktům pro průmyslové automatizační a informační aplikace od firmy AVEVA (dříve Wonderware).

Kvalifikace

 • Má trvalé sídlo a výuka studentů je jejím hlavním posláním.
 • Ve třídách/laboratořích má dostatečné hardwarové a softwarové vybavení. Výuka bude prováděna podle písemně zpracovaných výukových materiálů.
 • Zaváže se plnit veškeré kvalifikační podmínky a omezení uvedené v tomto informačním dokumentu a v přihlašovacím formuláři „Application and Agreement for AVEVA Educational Systems“ (formulář zašle na požádání firma Pantek (CS) s.r.o.).
 • Objedná produkt „AVEVA Development Studio Educational Demo Consignment Package“ (viz dále).
 • Alespoň jeden zástupce školy absolvuje před vlastním zahájením výuky školení u firmy Pantek (CS) s.r.o. v rozsahu „InTouch“ a/nebo „System Platform“ za speciální zvýhodněnou cenu (sleva 50 % oproti standardní ceně). Základní technickou podporu bude firma Pantek (CS) s.r.o. poskytovat pouze tomuto proškolenému zástupci. Na další školení (např. Historian Server aj.) platí pro účastníky ze školství sleva ve výši 30 % oproti standardnímu ceníku.

AVEVA Development Studio Educational Demo Consignment Package

V rámci produktu „AVEVA Development Studio Educational Demo Consignment Package“ (dále jen produkt) bude poskytnuto 21 licencí softwarového systému „AVEVA Development Studio Educational Demo Consignment“. Produkt obsahuje následující položky:

1. Software
AVEVA Development Studio Educational Demo Consignment – pro 21 počítačových pracovišť, který obsahuje tyto dílčí produkty:

 • InTouch HMI Development / Workstation (Runtime)
 • InTouch HMI Web Server + 5 Clients
 • Integrated Development Environment (IDE) for Application Server
 • Application Server + Supervisory Client
 • Historian Server Enterprise Edition 5x Historian Client Desktop + 5x Historian Client Web
 • Batch Management Server + Batch Management Client
 • Workflow Management Development + Workflow Management Client Connection
 • MES (Operations & Performance & Quality) + MES Client Connection
 • Recipe Management Server Professional Edition + 5 Client Connection
 • Communication Drivers Professional
 • Telemetry Server – Redundant

2. Podpora
Zpřístupnění nových verzí (upgrade) dílčích produktů zahrnutých v systémech „AVEVA Development Studio Educational Demo Consignment“ po jejich uvedení na trh na speciálním webovém portálu ke stažení.

Omezení

 • Všechny systémy „AVEVA Development Studio Educational Demo Consignment“ mají vystaveny licenční soubory s platností na 1 rok. Po uplynutí této doby je možno na požádání smlouvu obnovit na další rok, poté na další rok atd. Obnovení smlouvy a vystavení nových licenčních souborů na další rok je zdarma.
 • Veškerý AVEVA software, který je zahrnutý v produktu je k dispozici na stránkách výrobce softwaru v sekci globální zákaznické podpory: https://softwaresupport.aveva.com. Ke stažení jsou zde instalace produktů, opravy, komunikační drivery, utility, dokumentace, videa apod. Pro přístup do této sekce je třeba registrace, která bude umožněna proškolenému zástupci školské instituce (viz bod 5. v článku Kvalifikace).
 • Produkt nebo jeho části poskytnuté v rámci tohoto programu lze použít pouze pro výukové účely ve třídách nebo laboratořích školských institucí. Toto výslovně vylučuje použití kdekoliv jinde mimo školskou instituci nebo ve výzkumných projektech, vyjma projektů písemně schválených společností AVEVA.
 • Poskytnutý produkt není možno v rámci jedné vysokoškolské instituce dělit – nelze instalovat jednotlivé systémy „AVEVA Development Studio Educational Demo Consignment“ ani jejich dílčí produkty z jednoho produktu na různých fakultách. Pro každou katedru, která bude se systémy pracovat, je doporučeno objednání vlastního produktu.
 • Je zakázáno použití produktu nebo jeho částí studenty, zaměstnanci školy nebo externisty pro vývoj komerčních aplikací nebo pro porovnávací studie s konkurenčními produkty.
 • Produkt ani jeho části nesmějí být prodány, pronajmuty, zapůjčeny nebo jinak poskytnuty žádné jiné straně.

Cenové údaje

Cena za dlouhodobé zapůjčení tohoto produktu pro školství je velmi zvýhodněná (zlomek celkové hodnoty všech zapůjčených licencí).
Kontaktujte nás, prosím, pro vystavení přesné cenové nabídky.

Přihláška

Zde je vložena přihláška „Application and Agreement for Wonderware Educational Systems“ ve formátu MS Word.