Update 2 pro Wonderware System Platform 2017

K dispozici je významná aktualizace „Update 2“ pro nejnovější generaci Wonderware System Platform 2017.

Update 2 obsahuje nejen důležité opravy, ale také mnoho nových užitečných vlastností.

Stručný popis novinek je rozdělen dle jednotlivých produktů:

Wonderware Application Server a klientská aplikace InTouch OMI

 • Náhledový režim Runtime Preview pro InTouch OMI
 • Alias názvy pro instance a navigaci v InTouch OMI
 • Změna pořadí položek v navigačním objektu, příp. v Model View
 • Grafické indikace kvality a stavu pro navigační objekt v OMI
 • Vlastní adresní prostor ViewApp Namespace s uživatelskými atributy
 • Nová skriptová funkce ShowContent
 • Autocomplete pro ViewApp
 • 25 uživatelských typů „Content Type“
 • Archestra IDE pod Windows účtem bez oprávnění Administrator

Wonderware InTouch

 • Podpora Windows Authentication v alarmních utilitách a alarmních objektech
 • Licencování – vylepšení při uvolňování licencí
 • Přidání vybraných InTouch funkcí do ArchestrA Graphic Editor
 • Možnost editovat aplikace typu Managed bez potřeby práv administrátora
 • Vylepšení NAD – připomenutí o změně aplikace
 • ShowGraphic s nastavením Custom Property v oknech s vlastností Frame
 • InTouch Web Client – nové vlastnosti:
  • Rychlý náhled na webovou podobu aplikace InTouch
  • Rozšířená sada podporovaných grafických a animačních vlastností
  • Vylepšení uživatelského rozhraní InTouch Web Client
  • Vylepšená podpora mobilních zařízení včetně podpory gest pro posuv a přiblížení (pan & zoom)
  • Výkonnostní vylepšení

InTouch Access Anywhere

 • Jednotné přihlášení Single Sign On
 • Podpora vícedotykových gest

Wonderware Historian Server

 • Alarmy viditelné ve Wonderware Historian Client Trend
 • Připojení Wonderware Historian Client pomocí technologie OData
 • Nové režimy načítání StartBound a EndBound
 • Wonderware Historian InSight přeložen do češtiny

Komunikace

 • Nová verze OI Gateway G-2.1 (v5.2) – přináší výrazné vylepšení funkcionality OPC UA klient
 • Nová verze OI Core G-2.2 (v5.2) – podporuje novou funkčnost Auto-Build a nabízí technologickou aktualizaci
 • Nová verze OI Serveru SIDirect G-2.2 (v5.0) – rozšiřuje podporu symbolického adresování a usnadňuje inženýrskou práci (nová funkčnost Auto-Build)

Dokument Co je nového v Update 2 pro Wonderware System Platform 2017

Zároveň jsme pro Vás připravili dokument „Co je nového v Update 2“ ke stažení ve formátu .pdf s podrobnějšími informacemi o výše uvedených novinkách:

Instalace a dostupnost Update 2

Wonderware System Platform 2017 Update 2 je plnohodnotná instalace, takže ji lze nainstalovat na čistý operační systém bez Wonderware software. Pokud na počítačích již byl nainstalován některý z Wonderware produktů ve verzi 2014 R2 SP1 nebo novější (např. i původní verze 2017 nebo 2017 Update 1), proběhne upgrade na verzi 2017 Update 2.

Další podrobnosti naleznete v dokumentech „Readme“ nebo „Wonderware System Platform Installation Guide“, které jsou součástí instalačního balíčku.

Aktualizaci „Wonderware System Platform 2017 Update 2“ lze stáhnout z portálu Global Customer Support, konkrétně sekce „Product Hub„, ve formě ISO nebo ZIP souboru, jak je patrné z následujícího obrázku.

Po stažení instalace je potřeba soubor odblokovat (zobrazit vlastnosti souboru a zvolit volbu Odblokovat (Unblock)).