Školství

Wonderware software - Program pro školství - ČR/SR

Účelem tohoto programu je umožnit kvalifikovaným školským institucím z České republiky zvýhodněný přístup k softwarovým produktům pro průmyslové automatizační a informační aplikace od firmy Wonderware.

Kvalifikace

Školská instituce musí splňovat následující kritéria:

 • Má trvalé sídlo a výuka studentů je jejím hlavním posláním.
 • Ve třídách/laboratořích má dostatečné hardwarové a softwarové vybavení. Výuka bude prováděna podle písemně zpracovaných výukových materiálů.
 • Zaváže se plnit veškeré kvalifikační podmínky a omezení uvedené v tomto informačním dokumentu a v přihlašovacím formuláři „Application and Agreement for Wonderware Educational Systems“ (formulář zašle na požádání firma Pantek (CS) s.r.o.).
 • Objedná produkt „Wonderware Development Studio Demo Educational Consignment Package“ (viz dále).
 • Alespoň jeden zástupce školy absolvuje před vlastním zahájením výuky školení u firmy Pantek (CS) s.r.o. v rozsahu min. "InTouch 1 – základní kurz“ za speciální zvýhodněnou cenu (sleva 50 % oproti standardní ceně). Základní technickou podporu bude firma Pantek (CS) s.r.o. poskytovat pouze tomuto proškolenému zástupci. Na další školení (např. InTouch 2 – kurz po pokročilé, Wonderware System Platform, Wonderware Historian Server aj.) platí pro účastníky ze školství sleva ve výši 30 % oproti standardnímu ceníku

Wonderware Development Studio Demo Educational Consignment Package

V rámci produktu „Wonderware Development Studio Demo Educational Consignment Package“ (dále jen produkt) bude poskytnuto 11 licencí softwarového systému „Wonderware Development Studio Demo Educational Consignment“. Produkt obsahuje následující položky:

1. Software – Wonderware Development Studio Demo Educational Consignment – pro 11 počítačových pracovišť

Každý ze systémů „Wonderware Development Studio Demo Educational Consignment“ obsahuje tyto dílčí produkty:

 • InTouch Development/Runtime
 • Integrated Development Environment (IDE) for Wonderware Application Server
 • Wonderware Historian Server Standard Edition
 • Wonderware Information Server (Portal + 5 Advanced Wonderware Information Server Client licenses)
 • Wonderware I/O Servers
 • Wonderware Historian Client
 • QI Analyst
 • MS SQL Server 2008
 • Wonderware Client Access License

2. Podpora

 • Zasílání nových verzí (upgrade) dílčích produktů zahrnutých v systémech „Wonderware Development Studio Demo Educational Consignment“ po jejich uvedení na trh.

Omezení

 • Všechny systémy „Wonderware Development Studio Demo Educational Consignment“ mají vystaveny licenční soubory s platností na 1 rok. Po uplynutí této doby je možno na požádání smlouvu obnovit na další rok, poté na další rok atd. Obnovení smlouvy a vystavení nových licenčních souborů na další rok je zdarma.
 • Každý systém „Wonderware Development Studio Demo Educational Consignment“je chráněn hardwarovým klíčem (provedení pro USB port) a licenčním souborem pro konkrétního koncového uživatele - tj. katedru nebo fakultu vysoká školy, resp. střední odbornou školu. Z bezpečnostních důvodů je doporučeno interní provedení příslušného PC portu chránící klíč před ztrátou (např. interní karta AladdinCard aj.).
 • Součástí dodávky jednoho produktu je jedna sada CD disků pro instalaci všech systémů „Wonderware Development Studio Demo Educational Consignment“. V případě zájmu lze objednat další sady těchto instalačních CD disků (Additional CD Case – viz dále).
 • Produkt nebo jeho části poskytnuté v rámci tohoto programu lze použít pouze pro výukové účely ve třídách nebo laboratořích školských institucí. Toto výslovně vylučuje použití kdekoliv jinde mimo školskou instituci nebo ve výzkumných projektech, vyjma projektů písemně schválených firmou Wonderware.
 • Poskytnutý produkt není možno v rámci jedné vysokoškolské instituce dělit – nelze instalovat jednotlivé systémy „Wonderware Development Studio Demo Educational Consignment“ ani jejich dílčí produkty z jednoho produktu na různých fakultách. Pro každou katedru, která bude se systémy pracovat, je doporučeno objednání vlastního produktu.
 • Je zakázáno použití produktu nebo jeho částí studenty, zaměstnanci školy nebo externisty pro vývoj komerčních aplikací nebo pro porovnávací studie s konkurenčními produkty.
 • Produkt ani jeho části nesmějí být prodány, pronajmuty, zapůjčeny nebo jinak poskytnuty žádné jiné straně.

Cenové údaje

Cena za dlouhodobé zapůjčení tohoto produktu pro školství je velmi zvýhodněná (zlomek celkové hodnoty všech zapůjčených licencí).
Kontaktujte nás, prosím, pro vystavení přesné cenové nabídky.

Přihláška

Zde je vložena přihláška "Application and Agreement for Wonderware Educational Systems" ve formátu MS Word.