Školení

Termíny školení

Termín od
do
Počet dní
Produkt
Přihláška
09.11.2020
13.11.2020
5
InTouch
14.12.2020
18.12.2020
5
InTouch

Náplň kurzu "InTouch"

Kurz je určen pro nové uživatele, kteří s vývojem aplikací v programu InTouch nemají dosud žádné praktické zkušenosti.

V tomto kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti potřebné pro vytvoření aplikací InTouch, tj. aplikací bez využití systému Wonderware System Platform (resp. průmyslového aplikačního serveru Wonderware Application Server, který je jeho součástí).

Toto školení není vhodné pro nové uživatele, kteří chtějí vytvářet aplikace pouze na bázi platformy Wonderware System Platform. Pro tyto případy je určeno školení InTouch for System Platform.

Co Vás naučíme

 • Nainstalovat program InTouch
 • Vytvářet grafické objekty a obrazovky, používat knihovnu předdefinovaných objektů.
 • Používat databázi proměnných a efektivně využívat jak paměťové, tak i I/O proměnné.
 • Definovat animační propojení, nastavit statické i dynamické vlastnosti jednotlivých objektů.
 • Vyvíjet objekty typu ArchestrA symbol.
 • Vložit objekty typu ArchestrA symbol do aplikace InTouch.
 • Používat knihovnu objektů Situational Awareness Library (objekty pro situační povědomí).
 • Napsat jednoduché skripty, osvojit si základní typy skriptů, využívat předdefinované funkce.
 • Konfigurovat alarmní systém, vložit a konfigurovat objekty pro zobrazení alarmů.
 • Konfigurovat reálné a historické trendy.
 • Komunikovat s PLC prostřednictvím I/O proměnných, diagnostikovat výpadky komunikace, popřípadě sledovat stav komunikace.
 • Komplexně zabezpečit vyvíjenou aplikaci, využít podpory přihlašovacích účtu operačního systému či doménového řadiče.
 • Pracovat se systémem pro síťový vývoj aplikací (Network Application Development) a hromadnou propagaci změn po síti.
 • Možnost provozovat aplikace InTouch v režimu služeb vzdálené plochy (terminálových služeb).

Požadované vstupní znalosti

 • Zkušenosti z používáním operačních systémů Microsoft Windows.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami. Každý účastník kurzu má k dispozici vlastní počítač, na kterém provádí jednotlivá praktická cvičení. Na konci školení si uživatel odnáší hotovou aplikaci shrnující veškerá praktická cvičení.

Studijní materiály

Originální výuková příručka „InTouch – Training Manual“, která je zahrnuta v ceně kurzu.

Doplňující informace

Školení je prováděno v učebně firmy Pantek (CS) s.r.o. v Hradci Králové.
Minimální/maximální počet účastníků školení: 2/6.
Rezervaci ubytování na požádání zajistíme.

Počet dní

5

Cena školení

29.900,- Kč