Aktualizovaný Wonderware SIDirect OI Server

Nová verze osvědčeného produktu přináší významné novinky v rozšíření podpory symbolického adresování a usnadnění inženýrské práce.

Nové vlastnosti SIDirect OI Server G-2.2 (5.0):

 • Symbolické adresování pro řadu S7-1200

  (Poznámka: Symbolické adresování pro řadu S7-1500 bylo podporováno již v předchozí verzi)

  • Pro symbolické adresování lze využít
  • – Základní datové typy (bit, analog, string)

   – Systémové datové typy (vstupy, výstupy, paměťové oblasti, hw diagnostiku)

   – Komplexní datové typy (předdefinované v PLC)

   – Uživatelsky definované typy

   – Přípony pro formátování datového typu DateTime

   – Pole výše uvedených datových typů

  • Nové diagnostické proměnné pro spojení na bázi hierarchické struktury
  • Podpora komunikace s heslem chráněnými PLC
  • Automatická synchronizace databáze symbolických jmen s PLC v případě jejich změny nebo přidání
  • Ověřování konektivity s PLC v průběhu konfigurace
  • Podpora komunikační redundance
  • Podpora symbolických jmen s mezerou nebo tečkou (v dvojitých uvozovkách)
 • Auto-Build: Zcela nová funkčnost pro řady S7-1200 a S7-1500
  • Auto-Build je funkčnost zaměřená na usnadnění inženýrské práce. Umožňuje z PLC vyčíst šablony a instance hierarchických struktur symbolického adresování a na jejich základě vytvořit odpovídající objektovou strukturu ve Wonderware Application Serveru
  • V této verzi je Auto-Build podporován pouze v Online režimu (automat je připojen)
  • Funkčnost Auto-Build vyžaduje Wonderware licenci „Operations Integration Servers Professional


 • Cyklické a blokové služby
  • Jedná se o „návrat“ funkčnosti, kterou měl a stále má Wonderware DAS SIDirect 3.0 SP1, technologický předchůdce dnešního SIDirect OI Serveru
  • Cyklické a blokové služby jsou podporovány na „Legacy“ spojení (= při klasickém registrovém adresování) a jejich společným atributem je, že při jejich využití je OI Server pasivní (neprovádí periodické dotazování PLC), zatímco data vysílá řídicí systém
  • Cyklické služby umožňují minimalizovat komunikační zátěž a sbírat data rychleji než 100ms
  • Blokové služby umožňují odesílat bloky dat až do velikosti 64KB v rámci jedné transakce. SEND operace může být iniciována časovačem, událostí nebo PLC programem.

Vyžadovaná verze OI Server Core

Jak vyplývá z označení aktualizovaného SIDirect OI Server G-2.2 (5.0), vyžaduje ke svému běhu jádro OI Server Core G-2.2 nebo novější. Toto OI Server Core G-2.2 (technické označení 5.2) bylo vydáno současně s SIDirect, viz odstavec Dostupnost komunikačních serverů níže.

Aktualizované jádro OI Server Core G-2.2 (5.2) přináší kromě podpory Auto-Build pro Siemens SIMATIC také technologickou aktualizaci – podporovány jsou následující operační systémy, včetně Windows Server 2016:

Operační systémEdice32/64-bit
Windows 7 SP1Embedded, Professional, Enterprise, Ultimate32/64-bit
Windows 8Embedded, Professional, Enterprise32/64-bit
Windows 8.1Professional, Enterprise32/64-bit
Windows 10Professional, Enterprise32/64-bit
Windows Server 2008 R2 SP2Standard, Enterprise32/64-bit
Windows Server 2008 R2Standard, Enterprise64-bit
Windows Server 2008 R2 SP1Standard, Enterprise64-bit
Windows Server 2012Embedded, Standard64-bit
Windows Server 2012 R2Embedded, Standard, Data Center64-bit
Windows Server 2016Standard, Data Center64-bit

Dostupnost komunikačních serverů

Všechny Wonderware OI Servery (včetně OI Server Core) jsou k dispozici ke stažení z portálu globální zákaznické podpory, Global Customer Support (GCS), sekce Connectivity Hub.


Další informace

Další informace naleznete v souboru Readme a uživatelské dokumentaci, jež jsou součástí instalace.