Školení

Termíny školení

Termín od
do
Počet dní
Produkt
Přihláška
18.11.2020
19.11.2020
2
QI Analyst

Náplň kurzu "QI Analyst"

V tomto kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti potřebné pro práci s produktem Wonderware QI Analyst pro statistické sledování a řízení kvality výrobních procesů (SPC - Statistical Process Control). Studenti si osvojí různé způsoby sběru dat a jejich vyhodnocení pomocí grafických analytických nástrojů. Naučí se porovnávat procesní data pomocí testů vymezitelných příčin, generovat výstražná hlášení (alarmy) a také provádět centrální konfiguraci systému včetně zabezpečení.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro systémové integrátory i koncové uživatele, kteří potřebují lépe porozumět výrobním procesům, minimalizovat zmetkovitost a zachovat vysokou a neměnnou kvalitu provozovaných výrobních procesů a vyráběných produktů.

Co Vás naučíme

  • Pochopit základní pojmy a principy SPC (statistického řízení procesů).
  • Vytvářet a konfigurovat datové tabulky pro ukládání sledovaných parametrů.
  • Používat regulační diagramy a využívat je při vytváření pracovních ploch.
  • Získávat procesní data pomocí manuálního zadávaní, automatického sběru dat a importu z externích databází.
  • Definovat vymezitelné příčiny a nápravná opatření a specifikovat vztah mezi nimi.
  • Vytvářet testy vymezitelných příčin a generovat alarmy při nesplnění testů.
  • Filtrovat data a nastavovat regulační meze.
  • Definovat uživatele a skupiny uživatelů a konfigurovat jejich přístupová práva, preference a pracovní plochy.

Požadované vstupní znalosti

  • Zkušenosti s používáním operačních systémů Microsoft Windows.
  • Základní znalost produktu InTouch výhodou.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami. Každý účastník kurzu má k dispozici vlastní počítač, na kterém provádí jednotlivá praktická cvičení.

Studijní materiály

Originální výuková příručka firmy Wonderware „QI Analyst - Training Manual“, která je zahrnuta v ceně kurzu.

Doplňující informace

Školení je prováděno v učebně firmy Pantek (CS) s.r.o. v Hradci Králové.
Minimální/maximální počet účastníků školení: 2/5.
Rezervaci ubytování na požádání zajistíme.

Počet dní

2

Cena školení

12.900,- Kč