Wonderware System Platform 2017

Adaptivní platforma pro aplikace supervizního řízení, SCADA, MES a IIoT.

Objevte System Platform 2017

K hlavním požadavkům výrobních a jiných průmyslových podniků patří snížení nákladů a směrování k dosažení provozní dokonalosti. Pro dosažení úspěchu je nezbytné pochopit, jak co nejlépe využít informační technologie a automatizaci provozu, zabezpečit dodržování předpisů a maximalizovat efektivitu operací v reálném čase.

System Platform je kompletní řešení pro automatizační aplikace, které může přinést až 40% nárůst efektivity s ohledem na měnící se obchodní a tržní požadavky, tím že eliminuje potřebu psaní skriptů, nevyžaduje speciální přizpůsobení a přináší opakovaně použitelnou vizualizaci.

Wonderware System Platform 2017 je jediná přizpůsobivá a škálovatelná platforma pro aplikace typu HMI (Human-Machine Interface, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), MES (Manacturing Execution Systems) a IIoT (Industrial Internet of Things), která navíc umožňuje integrovat výrobní procesy s podnikovými administrativními procesy. Wonderware System Platform poskytuje prostředí umožňující spolupráci a využívání standardů, které sjednocuje lidi, procesy a výrobní prostředky ve všech výrobních provozech a závodech pro průběžné zlepšování výrobních operací a kvalitní podporu rozhodování v reálném čase.

Klíčové vlastnosti System Platform 2017

 • Bezkonkurenční jednoduchost vývoje projektu
 • Jedinečná přizpůsobivost prostředí
 • Využitelnost informací v reálném čase
 • Nízké celkové náklady na vlastnictví
 • Podpora zavádění a dodržování standardů v rámci celého podniku
 • Kontinuální zlepšování výrobních procesů

Vytvořte jednu uživatelskou aplikaci přizpůsobitelnou a použitelnou na jakémkoliv zařízení

Vytvářejte aplikace nezávislé na rozlišení zobrazovacího zařízení. Vaše aplikace budou vypadat stejně úžasně jak v nízkém rozlišení na tabletu či v telefonu, tak i ve vysokém rozlišení UHD monitoru, a to bez nutnosti přepracování aplikace. Opakovatelná použitelnost standardizovaného grafického obsahu umožňuje vývoj aplikace způsobem „vytvoř jednou – použij kdekoliv“, čímž se výrazně snižují náklady na vývoj a údržbu aplikací.

Přidejte vašim aplikacím šestý smysl

Mezi uživateli jsou nejvíce rozšířená malá mobilní zařízení jako chytré telefony a lidé na ně mají vysoké nároky. Jsou zvyklí je ovládat dotykem a gesty. System Platform 2017 může zobrazovat data na jakémkoliv zařízení a podporuje vícedotyková gesta, jako posun, zoom, odsunutí aj.

Vytvořte grafiku během chvilky

Vývoj HMI vizualizace se stále více zaměřuje na uživatelskou přátelskost bez složitého skriptování nebo programování. Tvůrce grafického HMI rozhraní nechce být svázán vývojem pro konkrétní platformu nebo systémovou architekturu. S použitím System Platform 2017 můžete navrhnout na čem a jak chcete zobrazovat informace uživateli a nemusíte přemýšlet, jakým způsobem toho dosáhnout.

Nejrozšířenější platforma IIoT na světě.

System Platform 2017 je nyní ještě více otevřená. Vývojáři třetích stran mohou vytvářet vlastní rozšiřující aplikace, které umožní propojení aplikací pro řízení výroby a kancelářských IT aplikací při zachování integrity řídicího systému a bez ovlivnění vlastní vizualizační aplikace HMI. Ucelené prostředí poskytuje jednotnou architekturu navrženou s cílem zvýšit výkonnost výrobních zařízení při současném snížení spotřeby energií a množství odpadu.

Jaké má System Platform přínosy

S pomocí Wonderware System Platform porozumíte složitým výrobním procesům jako nikdy předtím. Můžete dělat lepší rozhodnutí v reálném čase, účinněji provozovat výrobní zařízení a efektivněji spolupracovat napříč všemi odděleními podniku.

Přínosy inženýrům:

 • Rychlejší implementace a nižší náklady na inženýrskou práci
 • Vyšší integrita aplikací díky celopodnikové standardizaci
 • Rychlé provádění změn umožňuje operativně reagovat na měnící se obchodní požadavky
 • Otevřená platforma umožňuje vývoj zabezpečených IIoT aplikací

Přínosy operátorům:

 • Vylepšené situační povědomí díky intuitivní a akceschopné vizualizaci
 • Vysoká efektivita operátorů a rychlá reakce na kritické poruchy
 • Minimalizace odstávek výroby a neplánovaných prostojů kvůli údržbě systému

Přínosy pro vzdálené uživatele:

 • Zabezpečené připojení uživatele - kdykoliv, odkudkoliv a na jakémkoliv zařízení
 • Zvýšení efektivity a reakceschopnosti pracovníků údržby
 • Spolupráce funkčních týmů uvnitř i vně podniku

Přínosy pro IT a vedoucí pracovníky:

 • Efektivní a včasné rozhodování díky intuitivním klíčovým ukazatelům
 • Společná správa informací, analýz a reportů napříč všemi úrovněmi podniku
 • Vysoká úroveň kybernetického zabezpečení, záznam a zpětná dohledatelnost událostí, povolení přístupu na základě ověřování uživatelů nebo skupin uživatelů

Wonderware System Platform
bude pracovat pro Vás

Autorizovaným distributorem Wonderware software
pro Českou republiku a Slovensko je firma Pantek (CS) s.r.o.