Update 1 pro Wonderware System Platform 2017

Koncem roku 2017 byla uvolněna významná aktualizace „Update 1“ pro nejnovější generaci Wonderware System Platform 2017.

Update 1 obsahuje nejen důležité opravy, ale také mnoho nových užitečných vlastností.

Stručný popis novinek je rozdělen dle jednotlivých produktů:

Wonderware Application Server a klientská aplikace InTouch OMI

 • Aktualizovaná vestavěná aplikace NavigationApp pro automatickou navigaci v aplikaci
 • Zobrazení agregovaných alarmových informací v navigační vestavěné aplikaci
 • Nové vestavěné aplikace:
  • AlarmApp – zobrazení alarmů a událostí (aktuálních nebo historických)
  • HistoricalTrendApp – zobrazení historie z Historianu v křivkách (trendech)
  • ContentPresenterApp – zobrazení obsahu části aplikace formou náhledu s možností prokliku na konkrétní objekt
  • HamburgerApp – ikona pro pohodlné zobrazení výsuvných panelů
  • TitleBarApp – předpřipravená lišta pro aplikace InTouch OMI (lze zobrazovat např. název aplikace, datum, čas, přihlašovací informace, přepínání jazyků)
 • Apps SDK – nový Toolkit pro vytváření vlastních WPF nebo webových vestavěných aplikací pro InTouch OMI. Apps SDK Toolkit je zdarma.
 • Možnost provozovat Archestra IDE pod Windows účtem bez oprávnění Administrator

Wonderware InTouch

 • Nová Cross Reference utilita s vylepšeným výkonem pro intuitivnější vyhledávání použitých InTouch proměnných a ArchestrA symbolů
 • Možnost provozovat WindowMaker pod Windows účtem bez oprávnění Administrator
 • InTouch Web Client: Nový Read-only webový klient pro snadné zobrazení technologických procesů ve webovém prohlížeči.

  Tato první verze je určena zejména pro provoz v lokální síti pro příležitostné uživatele a má určitá omezení oproti standardním InTouch aplikacím. Umožňuje zobrazovat vybrané ArchestrA symboly v HTML prohlížeči; nepodporuje trendy nebo alarmový objekt a některé typy animací. Nicméně v další verzi (Update 2 a později) budou podporované funkčnosti přibývat. Pro plnou funkčnost aplikací InTouch v internetu/intranetu je nadále určen InTouch Access Anywhere.

Wonderware Historian Server

 • Wonderware Historian InSight nově automaticky zobrazuje informace o alarmech a událostech uložené do historických bloků
 • Auto-summary backfill utility – nástroj umožňující zpětně zpracovat starší historické bloky, vypočítat z nich tzv. Auto-summary bloky, a využívat tak výhod auto-summary bloků (rychlé načítání dlouhých úseků dat) i pro dříve uložená data.

Komunikace

 • Wonderware OI Gateway – vylepšená podpora protokolu MQTT o možnost přenosu časového razítka z koncového zařízení
 • OI Server WEBSVC – nový OI Server pro zjednodušení integrace technologií SOAP a REST pomocí webových služeb

Instalace a dostupnost Update 1

Update 1 je určen pro uživatele Wonderware produktů verze 2017 a nevyžaduje novou licenci (stačí stávající licence pro verzi 2017).

Wonderware System Platform 2017 Update 1 je plnohodnotná instalace, takže ji lze nainstalovat na čistý operační systém bez Wonderware software. Pokud na počítačích již byl nainstalován některý z Wonderware produktů ve verzi 2014 R2 SP1 nebo novější (např. i původní verze 2017), proběhne upgrade na verzi 2017 Udpate 1.

Další podrobnosti naleznete v dokumentech „Readme“ nebo „Wonderware System Platform Installation Guide“, které jsou součástí instalačního balíčku.

Aktualizaci „Wonderware System Platform 2017 Update 1“ lze stáhnout z portálu Global Customer Support, konkrétně sekce „Product Hub“, ve formě ISO nebo ZIP souboru, jak je patrné z následujícího obrázku.
Po stažení instalace je potřeba soubor odblokovat (zobrazit vlastnosti souboru a zvolit volbu Odblokovat (Unblock)).