Wonderware licenční server – užitečné rady

Wonderware software od verze 2017 využívá nový způsob licencování založený na licenčním serveru, jak jsme Vás již informovali např. zde.

Nový způsob ověřování licence přináší některé nové vlastnosti a nový způsob práce.

Jak na to a čeho se vyvarovat (Best Practice)

K novému způsobu licencování vydala Wonderware technická podpora dokument Tech Note 2907 „Schneider Electric Licensing – Best Practices“, kde jsou popsány správné postupy pro řešení situací jako např.:

  • Přejmenování počítače s nainstalovaným licenčním serverem
  • Přenos virtuálního počítače s nainstalovaným licenčním serverem na jiného hostitele

Doporučujeme uživatelům seznámit se s tímto TechNote a dodržovat uvedená doporučení.

Podrobný návod k použití nového způsobu licencování je obsažen v uživatelské příručce „Schneider Electric License Manager User Guide“, která je součástí instalace Licenčního serveru.

Česky psaný úvod do nového způsobu licencování a popis základních úkonů je možno nalézt v našem dokumentu od Ivana Picka Wonderware software – Nové licencování s licenčním serverem (od verze 2017).