Školení

On-line výukové kurzy

Na internetových stránkách firmy Wonderware jsou zpřístupněny on-line výukové kurzy základního ovládání softwarových produktů:

Tyto on-line kurzy jsou zdarma a slouží pouze pro první přehledné praktické seznámení s výše uvedenými produkty. Kurzy nenahrazují oficiální školení, která jsou samozřejmě v daleko větším rozsahu.