Školení

Náplň školení

Jednotlivá školení probíhají dle originálních školících manuálů firmy Wonderware.
Každý účastník školení obdrží certifikát Wonderware Training - Certificate of Completion.

InTouch - Part 1

InTouch - Part 2

InTouch for System Platform - Part 1

InTouch for System Platform - Part 2

InTouch 10.x - co je nového

Wonderware Application Server

Wonderware Application Server + Wonderware Historian Server

Wonderware Historian Server

Wonderware Historian Client

Wonderware Information Server

InBatch

QI Analyst