Zpráva o 25. Wonderware uživatelské konferenci ČR/SR – 2019

Firma Pantek (CS) s.r.o., Autorizovaný Wonderware distributor pro ČR a SR, uspořádala ve dnech 16. – 17. října 2019 již 25. výroční setkání českých a slovenských uživatelů softwarových produktů pro průmyslové automatizační a informační aplikace značky Wonderware (součást skupiny AVEVA Group plc).

Ve Velkém sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové se při této příležitosti sešlo více než 140 účastníků.

Program letošní konference byl věnován zejména inovovaným Wonderware produktům určeným pro sběr, zpracování a analýzy velkého množství průmyslových dat a konektivitě v oblasti průmyslového internetu věcí (IIoT).

KONFERENCE

Úvodem Zbyněk Červenka, výkonný ředitel Pantek (CS), představil program letošní konference. Poté stručně seznámil s budoucí změnou názvosloví Wonderware softwaru ze stávající značky Wonderware na značku AVEVA v rámci unifikace všech dílčích značek ze všech produktových portfolií AVEVA Group do jedné sjednocující značky.

Klíčovým zahraničním řečníkem na letošní konferenci byl Fabio Terezinho, Director Product Development & Services z AVEVA U.S.A. Ve své strategické prezentaci „From Edge to Enterprise“ se zaměřil na nové technologické trendy, jako jsou IIoT, Edge Computing a Cloudové služby a jejich aplikaci v rámci AVEVA portfolia.

Zdůraznil výhody komplexního toku dat a jejich přeměnu na informace od senzorů přes lokální (on-premise) řešení kategorie HMI / SCADA / Historizace až po jejich zpřístupnění v cloudové infrastruktuře, odkud jsou oprávněným zájemcům dostupné prakticky kdykoliv a kdekoliv, včetně různých možností mobilního přístupu.

Závěrem seznámil účastníky ze strategií dalšího vývoje (Roadmap) klíčových Wonderware produktů InTouch, InTouch Edge, System Platform a Historian.

Prezentace From Edge to Enterprise – Realizing the Benefits of IIoT, Edge Computing and Cloud by AVEVA/Wonderware portfolio, Roadmap for key AVEVA/Wonderware productske stažení

Následovala prezentace Tomáše Mandyse, která navázala na předchozí strategickou prezentaci a některá témata rozvíjela podrobněji, včetně mnoha praktických ukázek.

První část byla věnována „Velkým průmyslovým datům (nejen) v cloudu“. Nejprve byl ukázán webový klient Historian Insight pro analýzu dat z lokálních Historian Serverů a poté komplexní cloudová průmyslová informační platforma AVEVA Insight, která přidává mnoho dalších funkčností pro prezentace a analýzy dat.

Ve druhé části Tomáš Mandys představil globálně dostupné, vysoce škálovatelné a multiuživatelské vývojové prostředí Wonderware Integration Studio provozované na cloudové platformě MS Azure.

Jedná se nejen o řešení typu SaaS (Software-as-a-Service), ale i IaaS (Infrastructure-as-a-Service) pro ověření správného chodu vytvořených aplikací (runtime provoz) na vzdáleném virtuálním hardwaru. To umožňuje jednak správnou technickou specifikaci potřebného hardwaru pro finální nasazení, tak i odložení jeho nákupu až na dobu těsně před vlastní implementací u koncového uživatele.

Prezentace Velká průmyslová data (nejen) v cloudu a Wonderware Integration Studio ke stažení

Na závěr dopolední části Bohuslav Šaur, obchodní ředitel Pantek (CS), slavnostně vyhlásil tradiční ocenění pro nejlepší Wonderware Systémové integrátory z České republiky a Slovenské republiky za období od minulé konference.

Ocenění předávali Zbyněk Červenka a Fabio Terezinho.

Přehled oceněných firem

Speciální uznání za spolupráci v roce 2019 získaly firmy (v abecedním pořadí):

Elektro MAR a.s.

Cenu převzal: Ing. Roman Žlebek

ELDAT a. s.


Cenu převzal: Ing. Petr Trunkát

ZAT a.s.


Cenu převzal: Milan Kostohryz

Wonderware Systémový integrátor roku 2019 ve Slovenské republice

IS – Industry Solutions a.s.


Cenu převzal: Ing. Martin Baliak

Wonderware Systémový integrátor roku 2019 v České republice

Real Controls a.s.


Cenu převzal: Václav Paták

Odpolední část konference zahájil Jiří Nikl prezentací nového řešení v naší nabídce určeného po prediktivní údržbu. Nejprve krátce shrnul obecné principy údržby a vyzdvihl rostoucí význam a přínosy vyplývající z koncepce prediktivní údržby.

Poté konkrétně představil řešení AVEVA Predictive Asset Analytics (PRiSM), které dokáže vyhodnocovat odchylky od standardního chování kriticky důležitých výrobních zařízení a identifikovat tak potenciální budoucí problémy těchto zařízení. Uživatelé jsou na ně upozorněni ve velkém předstihu a zamezí se tak velmi drahým poruchám a odstávkám těchto, často velmi unikátních a drahých zařízení, potažmo i k přerušení výroby.

PRiSM je osvědčené řešení nasazené již u mnoha zahraničních uživatelů, zejména v energetice, s prokazatelnými velkými finančními úsporami díky predikci a odvrácení mnoha havárií.

Prezentace AVEVA Predictive Asset Analytics – Moderní SW řešení pro prediktivní údržbu ke stažení

Pokračoval Bohuslav Šaur s prezentací, ve které posluchače seznámil i s jinými možnostmi než je tradiční časově neomezené vlastnictví SW licencí (licenční model Perpetual) u provozovaného Wonderware softwaru.

Jako alternativa se nabízí provozování Wonderware softwaru formou předplatného (licenční model Subscription). Byly představeny základní charakteristiky tohoto flexibilního licenčního modelu označeného jako AVEVA Flex a možnosti jeho využívání včetně modelových příkladů. V některých příkladech může licencování formou předplatného vycházet i z dlouhodobějšího hlediska výhodněji než u tradičního licenčního modelu; navíc uživatelé v tomto případě mohou využít výhod operativního financování (OPEX) s okamžitými finančními odpisy.

Prezentace Alternativní možnosti jak získat a provozovat Wonderware software ke stažení

Dalším přednášejícím byl Pavel Průša s prezentací SW systému ThinManager, který je určen pro snadné doručování obsahu centrálně provozovaných aplikací na tenké, zero a mobilní klienty.

Nejprve stručně připomenul základní charakteristiku a vyzdvihl přínosy tohoto velmi užitečného řešení. Poté seznámil s hlavními novinkami verzí 10 a 11. Prezentace byla završena praktickými ukázkami efektivního doručování různého obsahu na displeje různých typů klientů.

Prezentace ThinManager – Doručování čehokoliv na cokoliv ke stažení

V závěrečné prezentaci seznámil tým technické podpory Pantek (CS) posluchače s vybranými tipy nebo odpověďmi na často kladené dotazy (FAQ), jak co nejlépe používat Wonderware software.

Tipy byly rozděleny do několika sekcí:

 • Service Pack 1 pro Wonderware System Platform 2017 Update 3
 • Jak komunikovat s bezdrátovými čidly průmyslového internetu věcí v sítích LoRa, Sigfox a MQTT?
 • Nová Demo aplikace InTouch OMI od naší firmy – viz dále
 • Osvědčené postupy a často kladené dotazy pro WW licenční server 2017
 • Software Asset Manager 4.0 s Wonderware licenčním serverem
 • Další tipy

V rámci tohoto bloku dílčích prezentací byla Ondřejem Lauerem podrobně představena nová Demo aplikace InTouch OMI (Operations Management Interface) vytvořená přímo v naší firmě.

K aplikaci se připojíte pomocí jakéhokoliv zařízení s webovým prohlížečem, který podporuje HTML 5 standard. Vzdálené propojení webového prohlížeče a Pantek Demo aplikace je zajištěno pomocí produktu InTouch Access Anywhere.

V Demo aplikaci jsou např. tyto části:

 • Průmyslový internet věcí (IIoT)

  Lze si vyzkoušet práci s živými daty z IIoT čidel, která jsou přijímána prostřednictvím nízkoenegetických sítí LoRaWAN a SigFox, protokolu MQTT nebo pomocí webových služeb OpenWeatherMap.org. Data jsou doplněna detailními kontextovými informacemi a jsou zobrazena v přehledných vizualizacích, trendech či tabulkách.
 • ČOV – Čistička odpadních vod

  Jedná se o jednoduchou demo aplikaci čističky odpadních vod využívající převážně SAL (Situational Awareness Library) grafické symboly.
 • Geo SCADA

  Aplikace Geo SCADA reprezentuje fiktivní systém plynárenské sítě regulačních stanic.

Aplikaci je možné si po zadání identifikačních údajů vyzkoušet i přímo na našich stránkách ZDE.

Prezentace Tipy technické podpory pro Wonderware software – ke stažení

VEČÍREK

Tradiční večírek s rautem se v letošním roce opět konal ve velkoryse vybudovaném podzemním pivovaru s pivnicí přímo v historickém centru Hradce Králové.

Bylo možné se zúčastnit komentovaných prohlídek pivovaru, kde se vaří řemeslná piva značky Hradecký KLENOT.

OBCHODNÍ a TECHNICKÉ KONZULTACE:

Druhý den konference byl využit pro individuální obchodní nebo technické konzultace s obchodníky a produktovými specialisty firmy Pantek (CS) na základě vzájemné dohody s konkrétními pracovníky naší firmy.