Webináře k Update 3 pro Wonderware System Platform 2017 a InTouch 2017

Wonderware vydala nejnovější aktualizaci Update 3 pro Wonderware System Platform 2017, InTouch 2017 a související produkty.

Pro zájemce, kteří chtějí Update 3 okamžitě využit, je ke stažení na portálu Global Customer Support, konkrétně v sekci „Product Hub„.

Při této příležitosti pro Vás připravujeme sérii webinářů, ve kterých Vám Update 3 představíme.

Obdobně jako u aktualizací Update 1 a Update 2, obsahuje Update 3 nejen důležité opravy, ale také mnoho nových užitečných vlastností, s nimiž Vás v rámci webinářů seznamíme.


V průběhu března a dubna proběhnou celkem 4 webináře, které budou rozděleny dle jednotlivých produktů:

26. 3. 2019: Update 3 pro Wonderware System Platform 2017 (Application Server, InTouch OMI)

Softwarová platforma pro průmyslové automatizační a informační aplikace.

Záznam webináře je k dispozici ZDE.
  2. 4. 2019: Sentinel

Aplikace pro proaktivní monitoring Wonderware řešení a souvisejících hw/sw systémů (instalace a licence s dedikovanou funkčností je zdarma součástí Update 3)

Záznam webináře je k dispozici ZDE.

  9. 4. 2019: Update 3 pro Wonderware Historian 2017

Procesní historizační databáze pro práci v reálném čase.

Záznam webináře je k dispozici ZDE.

16. 4. 2019: Update 3 pro Wonderware InTouch 2017 (včetně InTouch Access Anywhere a InTouch Web Client)

Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů (SCADA/HMI)

Záznam webináře je k dispozici ZDE.

Poznámka: Výše uvedené datumy jsou předběžné a mohou být ještě změněny. Začátky webinářů vždy v 10:00, předpokládaná délka max. 30 min.


Jak se webinářů zúčastnit?

  • Jednotlivé webináře budou postupně oznamovány formou e-mailových pozvánek a aktualit, které bude publikovány na webu www.pantek.cz.
  • Webináře budou mít podobu živého streamu na webu YouTube.
  • Pro sledování webinářů není třeba se nikde přihlašovat.

Webináře budou nahrávány a jejich kopie budou i nadále dostupné na webu YouTube.


Další informace

Jako doplnění k webinářům jsme vydali také nový dokument v češtině „Co je nového – Update 3“ shrnující nejdůležitější novinky.