Aplikace v ČR/SR

Všechna odvětví

Nejedná se o kompletní výčet všech aplikací s Wonderware softwarem na území České republiky a Slovenské republiky.

Uvedeny jsou pouze ty aplikace, o nichž jsme dostali informace od Systémových integrátorů nebo přímo od koncových uživatelů.

Aplikace jsou seřazeny abecedně a lze je filtrovat dle průmyslového odvětví.

Do tohoto přehledu jsou příp. zařazeny také aplikace českých a slovenských Wonderware Systémových integrátorů realizované v zahraničí.Koncový uživatel

Popis

AES Bohemia, Planá nad Lužnicí
Modernizace řídicího systému energocentra.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
AES Bohemia, Planá nad Lužnicí
Stanice pro bilance výroby a spotřeby el. energie.
Použité produkty: InTouch
Agostini, Rio de Janeiro (Brazilie)
Řízení sklářské pece.
Použité produkty: InTouch
Agropodnik Jihlava
Výroba bionafty - měření a monitorování provozu výroby methylesteru.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Alcan Děčín Extrusions
Monitoring a vizualizace technologických parametrů protlačovacího lisu CXT 35 MN na hliníkové výlisky.
Použité produkty: InTouch
Alcan Děčín Extrusions
Monitoring a vizualizace technologických parametrů protlačovacího lisu CXT 12 MN na hliníkové výlisky.
Použité produkty: InTouch
Alcan Děčín Extrusions
Rovnací stroj WRT na hliníkové tyče - vizualizace, práce s recepturami.
Použité produkty: InTouch
Alchemik Witoszow, Dolny (Polsko)
Navažování komponent PVC.
Použité produkty: InTouch
ArcelorMittal Ostrava
Řízení skladby aglomerační směsi a řízení spékárny pro aglomeraci sever.
Použité produkty: InTouch
ArcelorMittal Ostrava
Použité produkty: InTouch
ArcelorMittal Ostrava
Demineralizační stanice.
Použité produkty: InTouch
ArcelorMittal Ostrava
Centrální energetický dispečink - vodní hospodářství.
Použité produkty: InTouch
ArcelorMittal Ostrava
Měření a řízení spotřeby energie v závodě Autokola.
Použité produkty: InTouch
ArcelorMittal Ostrava
Dálkové ovládání rozvodny VN.
Použité produkty: InTouch
ArcelorMittal Ostrava
Měření a řízení spotřeby elektrické energie.
Použité produkty: InTouch
ArcelorMittal Ostrava
Ocelárna - měření a optimalizace spotřeby el. energie, zemního plynu, stlačeného plynu, HNV, HVT, regulace pánvových pecí PP1 až 3.
Použité produkty: InTouch
ArcelorMittal Ostrava
Energetika - monitorování rozvoden VN/VVN.
Použité produkty: InTouch
ArcelorMittal Ostrava
Koksovna - odprášení koksárenské baterie VKB 11.
Použité produkty: InTouch
ArcelorMittal Ostrava
Koksovna - dálkové ovládání a řízení rozvodny (6 kV) závodu.
Použité produkty: InTouch
ArcelorMittal Ostrava
Sledování výroby kontidrátové trati.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
ArcelorMittal Ostrava
Regulace přebytků vysokopecního plynu v podnikové síti.
Použité produkty: InTouch
ArcelorMittal Ostrava
Filtr Lurgi, aglomerace sever.
Použité produkty: InTouch
ArcelorMittal Ostrava
Modernizace vážního systému aglomerace sever
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
ArcelorMittal Ostrava
Nízkoteplotní odsíření pro teplárnu AMEO - DeSOx
Použité produkty: InTouch
ArcelorMittal Ostrava
Oprava řídicího systému Aglomerace jih.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Application Server
ArcelorMittal Ostrava
Řízení odprášení vysoké pece
Použité produkty: InTouch
ArcelorMittal Poland S.A., Krakov
Kompletní řízení vysoké pece.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client, Wonderware Application Server
ASPROPYRGOS (Řecko)
Řízení a monitorování plnění autocisteren ropnými produkty.
Použité produkty: InTouch
Assi Domän, Štúrovo
Monitorovací systém čistírny odpadních vod.
Použité produkty: InTouch
Audi, Ingolstadt (Německo)
Aplikační úpravy karoserií pro vyjetí z KTL (EMU kartáče) na stanici SBPR (robotická kartáčová stanice) pro odstranění­ prachových nečistot z karoserie.
Použité produkty: InTouch
Autobaterie, Česká Lípa
Sledování a analýza celkové efektivity (OEE) výroby autobaterií.
Použité produkty: InTouch
Awal Dairy
Zařízení UHT a sterilní tank
Použité produkty: InTouch
Awal Dairy, Bahrajn
Řízení CIP stanice pro potravinářskou výrobu.
Použité produkty:
Azovstal, Mariupol (Ukrajina)
Vizualizace dvojité panvové pece (2x350 t).
Použité produkty: InTouch
BAILEY PVS Decatur (Alabama, USA)
Divize Oxides - řízení regenerace HCL.
Použité produkty: InTouch
BAILEY PVS Delta (Ohio, USA)
Divize Oxides - řízení regenerace HCL.
Použité produkty: InTouch
BAOREG 3 Baoshan Steel (Čína)
Řízení regenerace a čištění kyseliny chlorovodíkové.
Použité produkty: InTouch
Barkaht CO-RO, Malajsie
Aplikace pro řízení procesu míchání džusu a následný transport na plnící linku.
Použité produkty: InTouch
Bonatrans Group, Bohumín
Vizualizace AKU stanice.
Použité produkty: InTouch
Bonatrans Group, Bohumín
Vizualizace rozvalcovačky DAVY.
Použité produkty: InTouch
Bonatrans Group, Bohumín
Systém řízení žíhací pece a návazné dopravy.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
Bonatrans Group, Bohumín
Vizualizace kovacího lisu DAVY.
Použité produkty: InTouch
Bonatrans Group, Bohumín
Řídicí­ systém tunelových pecí a dopravy.
Použité produkty: InTouch
Bonatrans Group, Bohumín
Nové tepelné zpracování.
Použité produkty: Wonderware Historian
Bonatrans Group, Bohumín
Nové tepelné zpracování železničních kol.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
Bonatrans Group, Bohumín
Informační systém linky Brinell.
Použité produkty: InTouch
Bonatrans Group, Bohumín
Linka Brinell na měření tvrdosti.
Použité produkty: InTouch
Bonatrans Group, Bohumín
Vizualizace kotoučové pily FRAMAG.
Použité produkty: InTouch Runtime Read-only
Bonatrans Group, Bohumín
Úprava měření a regulace a systému řízení topného systému karuselové pece.
Použité produkty: InTouch Runtime Read-only
BorsodChem MCHZ, Ostrava
Linka pro získávání čistého vodíku z koksárenského plynu.
Použité produkty: InTouch
BorsodChem MCHZ, Ostrava
Výr. formaldehydu, katalytické spalování odpadních plynů a využití zbytkového tepla.
Použité produkty: InTouch
BorsodChem MCHZ, Ostrava
Operátorské stanice výroby vodíku.
Použité produkty: InTouch
BorsodChem MCHZ, Ostrava
Řízení linky výroby lisovacích hmot.
Použité produkty: InTouch
BorsodChem MCHZ, Ostrava
Řídicí systém skladu kapalného čpavku.
Použité produkty: InTouch
Brněnské vodárny a kanalizace
Použité produkty: InTouch
Brněnské vodárny a kanalizace
Kanalizační dispečink - monitorování a řízení kanalizačních čerpacích stanic a stok.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
Brněnské vodárny a kanalizace
Pracoviště pro údržbu telemechaniky kanalizačních objektů.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
Bučina, Zvolen
Dispečink pro energetiku - sledování výměníkových stanic, hospodaření s párou, elektrorozvody.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
BVS, Bratislava - PVV Holíč
Vodárenský dispečink - vizualizace úpravny vody.
Použité produkty: InTouch
BVS, Bratislava - PVV Senica
Vodárenský dispečink - vizualizace a řízení, využití GSM serveru pro zasílaní údajů na mobilní telefony.
Použité produkty: InTouch
BVS, Bratislava - PVV Východ
Vodárenský dispečink podunajské Biskupice - 11 objektů.
Použité produkty: InTouch
BVS, Bratislava - PVV Východ
Vodárenský dispečink Modra - 12 objektů.
Použité produkty: InTouch
BVS, Bratislava - PVV Západ
Vodárenský dispečink Malacky - 11 objektů.
Použité produkty: InTouch
CALUMITE, Praha
Řízení úpravny minerálů.
Použité produkty: InTouch
Carmeuse Slovakia, Košice
Vizualizace a operátorské řízení skladování a expedice vápna v zásobnících.
Použité produkty: InTouch
Carmeuse Slovakia, Košice
Vizualizace řízení technologie na výrobu vápna.
Použité produkty: InTouch
Cement Hranice
Měření emisí.
Použité produkty: InTouch
Cement Hranice
Nakládka slínku do železničních vozů.
Použité produkty: InTouch
Cement Hranice
Výroba suchých omítkových a maltových směsí.
Použité produkty: InTouch
Centrální zásobování teplem, Kaplice
Řízení uhelné kotelny a pěti výměníkových stanic s použitím radiomodemů.
Použité produkty: InTouch
Cerveceria Nacion. Dom. (Dominik. rep.)
Řízení varny pivovaru.
Použité produkty: InTouch
CEZ a.s. Jaderna elektrarna Dukovany
Byl proveden upgrade HMI systemu PCS na 4.bloku na WW2014. Doslo k vymene HW a systemoveho SW. Sestava se skláda ze 23 počítačů a serveru.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
CEZ a.s. Elektrárna Mělník
Realizovali jsme projekt redukce emesi SOx - technologie odsíření­. Nasadili jsme WSP 2014 s použitím virtualizace a tenkých klientu.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian Client, Wonderware Application Server
Chemes a.s., Humenné
Modernizace regulace TG3 (10MW protitlaková turbína).
Použité produkty: InTouch
Chemopetrol Litvínov, div. voda a odpady
Síť měření vod s radiovým přenosem dat na centrální dispečink (pro Českou rafinerskou a.s.).
Použité produkty: InTouch
CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Svit
Skladovací zařízení "Sklad hlubotiskových válců" - regálové zakladače s automatickým řízením.
Použité produkty: InTouch
CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Svit
Automatizovaný skladovací systém - regálové zakladače s automatickým řízením.
Použité produkty: InTouch
Clarabells Dairy (JAR)
Ovládání infusní jednotky na UHT úpravu mléka a ovládání aseptického tanku.
Použité produkty: InTouch
Constellium Extrusions, Děčín
Sběr dat z různých strojů a zařízení v celém podniku. Sledování technologických, kvalitativních a výkonnostních parametrů. Různé reporty od technologů, vedoucích výroby až po vedení firmy.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client, Wonderware Application Server
Crisralerias Rosario - Rosario (Argentina)
Řízení sklářské pece přes komunikační rozhraní Ethernet.
Použité produkty: InTouch
CRISTALERIA TORO (Chile)
Řízení sklářské pece.
Použité produkty: InTouch
Crystal, Lednické Rovné
Systém řízení souboru vah pro přípravu sklářského kmene.
Použité produkty: InTouch
Cukrovar Dobrovice
Automatizace provozu varny.
Použité produkty: InTouch
Cukrovar Dobrovice
Vápenka.
Použité produkty: InTouch
Cutisin, Jilemnice
Sběr technologických dat ze strojů nově vybudované výrobní haly.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
Cutisin, Jilemnice
Sběr technologických dat.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Cutisin, Slavkov u Brna
Linka na výrobu plastových obalů pro potravinářský průmysl.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
CVM, Mokrá
Měření emisí.
Použité produkty: InTouch
ČEPS
Součást systému archivace salda hraničních rozvoden České republiky.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
Česká rafinérská
Terminál plnění tekuté síry do autocisteren a železničních cisteren.
Použité produkty: InTouch
Česká rafinérská
Řízení, vizualizace a ukládání dat pro plnění tekutých uhlovodíků do silničních a železničních cisteren.
Použité produkty: InTouch
Česká rafinerská
Archivace dat a událostí ze systému plnění ropných produktů do železničních cisteren.
Použité produkty: InTouch
Česká rafinérská - rafinérie Kralupy
Řízení a monitorování plnění autocisteren ropnými produkty.
Použité produkty: InTouch
Česká rafinérská - rafinérie Kralupy
Vizualizace vážního systému SIVAREX M.
Použité produkty: InTouch
Česká rafinérská - rafinérie Kralupy
Řízení a sběr dat z jednotky rekuperace benzínových par.
Použité produkty: InTouch
Česká rafinérská - rafinérie Litvínov
Řízení a monitorování plnění autocisteren ropnými produkty.
Použité produkty: InTouch
Česká spořitelna
Integrovaný dispečink ASŘTP včetně dálkového servisu.
Použité produkty: InTouch
České radiokomunikace
Použité produkty: InTouch
České radiokomunikace
Lokální řízení televiz. a rozhlas. vysílačů - oblast Východní Čechy - Černá Hora.
Použité produkty: InTouch
České radiokomunikace
Lokální řízení televiz. a rozhlas. vysílačů - oblast Vých. Čechy - Krásné.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Dalešice
Obnova řídicího systému a operátorských stanic.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Application Server
ČEZ - Elektrárna Dětmarovice
Likvidace odpadních vod, odsun kalů.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Ledvice
Řídicí a informační systém demistanice.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Mělník
Klimatizace.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Mělník
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
ČEZ - Elektrárna Mělník
Řízení blokové úpravny kondenzátu v elektrárně.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Mělník
Řízení optimalizace spalování uhelného kotle (2000 t/h).
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Mělník
Řízení vnějšího zauhlování - kompletní automatizace zauhlovací linky.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Mělník
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Mělník
Řízení a monitoring hlavních čerpacích stanic EMĚ I, EMĚ II, EMĚ III.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Mělník
Sběr dat ze systému WDPF bloku 9, 10 a centrálního elektrovelína.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
ČEZ - Elektrárna Mělník I, II, III
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Mělník III
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian
ČEZ - Elektrárna Mělník III
Řídicí systém vzduchotechnického zařízení.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Trutnov - Poříčí
Sběr a vyhodnocení dat z analyzátorů spalin na fluidním kotli K7.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Trutnov - Poříčí
Řízení dodávky tepla do teplárenské sítě.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Tušimice
Ukládání popela a zbytků z odsíření.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Tušimice
Řízení kompresorové stanice uhelné elektrárny.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Tušimice
Řízení čerpací stanice uhelné elektrárny.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Tušimice II
Odběr strusky z ETU a využití odpadních vod.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Elektrárna Tušimice II
Informační a řídicí systém odpopílkování, návaznost na odsíření.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Hlavní správa, Praha
Prezentační vrstva RTISZ - prezentace technologických dat (aktuálních i historických) v podnikovém intranetu.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Hlavní správa, Praha
Prezentační vrstva pro informační systém provozu zdroj* ČEZ, a.s..
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
ČEZ - Hlavní správa, Praha
Archivace dat o provozu elektráren ČEZ na technickém dispečinku, vizualizace dat na operátorských stanicích.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
ČEZ - Jaderná elektrárna Dukovany
Nadstavbový systém nad podsystémy pro vyhodnocování diagnostiky zařízení.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client, Wonderware Application Server
ČEZ - Jaderná elektrárna Dukovany
Archivace dat bezpečnostního řídicího systému SPINLINE na 3. bloku EDU.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
ČEZ - Jaderná elektrárna Dukovany
Vizualizace technolog. veličin bitumenační linky pro zprac. jaderného odpadu.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Jaderná elektrárna Dukovany
Výrobní informační systém pro nadblokovou část jaderné elektrárny.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian Client, Wonderware Information Server
ČEZ - Jaderná elektrárna Dukovany
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian, Wonderware Information Server
ČEZ - Jaderná elektrárna Dukovany
Nadbloková informační datová síť NLAN sloužící pro sběr, archivaci, vizualizaci a předávání dat dalším systémům.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client, Wonderware Information Server
ČEZ - Jaderná elektrárna Temelín
Řízení a monitorování technologického celku bitumenační linky elektrárny Temelín.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Jaderná elektrárna Temelín
Řízení a monitorování technologického celku pomocné plynové kotelny elektrárny Temelín.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
ČEZ - Jaderná elektrárna Temelín
Řízení uzlu dekontaminačních van.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Jaderná elektrárna Temelín
Chlazení vody bazénu vyhořelého paliva.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Jaderná elektrárna Temelín
Provizorium čerpacích stanic I, II a III - technická voda důležitá.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Jaderná elektrárna Temelín
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Jaderná elektrárna Temelín
STDAS - systém sběru a archivace dat určený pro potřeby fyzikálního a energetického spouštění elektrárny Temelín.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
ČEZ - PVE Dalešice
Řídicí systém přečerpávání vodní elektrárny.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client, Wonderware Application Server
ČEZ - Teplárna Dvůr Králové
Řízení zásobníků a pásových dopravníků vnějšího zauhlování teplárny.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Teplárna Dvůr Králové
Řízení kombinovaného kotle K3 včetně pomocných provozů.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Teplárna Dvůr Králové
Řízení kombinovaného kotle K2 (80 t/h) včetně pomocných provozů.
Použité produkty: InTouch
ČEZ - Teplárna Dvůr Králové
Řízení kombinovaného kotle K1 (50 t/h).
Použité produkty: InTouch
ČEZ a.s.
Obnova neblokových zařízeních EDU (centrální velín neblokových zařízení - CVNZ). Tzn. centrální čerpací stanice, vzduchotechnika, blokové úpravny kondenzátu, nízkotlaká a vysokotlaké kompresorové stanice, úpravna chladící vody, chemická úpravna vody.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client, Wonderware Application Server
ČEZ a.s.
Upgrade nadblokové informační sítě EDU-NLAN do virtuálního prostředí VMWare. Vybudování virtuální infrastruktury pro provoz serverů a uživatelských stanic, které slouží k podpoře provozu a bezpečnosti JE Dukovany.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client, Wonderware Information Server
ČEZ a.s.
Modernizace SKR Elektrárny Lipno I. Obnova stávajícího řídicího systému za systém ZAT Z200 včetně SCADA prostředků. Pro mezi úrovňovou komunikaci je použit komunikačni protokol IEC 60870-5-104.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
ČEZ a.s., Dukovany
Informační výpočetní systém PCS. HW a SW prostředky SCADA úrovně zajišťují zpracování a předání dat z/do RS ZAT-DV přes standardní­ HMI.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
ČEZ a.s., JE Dukovany
Obnova SKR neblokového zařízení JE Dukovany (např. Chemická úpravna vody, centrální čerpací stanice, Systémy vzduchotechniky, ...) Servery: Historian 2x; AOS - 4x; Galaxy - 1x; Lokální­ PC: AOS1, AOS2/HIST
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Application Server
ČEZ Teplárenská, a.s.
Dispečink rozvodu tepla - dálkové řízení a sběr dat z výměníkových stanic a plynových kotelen v provozní jednotce Teplice. Rozšíření stávajícího dispečinku a přechod na InTouch 2014.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Čistírna osiva, Šardice
Řízení provozu.
Použité produkty: InTouch
Čistírna vody, Bělá
Řízení provozu.
Použité produkty: InTouch
Čistírna vody, Nymburk
Monitorování provozu.
Použité produkty: InTouch
ČOV, Malenovice
Čistírna odpadních vod.
Použité produkty: InTouch
Danisco, Smiřice
Sušárna pektinu.
Použité produkty: InTouch
Danone Serdika (Bulharsko)
Ovládání­ pasterace, maturace, dávkování ovoce a čištění celé technologie.
Použité produkty: InTouch
Delta Foods, Hradec Králové
Sušárna vaječného bílku - vizualizace a ukládání dat.
Použité produkty: InTouch
DEZA, Valašské Meziříčí
Ohřev a expedice černouhelné smoly.
Použité produkty: InTouch
Doly Bílina
Uhelný dispečink.
Použité produkty: InTouch
Doly Bílina
Skrývkový dispečink.
Použité produkty: InTouch
Doly Bílina
Řízení zakladače - systém kráčení, dopravní linka spoj. a výložníkového pásu.
Použité produkty: InTouch
Doly Bílina
Řízení skládkového stroje - dopravní linka, monitorování skládky.
Použité produkty: InTouch
Doly Bílina
Řízení těžního velkostroje - KU 800/19.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
Doly Bílina
Skrývkový odtah povrchového dolu.
Použité produkty: InTouch
Doly Bílina - úpravna Ledvice
Uhelný dispečink.
Použité produkty: InTouch
Doly Bílina I, II, III - Radovesice
Uhelný dispečink.
Použité produkty: InTouch
DTEK Zakhidenergo (Ukrajina)
Archivace procesních dat rozvodny 220/110kV a provozu v podpůrných službách na elektrárně Dobrotovor, Ukrajina.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Duslo - Divize anorgan. chemie, Šala
Monitorovací systém na tlakové neutralizaci výrobny LAD.
Použité produkty: InTouch
Duslo - Divize energetiky, Šala
Sběr a centralizace měřených hodnot průtoku a množství technologické vody na jednotlivých vodárnách.
Použité produkty: InTouch
Duslo - Divize energetiky, Šala
Měření spotřeby elektrické energie.
Použité produkty: InTouch
Duslo - Divize energetiky, Šala
Monitorovací systém kotle K5, monitorovací systém pro vedoucího provozu teplárny.
Použité produkty: InTouch Runtime Read-only
Duslo - Divize energetiky, Šala
Monitorovací systém měření vodivosti na chemické úpravně vody.
Použité produkty: InTouch
Duslo - Divize přísad, Šala
Výroba kapalného antioxidantu.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only, InBatch
Duslo, Šala
Kyslíkárna.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
Duslo, Šala
Biologická čistírna odpadních vod.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
Duslo, Šala
Přejímací stanice zemního plynu.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
E.On Elektrárne - PPC Malženice
Použití Wonderware Historian pro archivaci technologických dat a dat o poskytování podpůrných služeb. Vizualizace dat v intranetové aplikaci a s využitím Wonderware Historian Client.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
EKO-EKO, Vimperk
Čistírna odpadních vod.
Použité produkty: InTouch
El SEWEDY Co., Ramadan City (Egypt)
Vizualizace a sběr procesních dat z galvanizační linky na kontinuální zpracování drátu. Historizace procesních dat, vytváření databáze jednotlivých zpracovaných cívek s vazbou na historická data pro možnost zpětného přezkoumání kvality výrobního procesu.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Elektrárna Seyitömer, Turecko
Systém primárně­ regulace frekvence. Upgrade stávající SCADA na System Platform 2017.
Použité produkty: InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client, Wonderware Application Server
Elektrárna Chvaletice
Informační Centrum Výroby (ICV) Elektrárny Chvaletice pro přenos dat přípravy provozu, řízení bilance dodávky silové elektrické energie a podpůrných služeb pro ČEPS a pro archvivaci dat výroby a jejich prezentaci uživatelům v intranetové/internetové aplikaci.
Použité produkty: Wonderware Historian
Elektrárna Kangal (Turecko)
Upgrade stávajícího vizualizačního systému pro primární regulaci frekvence na uhelné elektrárně.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client, Wonderware Application Server
Elektrárna Orhaneli (Turecko)
Monitorování a regulace frekvence elektráren zapojených do primární regulace frekvence elektrické sítě.
Použité produkty: Wonderware Application Server
Elektrárna Seyitomer (Turecko)
Monitorování a regulace frekvence elektráren zapojených do primární regulace frekvence elektrické sítě.
Použité produkty: Wonderware Application Server
Elektrárna Soma (Turecko)
Monitorování a regulace frekvence elektráren zapojených do primární regulace frekvence elektrické sítě.
Použité produkty: Wonderware Application Server
Elektrárna Talkha (Egypt)
Řízení kombinovaného olejového/plynového elektrárenského bloku.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Elektrárny Opatovice
Dispečerský simulační trenažér elektrárenských rozvoden (0,4 - 110 kV) s připojením na distribuční soustavu VČE.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Simulační trenažér řízení dvou parních kotlů (pro výcvik topičů) - rozšíření o modely turbosoustrojí i pro výcvik strojníků.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Řízení skládkového stroje KN160.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Řízení skládkového zakladače ZGOT.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Řízení K 9 50 MWt v TPA.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Řízení odpopílkování, odstruskování a průmysl. vody.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Řízení parních kotlů 250 t/h, 9,6 MPa, 530°C.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
DYMOS simulace a predikce zatížení teplárenské soustavy.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Řízení hlavní výměníkové stanice soustavy s výkonem cca 650 MWt.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Řízení zauhlování elektrárny.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Řízení zpracování výstupních produktů odsíření.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Centrální regulátor výkonu elektrárny a řízení pomocných provozů.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Řízení chemické úpravny vody.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Simulační trenažér řízení dvou parních kotlů (každý o výkonu 250 t/hod.) pro výcvik topičů.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Centrální databázový server pro analýzu a zpracování technologických dat.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Elektrárny Opatovice
Řízení parních turbin 60 MW.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Řízení dvou odsiřovacích linek.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Řízení rozvoden v EOP.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Řízení sběrny napájecích čerpadel 11 x 1,6 MW.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Inženýrská stanice technologické sítě.
Použité produkty: InTouch
Elektrárny Opatovice
Simulační trenažér řízení jednoho záložního zdroje (ZZ) - plynového kotle K13 v Chrudimi. Simulační trenažér řízení dvou ZZ - kotlů K15-K16 v ZVU Hradec Králové. Použití obou trenažérů pro výcvik a trénink topičů.
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Kontinuální měření emisí na Teplárně E2.
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Ovládání a monitorování tech. Potrubí rozvodů "B".
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Ovládání a monitorování tech. "TG11".
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Ovládání a monitorování tech. "Elop".
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Ovládání a monitorování tech. "VS".
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Trendy K14-trendování veličin kotle.
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Ovládání vzduchových kompresorů na Vod 1
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Ovládání vzduchových kompresorů na Vod 3, filtrační stanice vod a zvyšovací čerpadla pro okruh chlazení pecí
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Server pro ovládání vzduchových kompresorů.
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Vizualizace archivních trendů spalovacích kotlů K11, K12 a K14.
Použité produkty: InTouch Runtime Read-only
Energetika Třinec
Trendovací pracoviště kotelna E3.
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Trendovací pracoviště kotelna E2.
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
ASŘ dělicích přístrojů DP3 a DP5.
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
ASŘ kyslíkového kompresoru TKK4.
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
ASŘ potrubních rozvodů E3.
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Trendovací pracoviště strojovny E3.
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Operátorské stanoviště vodního hospodářství.
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Řízení generátoru TG11.
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Řízení rozvoden na elektrárně E3.
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Koksová baterie - výroba, emise.
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Emisní monitoring kotlů K11, K12 a K14.
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Řízení a monitoring turbogenerátoru.
Použité produkty: Wonderware Application Server
Energetika Třinec
Výrobní informační systém elektrárny.
Použité produkty: Wonderware Historian Client, Wonderware Information Server
Energetika Třinec
Rozšíření o další pracoviště pro ovládání vodárny.
Použité produkty: InTouch
Energetika Třinec
Vizualizace redukčních stanic a napájecí stanice kotle.
Použité produkty: InTouch
Energoaqua, Rožnov pod Radhoštěm
Řízení kotelny.
Použité produkty: InTouch
Energoaqua, Rožnov pod Radhoštěm
Vzdálené ovládání kotlů.
Použité produkty: InTouch
Energotrans - Elektrárna Mělník
Dozorna teplárenství - řízení výroby tepla v celé elektrárně.
Použité produkty: InTouch
Energotrans - Elektrárna Mělník
Zauhlování - vizualizace, sběr technologických dat a jejich analýza v podnikové LAN.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
Energy Edge ZC, Bratislava
Řízení a ovládání parního kotle na biopalivo (štěpka, pelety) a dopravy biopaliva do kotle (skládka, třídění a sušení paliva). Ovládání kondenzační turbíny a generátoru 11.3 MW. Řízení a ovládání chlazení kondenzátoru páry (chladící medium NH3) a odpařovacích kondenzátorů (NH3/voda). Ovládání tepelných čerpadel (NH3 a glykol). Řízení a ovládání výměníkové stanice pro vytápění (NH3/voda). Každá je vybavena dvěma monitory.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Epcos, Šumperk
Elektrická válečková pec pro výpal feritů.
Použité produkty: InTouch
Erciyes Celik Halat (Turecko)
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
ESMO, Mohelnice
Kogenerace.
Použité produkty: InTouch
Eustream, Hraničná
Přebírací stanice V. Kapušany - měření množství a kvality plynu.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Evraz Nikom
Příprava vstupního materiálu pro výrobu ferovanadu.
Použité produkty: InTouch
Fevisa - Mexicali (Mexico)
Řízení sklářské pece přes komunikační rozhraní Ethernet.
Použité produkty: InTouch
Flexfill, Lovosice
Použité produkty: InTouch
GAZ Russland Nihznyi Novgorod
Vizualizace pro halu HRK obsahující dopravníkovou techniku, standardní EHB firmy Lenze, produkční techniku přípravy vosku a předehřev pro karoserie.
Použité produkty: InTouch
Granarolo SpA (Itálie)
Ovládání tubulární UHT jednotky na úpravu mléka.
Použité produkty: InTouch
Granarolo SpA (Itálie)
Ovládání­ infusní jednotky na úpravu mléka.
Použité produkty: InTouch
Green Gas DPB
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client, Wonderware Information Server
Green Gas DPB
Energetický a plynový dispečink zajišťující řízení zdrojů energie o celkovéým výkonu 25 MW a s nimi souvisejí­cí plynová zaří­zení.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client, Wonderware Information Server
GRUPO ANTOLIN TURNOV
Řízení, sledování a podrobný záznam historie výroby dveřních plastových dílů pro osobní automobily.
Použité produkty: InTrack
Hanácká kyselka, Horní Moštěnice
Použité produkty: InTouch
Hanácké závody, Brodek u Přerova
Použité produkty: InTouch
HARTMANN RICO, Veverská Bítyška
Vizualizace provozu čtyř sterilizačních komor.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
Holcim (Česko), Prachovice
Použité produkty: InTouch
Holcim (Česko), Prachovice
Řízení cementových mlýnic.
Použité produkty: InTouch
Holcim (Česko), Prachovice
Použité produkty: InTouch
Hutchinson s.r.o.
Sběr dat z výrobních strojů. Verifikace používaných vstupních materiálů.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Application Server
Hydrosystem Group, Olomouc
Laboratorní provoz - testov. vlastností dávkovače pro dopravu hydrosměsí.
Použité produkty: InTouch
IFE ČR, Brno
Výrobní systém a systém výrobních instrukcí.
Použité produkty: InTrack
IKEM, Praha
Centrální zdroj tepla - dispečink výtopny.
Použité produkty: InTouch
IKEM, Praha
Vizualizace techniky prostředí areálu IKEM.
Použité produkty: InTouch
IKEM, Praha
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
Illych Steel Works Mariupol (Ukrajina)
Vápenka (2x600 t/den), zavážení vápence, výpal a odtah kusového vápna.
Použité produkty: InTouch
INERGY Automotive Systems Slovakia, Lozorno
Sledování výrobku jednotlivými pracovišti a ukládání sériových čísel důležitých komponent a vybraných procesních údajů.
Použité produkty: InTouch
INERGY Automotive Systems Slovakia, Lozorno
Řízení výrobního stroje.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
Inex, Belgie
Ovládání UHT jednotky na ošetření mléka.
Použité produkty: InTouch
Ivanofrankovsk cement o.a.o. (Ukrajina)
Vizualizace mlýnice uhlí s vertikálním mlýnem 15t/hod., včetně dávkování do rotačních pecí.
Použité produkty: InTouch
Ivanofrankovsk cement o.a.o. (Ukrajina)
Vizualizace třech rotačních pecí na výrobu slínku mokrým způsobem.
Použité produkty: InTouch
Jadrová vyraďovacia spoločnost
Sběr, archivace a grafická prezentace dat na meziskladě vyořelého paliva v Jaslovských Bohunicích.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Jadrová vyraďovacia spoločnost
Technologický informační systém pro zpracování jaderného odpadu v jaderné elektrárně v Jáslovskcýh Bohunicích sjednocující data z různých řídicích systémů a technologických celků, unifikace operátorských pracovišť, centrální archivace dat.
Použité produkty: Wonderware Application Server
Jadrová vyraďovacia spoločnost - BSC RAO
Systém ovládání a vizualizace zpracování radioaktivního materiálu ve zpracovatelském centru v Jaslovských Bohunicích.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
JE Jaslovske Bohunice
Technologický počítačový systém - TPS.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
Jihomoravská plynárenská
Archivace a prezentace historických dat z regulačních stanic plynu.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Information Server
JIPO automotive, Český Krumlov
Řízení energetiky a osvětlení.
Použité produkty: InTouch
JME, Brno
Monitorování a ovládání rozvodny (110 kV/22 kV) Bučovice.
Použité produkty: InTouch
Johnson Controls, Česká Lípa
Sběr dat z kontrolních stanovišť výroby automobil. potahů, archivace dat v SQL serveru.
Použité produkty: InTouch
KA Contracting ČR, Náchod
Monitorování a řízení předávacích stanic (pára/voda) v systému centrálního zásobování teplem v Náchodě
Použité produkty: InTouch
KA Contracting ČR, Náchod
Monitorování a řízení buzení ochran turbogenerátorů v Teplárně Náchod
Použité produkty: InTouch
KA Contracting ČR, Náchod
Použité produkty: InTouch
KA Contracting ČR, Náchod
Použité produkty: InTouch
Kafr El Dawar (Egypt)
Pomocné technologie elektrárenského bloku.
Použité produkty: InTouch
KALOHORI (Řecko)
Řízení a monitorování plnění autocisteren ropnými produkty.
Použité produkty: InTouch
Kappa Packaging, Štúrovo
Balicí linka kotoučů flutingu.
Použité produkty: InTouch
Kámen a Písek, Český Krumlov
Lom Plešovice - Řízení technologie lomu (měření v zásobnících, regulace v drtičích).
Použité produkty: InTouch
Khulna (Bangladéš)
Pomocné technologie elektrárenského bloku.
Použité produkty: InTouch
Kolektory Praha
Použité produkty: InTouch
Kolektory Praha
Dispečink kolektorů Východ - aplikace Východ.
Použité produkty: InTouch
Kolektory Praha
Dispečink kolektorů Západ - aplikace Západ.
Použité produkty: InTouch
Kolektory Praha
Dispečink kolektorů Černý Most, záložní systém aplikace Východ.
Použité produkty: InTouch
Kolektory Praha
Laboratoř ASŘ, záložní systém aplikace Centrum, záložní systém aplikace Východ, záložní systém aplikace Západ.
Použité produkty: InTouch
KOMVAK
Vodárenský dispečing města Komárno 26 objektů
Použité produkty: InTouch
Kotouč, Štramberk
Řídicí systém sušárny a dopravy strusky a vápence.
Použité produkty: InTouch
Kotouč, Štramberk
Rekonstrukce pecí IGNIS a návazných zařízení.
Použité produkty: InTouch
Kotouč, Štramberk
Rekonstrukce pecí IGNIS 1-4.
Použité produkty: InTouch
Kotouč, Štramberk
Rekonstrukce řídicího systému výroby a expedice vápenného hydrátu.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
Krajský úřad Olomouc
Řízení výměníkové stanice a VZT jednotek.
Použité produkty: InTouch
Královodvorské železárny
Použité produkty: InTouch
Královský pivovar Krušovice
Použité produkty: InTouch
Královský pivovar Krušovice
Řízení přetlačných a CK tanků.
Použité produkty: InTouch
Krkonošské papírny, Hostinné
Linka stáčení chemikálií.
Použité produkty: InTouch
Krkonošské papírny, Hostinné
Chemická úpravna vod.
Použité produkty: InTouch
Krkonošské papírny, Hostinné
Použité produkty: InTouch
Kronospan, Mohacs
Linka zpracování dřeva, sušení a třídění meziproduktů pro MDF desky.
Použité produkty: InTouch
Kronospan, Prešov
Prachové hospodářství.
Použité produkty: InTouch
Lindemann und Stormer, Herdringen (Německo)
Vizualizace a sběr procesních dat z galvanizační linky na kontinuální zpracování drátu. Historizace procesních dat, vytváření databáze jednotlivých zpracovaných cívek s vazbou na historická data pro možnost zpětného přezkoumání kvality výrobního procesu.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Lovinit, Lovinobaňa
Řízení tunelové pece č. 2.
Použité produkty: InTouch
Lovochemie, Lovosice
Řízení plynových kotlů K6, K7 (50 t/h).
Použité produkty: InTouch
Lovochemie, Lovosice
Řízení vodního hospodářství teplárny.
Použité produkty: InTouch
Lovochemie, Lovosice
Servisní a diagnostické stanice vedoucího a mistrů.
Použité produkty: InTouch
Lovochemie, Lovosice
Řízení plynového kotle (40 t/h) včetně pomocných provozů.
Použité produkty: InTouch
Lovochemie, Lovosice
Řízení rozvodny (22/6 kV).
Použité produkty: InTouch
Lovochemie, Lovosice
Řízení turbíny (25 MW).
Použité produkty: InTouch
Lovochemie, Lovosice
Kompletní modernizace řídicích systémů energocentra - 3 kotle, vodní hospodářství, rozvodny.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Lovochemie, Lovosice
Sledování výroby a spotřeby elektrické energie v provozu elektrárny.
Použité produkty: InTouch
M. AGOSTINI S.A. (Brazílie)
Řízení sklářské pece.
Použité produkty: InTouch
Mageu, JAR
Ovládání sterilizátoru a aseptického tanku na ošetření kvašeného nápoje (melasa), specifického pro místní trh - JAR.
Použité produkty: InTouch
Magneti Marelli Slovakia, Kechnec
Ovládání lisovacího zařízení ? jednoúčelový stroj, který lisuje ochranný (stínící) kus na PCB desku (plošný spoj).
Použité produkty: InTouch Runtime Read-only
Martinská teplárenská
Obrazovka pro komunikaci InTouch - Woodward přes Modbus a ovládání turbíny, alarmy, trendy a jejich archivace.
Použité produkty: InTouch
Městský úřad Sedlčany
Vizualizace a řízení městské čistírny odpadních vod.
Použité produkty: InTouch
MEZ, Michalovce
INSITU - řízení úpravny vody.
Použité produkty: InTouch
MG Odra Gas, Vratimov
Vizualizace kyslíkárny.č
Použité produkty: InTouch
MIKO International, Frýdek-Místek
Ovládání dávkování surovin a sanitace výrobní linky na výrobu medových dortů Marlenka.
Použité produkty: InTouch
Mini Marica Iztok (Bulharsko)
Skrývkový odtah povrchového dolu.
Použité produkty: InTouch
Mlékárna Friesland, Nitra
Řízení výroby jogurtů a dalších fermentovaných produktů
Použité produkty: InTouch
Mlékárna Nové Zámky
Systém řízení výroby.
Použité produkty: InTouch
Mondi Bupak, s.r.o., České Budějovice
Kontrola převinu papírenského stroje.
Použité produkty: InTouch
Mondi Bupak, s.r.o., České Budějovice
Řízení přípravny látek a sledování spotřeby elektrické energie.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian
Mondi Bupak, s.r.o., České Budějovice
Řízení čistírny odpadních vod.
Použité produkty: InTouch
Mondi Štětí
Vizualizace stavu strojů v kotelně 11.
Použité produkty: InTouch
Mondi Štětí
Řízení a monitorování parního kotle K10 (160 t/h).
Použité produkty: InTouch
Mondi Štětí
Obchodní měření distribuce páry v areálu závodu.
Použité produkty: InTouch
Moravská sladovna, Kroměříž
Řízení sladovny (vyjma vlastního zrání sladu).
Použité produkty: InTouch
MORFICO, Tišnov
Řízení výroby samonivelačních podlahových směsí.
Použité produkty: InTouch
Mostecká uhelná společnost
Ležáky - uhelný dispečink.
Použité produkty: InTouch
Mostecká uhelná společnost
Skrývkový dispečink Vršany.
Použité produkty: InTouch
Mostecká uhelná společnost
Důl ČSA - uhelný dispečink.
Použité produkty: InTouch
Mostecká uhelná společnost
Řízení míchání aditivního paliva.
Použité produkty: InTouch
Mostecká uhelná společnost
Řízení míchání hruboprachů.
Použité produkty: InTouch
Mostecká uhelná společnost
Důl ČSA - skrývkový dispečink.
Použité produkty: InTouch
Mostecká uhelná společnost
Hrabák - řízení dálkové pásové dopravy.
Použité produkty: InTouch
MSD
Nový Zéland, Farmaceutika, 4 reduntandní aplikace pro fermentační­ tanky
Použité produkty: InTouch
MÚ Senec
Kanalizační dispečink.
Použité produkty: InTouch
MVM Paksi Atomeromu Zrt., Paks, Hungary / Jaderná elektrarna Paks, Madarsko
Nasazení diagnostické aplikace systemu RRCS na 4. bloku Jaderné elektrárny Paks, realizováno v InTouch 2014, 2 redundantní stanice v rozvaděči.
Použité produkty: InTouch
Nafta Gbely
Monitorování provozu vrtných souprav.
Použité produkty: InTouch
Nafta Gbely
Monitorování a ovládání provozu v těžebním závodě Michalovce.
Použité produkty: InTouch
Nafta Gbely
Monitorování provozu, ovládání pohonů a chladicích kompresorů.
Použité produkty: InTouch
Naftapetrol, Michalovce
Řízení destilační jednotky gazolínu Senné.
Použité produkty: InTouch
NESTLÉ Česko - závod Zora
Monitorování a ovládání míchání čokoládové hmoty.
Použité produkty: InTouch
NESTLÉ Česko - závod Zora
Automatické dávkování ingrediencí.
Použité produkty: InTouch
NET4GAS
Simulátor rozvodné plynové sítě VVTL.
Použité produkty: InTouch
NET4GAS
Vizualizace a řízení řídicího systému.
Použité produkty: InTouch
NET4GAS
Předávací stanice plynu na Hoře sv. Kateřiny.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
NET4GAS
Dispečerské centrum v Praze - sběr dat ze 70 telemetrických stanic na tranzitním plynovodu.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
NET4GAS
Datový sklad všech provozů NET4GAS.
Použité produkty: InTouch
NET4GAS
Znalostní a výukové pracoviště Dispečerského centra NET4GAS.
Použité produkty: InTouch
NET4GAS - KS Břeclav
Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
NET4GAS - KS Hostim
Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
NET4GAS - KS Kouřim
Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
NET4GAS - KS Kralice
Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
NET4GAS - KS Strážovice
Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
NET4GAS - KS Veselí nad Lužnicí
Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Nexis Fibers, Humenné
Řízení barvicí linky.
Použité produkty: InTouch
Nexis Fibers, Humenné
Řízení polymerizační linky.
Použité produkty: InTouch
Nexis Fibers, Humenné
Sběr energetických a technologických údajů ze všech aplikací.
Použité produkty: InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Nexis Fibers, Humenné
Řízení navíjecích hlav linky VPK.
Použité produkty: InTouch
Nexis Fibers, Humenné
Řízení extruderů linky VPK.
Použité produkty: InTouch
Nexis Fibers, Humenné
Řízení extruderů linky.
Použité produkty: InTouch
Nexis Fibers, Humenné
Řízení zvlákňovací a navíjecí linky OPAL.
Použité produkty: InTouch
Nexis Fibers, Humenné
Barvení hmoty BCF.
Použité produkty: InTouch
Nexis Fibers, Humenné
Třídicí a balicí linka.
Použité produkty: InTouch
Nexis Fibers, Humenné
Homogenizace kaprolaktamu.
Použité produkty: InTouch
Nexis Fibers, Humenné
Řízení navíjení - Divoký sběr.
Použité produkty: InTouch
Nexis Fibers, Humenné
Řízení postkondenzace.
Použité produkty: InTouch
Nylstar Slovakia, Humenné
Řízení textilních strojů.
Použité produkty: InTouch
Nylstar Slovakia, Humenné
Řízení otáček zvlákňovacího stroje.
Použité produkty: InTouch
Nylstar Slovakia, Humenné
Monitorování chladicí stanice.
Použité produkty: InTouch
OBALEX Jílové - závod Boletice
Vizualizace a řízení kombinovaného stroje pro výrobu vlnité lepenky.
Použité produkty: InTouch
Obecní dům Praha
Použité produkty: InTouch
Obecní úřad Križovany
Oblastní kanalizační dispečink.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Řídicí systém dávkování uhlí a koksového prachu.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Dálkové ovládání vodárny z velínu.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Měření spotřeby páry.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Odprášení koksárenských baterií KB č. 7, 8, 9, 10.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Obslužné vozy (VPS, VV, PV), hrubá kondenzace koksárenské baterie KB10.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Řídicí systém výtlačného a pěchovacího stroje koksárenské baterie č. 8.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Rekonstrukce řízení uhelné věže č. 3 a 4.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Hermetizace chemických provozů.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Hydraulický měnicí vrátek koksárenské baterie č. 8, 9, 10.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Mletí koksového prachu.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Rekonstrukce turboodsávače č. 3.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Měření úklonu pístu a hladiny olejů v plynojemu.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Systém řízení rozmrazovací haly.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Třídění a nakládka koksu (JTK, HTK).
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Odsíření koksárenského plynu.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Odhaněč benzolu.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Evidence zdrojů provozních dat plynové sítě.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Systém řízení a vizualizace trafostanice T1, T2.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Hermetizace Koksovny Svoboda.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Hydraulický vrátek KB8.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Hydraulický vrátek KB7.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Hydraulický vrátek KB9.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Řídicí systém uhelné věže č. 4.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Řídicí systém turboodsávače.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Odháněč čpavku.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Absorpce benzolu - pračka 1C.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Optimalizace provozu hospodářství H2SO4.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Instalace ministoupaček na KB č.8 a rekonstrukce převáděcího vozu.
Použité produkty: InTouch
OKK Koksovny
Rekonstrukce řídicího systému hrubé kondenzace 8. koksárenské baterie.
Použité produkty: InTouch
Opavia - LU, závod DELI
Automatické dávkování ingrediencí.
Použité produkty: InTouch
Opavia - LU, závod DELI
Systém monitorování výrobní linky sušenek.
Použité produkty: InTouch
Opavia - LU, závod Opavia
Automatické dávkování ingrediencí.
Použité produkty: InTouch
Oslomej (Makedonie)
Uhelný dispečink.
Použité produkty: InTouch
ÓAM Ózd (Maďarsko)
Řídicí systém narážecí pece, základní a modelová úroveň řízení.
Použité produkty: InTouch
P-D Refractories CZ, Velké Opatovice
Řízení výroby magnezitu.
Použité produkty: InTouch
P-D Refractories CZ, Velké Opatovice
Řízení linky na výrobu žárobetonu.
Použité produkty: InTouch
Papírny Předklášteří
Řízení turbíny PCPL 800.
Použité produkty: InTouch
Parmalat, Johannesburg, Jihoafrická Republika
Ovládání sterilizátoru a aseptického tanku na ošetření produktu jogurtového typu a následné dávkování do plničky.
Použité produkty: InTouch
PC, Ladce
Celopodnikový projekt vizualizace a archivace.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Application Server, Wonderware Information Server
Phoenix-Zeppelin (Caterpillar)
Monitorování vzdálených mobilních zdrojů elektrické energie v rámci ČR, centrální dispečink.
Použité produkty: Wonderware Application Server
Pivovar Radegast, Nošovice
Sběr dat z řídicích systémů provozních souborů.
Použité produkty: InTouch
Pivovar Regent, Třeboň
Automatizace provozu varny.
Použité produkty: InTouch
Pivovar Regent, Třeboň
Řízení CK tanků.
Použité produkty: InTouch
Pivovar Samson, České Budějovice
Automatizace provozu varny.
Použité produkty: InTouch
Pivovar Samson, České Budějovice
Řízení CK tanků.
Použité produkty: InTouch
Pivovar Samson, České Budějovice
Řízení teplých a studených provozů.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
Pivovar Starobrno
Řízení pomocných provozů.
Použité produkty: InTouch
Plzeňská energetika
Sběr dat fyzikálních veličin z technologie (tlak, průtok páry apod.).
Použité produkty: Wonderware Historian
Plzeňská energetika
Analýzy dat z technologie pro vedoucí pracovníky na všech úrovních řízení.
Použité produkty: Wonderware Historian Client
Plzeňská energetika
Sběr a archivace dat z PLC prostřednictvím operátorských stanic.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Plzeňská energetika
Vizualizace a ovládání části technologie.
Použité produkty: InTouch
Povážská cementáreň
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Information Server
Povážská cementáreň a.s.
Celopodniková SCADA HMI pro řízení všech výrobních procesů.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Application Server
Povodí Odry, Ostrava
Monitorování a řízení vodního díla Slezská Harta.
Použité produkty: InTouch
PPC Power, Bratislava
Monitorování a řízení výroby elektrické energie a podpůrných služeb, spotřeby plynu a dodávek tepla.
Použité produkty: Wonderware Historian
Pražská cukerní společnost TTD
Cukrovar Mělník - varna.
Použité produkty: InTouch
Pražská teplárenská
Generátory výstupní teploty.
Použité produkty: InTouch
Pražská teplárenská
Řízení dodávky tepla do teplárenské sítě.
Použité produkty: InTouch
Příbramská teplárenská
Řízení odsíření a chlazení teplárny.
Použité produkty: InTouch
Příbramská teplárenská
Řízení uhelného kotle K2 (50 t/h).
Použité produkty: InTouch
Příbramská teplárenská
Řízení uhelného kotle K3 (50 t/h).
Použité produkty: InTouch
Příbramská teplárenská
Řízení rozvodny (22, 6 a 0.4 kV).
Použité produkty: InTouch
Příbramská teplárenská
Monitorovací a diagnostická stanice směnového inženýra na teplárně.
Použité produkty: InTouch
Příbramská teplárenská
Řízení turbíny (45 MW).
Použité produkty: InTouch
Příbramská teplárenská
Řízení uhelného kotle K1 (50 t/h).
Použité produkty: InTouch
Příbramská teplárenská
Řízení HVS v kombinované teplárně.
Použité produkty: InTouch
Příbramská teplárenská
Řízení sítě 60 výměníkových stanic v Příbrami.
Použité produkty: InTouch
PZP, Štramberk
Použité produkty: InTouch
RDK servis, Slaný
Rozšíření vizualizace a řízení tepelného hospodářství - 16 výměníkových stanic.
Použité produkty: InTouch
Regionální centrum Olomouc
Řízení výměníkové stanice a VZT jednotek v administrativně obchodním komplexu.
Použité produkty: InTouch
REKORD Č. Budějovice, Veselí n. L.
Řízení energetiky.
Použité produkty: InTouch
Rosenergoatom, Rusko
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Application Server, Wonderware Information Server
Rozvodna Brod
Řízení rozvodny (110 a 22 kV).
Použité produkty: InTouch
RÜCKL CRYSTAL, Nižbor
Řídicí systém pro sklářskou pec.
Použité produkty: InTouch
RWE Gas Storage - PZP Dolní Dunajovic
Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
RWE Gas Storage - PZP Háje
Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
RWE Gas Storage - PZP Lobodice
Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
RWE Gas Storage - PZP Štramberk
Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
RWE Gas Storage - PZP Třanovice
Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
RWE Gas Storage - PZP Tvrdonice
Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Saar Gummi Czech, Červený Kostelec
Vizualizace linky na výrobu gumových profilů.
Použité produkty: InTouch
SABMiller - Plzeňský Prazdroj
Monitorování a řízení spotřeby energie.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
SABMiller - Plzeňský Prazdroj
Řízení výrobního procesu "Máčírna".
Použité produkty: InTouch
SABMiller - Plzeňský Prazdroj
Řízení výrobního procesu "Saladinky".
Použité produkty: InTouch
SABMiller - Plzeňský Prazdroj
Ukládání a analýza dat postupného vývoje sbírky v šarži - Máčírna, Klíčírna, Hvozdy.
Použité produkty: Wonderware Historian
SABMiller - Plzeňský Prazdroj
Vizualizace technologických procesů výroby sladu.
Použité produkty: InTouch
SAI Automotive Bohemia, Mladá Boleslav
Sledování výroby palubních desek - kvality výroby, rodokmen výrobku, historie výroby.
Použité produkty: InTrack
SAINT-GOBAIN - závod Hodonice
Řídicí systém sklářské vany č. 5 se souvisejícími provozy - klimatizace, vodní hospodářství, výroba chladu, spalinová kotelna, recyklace, sušicí pece atd.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., Králův Dvůr
Vizualizace slevarenské linky Fischer
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
SAINT-GOBAIN, Častolovice
Řízení linky pro výrobu skružovacích pásů.
Použité produkty: InTouch
SAINT-GOBAIN, Častolovice
Linka na výrobu lamelových pásů - receptury, sběr dat, vizualizace a komunikační uzel.
Použité produkty: InTouch
SAINT-GOBAIN, Častolovice
Sběr a distribuce dat, vizualizace.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
SAINT-GOBAIN, Častolovice
Linka na výrobu čedičové izolační vaty.
Použité produkty: InTouch
SAINT-GOBAIN, Častolovice
Dopravníková trasa.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
SAINT-GOBAIN, Častolovice
Balící centrum.
Použité produkty: InTouch
SAINT-GOBAIN, Častolovice
Míchárna briketárny.
Použité produkty: InTouch
SAINT-GOBAIN, Častolovice
Míchárna briketárny.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
Saint-Gobain, Častolovice
Vizualizace linky LSP.
Použité produkty: InTouch
Saint-Gobain, Častolovice
Aplikace InTouch nahradila dosluhující aplikaci Promotic na balicí lince v části rozřazování.
Použité produkty: InTouch
Saint-Gobain, Častolovice
Aplikace InTouch nahradila dosluhující aplikaci Promotic na balicím centru.
Použité produkty: InTouch
Sapeli, Polná
Centrální vytápění podniku včetně horkovodní kotelny na biomasu 2,5 MW.
Použité produkty: InTouch
Savencia Fromage & Dairy, Hesov
Ovládání membránové jednotky reverzní osmózy.
Použité produkty: InTouch
Sazka aréna, Praha
Monitorování, řízení a distribuce pivního hospodářství.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
Schreiber Foods, Benešov
Sanitační stanice (mlékárna).
Použité produkty: InTouch
Schreiber Foods, Benešov
Vizualizace a historizace dat výrobního procesu - pudráž, pasterace, fermentace, skladování.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client, Wonderware Application Server, Wonderware Information Server
Schreiber Foods, Benešov
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client, Wonderware Application Server, Wonderware Information Server
Schwan Stabilo, Český Krumlov
Výroba tužek - řízení energetiky.
Použité produkty: InTouch
SčVaK, Teplice
Ústí nad Labem - Neštěmice: sledování a řízení provozu ČOV.
Použité produkty: InTouch
SčVaK, Teplice
Sledování a řízení provozu čistírny odpadních vod.
Použité produkty: InTouch
Sdružení obcí
Nýřany, Tlučná a Vejprnice - čistírna odpadních vod.
Použité produkty: InTouch
SE - Elektrárna Nováky
Zemianske Kostoľany - řízení bloku tepelné elektrárny.
Použité produkty: InTouch
SE - Elektrárna Nováky
Ústřední čerpací stanice - monitorovací systém dopravy popílku z jednotlivých kotlů elektrárny.
Použité produkty: InTouch
SE - Elektrárna Nováky
Linka na přípravu demineralizace vody.
Použité produkty: InTouch
SE - Jaslovské Bohunice
Vizualizace přehrady Drahovce.
Použité produkty: InTouch
SE - Jaslovské Bohunice
Technologický informační systém - výměna a nasazení jednotného TIS na všechny provozy s jednotnou strukturou, prostředím a publikací dat do DMS, ERP a MES systémů.
Použité produkty: InTouch
SE - Jaslovské Bohunice
Řízení a monitorování vzduchotechniky velínu a prostor v SE EBO - 3. blok.
Použité produkty: InTouch
SE - Jaslovské Bohunice
Řízení a monitorování vzduchotechniky velínu a prostor v SE EBO - 4. blok.
Použité produkty: InTouch
SE - Jaslovské Bohunice
Řízení a monitorování velkokapacitní dekontaminační linky.
Použité produkty: InTouch
SE - Jaslovské Bohunice
Vizualizace a ukládání dat pro systém Teleperm XS.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
SE - Jaslovské Bohunice
Řízení a monitorování dieselgenerátorové stanice, diagnostika startu dieslů.
Použité produkty: InTouch
SE - Jaslovské Bohunice
Mezisklad vyhořelého paliva - vizualizace a řízení chlazení, čištění a dekontaminace vyhořelých jaderných palivových článků.
Použité produkty: InTouch
SE - Jaslovské Bohunice
Vizualizace stavu zařízení na fragmentaci pouzder dlouhodobého skladu, měření dávkových příkonů a aktivity, archivace dat.
Použité produkty: InTouch
SE - Jaslovské Bohunice
RCS - regulace výkonu reaktoru, monitorování činnosti kanálů regulátoru, nastavování jejich parametrů a archovace vybraných veličin.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
SE - Jaslovské Bohunice
Systém zabezpečení dodávky tepla a páry pro oba bloky JE-V2 a JAVYS.
Použité produkty: InTouch Runtime Read-only
SE - Jaslovské Bohunice
Vizualizace dat ze systému monitorovaní stavu hermetických dveří v jaderné elektrárně Bohunice V2.
Použité produkty: InTouch
SE - závod Mochovce
Vizualizace systému ČS TVN (čerpací stanice technické vody nedůležité).
Použité produkty: InTouch
SE - závod Mochovce
Vizualizace CHÚV (chemická úprava vody).
Použité produkty: InTouch
SE - závod Mochovce
Informační systém kontroly radiace na 3. a 4. bloku JE MO34.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
SE - závod Mochovce
Informačný systém havarijných podporných stredisk v rámci dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
SE EBO
Monitoring a ovládání vzduchotechniky.
Použité produkty: InTouch
SE závod Mochovce
Informační systém radiační kontroly bloků jaderné elektrárny MO34 pro radiační kontrolu pracovních prostor, technologických systémů, lokalit a blízkého okolí JE MO34 Mochovce.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Application Server
SEKURIT SAINT-GOBAIN, Hořovice
Sledování výroby automobilových skel - kvalita výroby, rodokmen výroby, historie výrobku.
Použité produkty: InTrack
SEPAP, Bělá
Vizualizace a řízení papírenského stroje.
Použité produkty: InTouch
SES, a.s. Tlmače
Systém kontroly a registrace teplot předohřevu při sváření.
Použité produkty: InTouch
SES, a.s., pracovisko Želiezovce
Řídicí systém regulace 4 žíhacích pecí
Použité produkty: InTouch
SETUZA, Ústí nad Labem
Řízení chladicích okruhů.
Použité produkty: InTouch
Severočeské doly a.s., Doly Bílina
Obnova dispečinku severních skrývkových řezů.
Použité produkty: InTouch
Severočeské doly, Tušimice
Centrální dispečink uhelného dolu.
Použité produkty: InTouch
Severočeské teplárny - Výtopna Louny
Řízení a monitorování horkovodní mazutové kotelny (20 MW).
Použité produkty: InTouch
Severomoravské vodovody a kanalizace
Řízení čistírny odpadních vod Karviná.
Použité produkty: InTouch
Siemens Elektromotory, Frenštát pod Radhoštěm
Vizualizace provozu kotlů K1, K2, K3 a VS GOLA, lisovna.
Použité produkty: InTouch
Sladovna Kroměříž
Doprava a skladování ječmene a sladu.
Použité produkty: InTouch
Slovakofarma, Hlohovec
Výroba Pentoxifylínu (použití při výrobě farmaceutik).
Použité produkty: InTouch
SLOVALCO, Žiar nad Hronon
Technologický server - databázový a web portál nad existujícími (20) InTouch pracovištěmi, integrující informace z výroby pro MES systém.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client, Wonderware Information Server
Slovenské elektrárne
Rekonstrukce řídícího systému dekarbonizace a kalového hospodářství.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
Slovenské elektrárne a.s.
Modernizácia vybavenia záložního havarijního strediska atomovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Doplnenie štyroch kusov pracovních stanic s vizualizánou aplikčciou zobrazujúcou cca 20000 parametrov z 3. a 4.bloku EBO V2.
Použité produkty: InTouch Runtime Read-only
Slovenské elektrárne, a.s.
Informačny systém radiačnej kontroly MO34
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Application Server
Slovenské energetické strojárne, Tlmače
Dodávka a montáž řidícího systému žíhacích pecí KNV200/400, CAN9-11 a CAN 250-15.11.
Použité produkty: InTouch
Slovenský plynárenský průmysl, Bratislava
Operátorská stanice kompresoru.
Použité produkty: InTouch
Smurfit Kappa, Štúrovo
Balicí linka kotoučů PS3.
Použité produkty: InTouch
SMZ Jelšava
Informační a řídicí systém pro výrobu páry (2 plynové kotle, 1 kombinovaný plyn-mazut).
Použité produkty: InTouch
Sochorová válcovna TŽ, Kladno
Řídicí systém pil pro řezání vývalků (kulatina, kvadrát), Sochorová válcovna, dvě linky.
Použité produkty: InTouch
Sochorová válcovna TŽ, Kladno
Chladicí lože na řezání vývalků (kulatina, kvadrát).
Použité produkty: InTouch
Sochorová válcovna TŽ, Kladno
Měření kvality vývalků kulatých rozměrů na válcovací stolici C.
Použité produkty: InTouch
Sochorová válcovna TŽ, Kladno
Zušlechťovací linka ocele - vizualizace 3-komorové kalicí pece, dvou 2-komorových popouštěcích pecí a chladicích lázní, sledování toku materiálu.
Použité produkty: InTouch
Sochorová válcovna TŽ, Kladno
Stavění válců a ostřiku okují na válcovacích stolicích.
Použité produkty: InTouch
Sochorová válcovna TŽ, Kladno
Řízení krokové pece, sledování toku materiálu.
Použité produkty: InTouch
Sochorová válcovna TŽ, Kladno
Rekonstrukce topného systému žíhací pece.
Použité produkty: InTouch
Sokolovská uhelná
Tlaková plynárna - vizualizace a řízení zadusíkování nádrží s odpadními produkty.
Použité produkty: InTouch
Sokolovská uhelná
Řízení zakladače - systém kráčení, spojovací a výložníkový pás.
Použité produkty: InTouch
Sokolovská uhelná
Uhelný dispečink - TC1 - PS 204.
Použité produkty: InTouch
Sokolovská uhelná
Řízení těžního velkostroje - KU 800.
Použité produkty: InTouch
Sokolovská uhelná
Výrobní informační systém důlní části a elektrárny.
Použité produkty: Wonderware Information Server
Sokolovská uhelná - Divize Energetika
Ovládání a monitor. technologií v chemické úpravně vody.
Použité produkty: InTouch
Sokolovská uhelná - Divize Energetika
Ovládání a monitorování elektrorozvoden.
Použité produkty: InTouch
Sokolovská uhelná - Divize Energetika
Ukládání dat.
Použité produkty: Wonderware Historian
Sokolovská uhelná - Divize Energetika
Řízení technologie čerpací stanice č. 2
Použité produkty: InTouch
Sokolovská uhelná - Divize Energetika
Řízení technologie čerpací stanice č. 3
Použité produkty: InTouch
Sokolovská uhelná - Divize Energetika
Řízení technologie čerpací stanice č. 4 a Úpravny pitné vody
Použité produkty: InTouch
Sokolovská uhelná - Divize Energetika
Chemická úpravna vody ve Vřesové - monitorování a ovládání.
Použité produkty: InTouch
Sokolovská uhelná - Divize Energetika
Oddělení vod z ČS VOV (využití odpadních vod) a ČS II - monitorování a řízení technologie čerpací stanice.
Použité produkty: InTouch
Sokolovská uhelná - Divize Energetika
Zásobování areálu Vřesová vodou.
Použité produkty: InTouch
Sokolovská uhelná - Divize Jiří
Řízení pásové dopravy pro povrchovou těžbu uhlí.
Použité produkty: InTouch
Sokolovská uhelná - Divize Jiří
Monitorování větracího agregátu a měření koncentrací plynů.
Použité produkty: InTouch
Sokolovská uhelná - Divize Tlak. plyn.
Řízení technologie sušení uhlí, výroby multiprachu, automatické řízení zavážení uhlí
Použité produkty: InTouch
Sokolovská uhelná - Divize Tlak. plyn.
Řízení technologie sušení uhlí, výroba multiprachu, automatické řízení zavážení uhlí.
Použité produkty: InTouch
Sonelgaz Skikda (Alžír)
Regulační systém strojovny parní turbíny pro elektrárnu Skikda.
Použité produkty: InTouch
Spolek pro chemickou a hutní výrobu
Řízení výroba dichlorhydrinu v provozu glycerínový epik.
Použité produkty: InTouch
Spolek pro chemickou a hutní výrobu
Řízení výroba epichlorhydrinu v provozu Epitetra.
Použité produkty: InTouch
Spolek pro chemickou a hutní výrobu
Sklad ropných látek.
Použité produkty: InTouch
Spolek pro chemickou a hutní výrobu
Monitoring výroby EPI.
Použité produkty: InTouch
SPP - SLOVTRANSGAZ, Vel´ké Kapušany
Hraniční předávací stanice - monitorovací systém pro měření množství plynu dodaného přes nejvější přečerpávací stanici v Evropě.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Správa železniční dopravní cesty - SDC Pardubice
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Application Server, Wonderware Information Server
Strojlab, Medzilaborce
Logický celok - Skladovacie zariadenie v zostavení Regálový zakladač jednostĺpový s automatickým riadením na mechanizované zakladanie a odber, variant F2000/4350-JAM a nastaviteľný paletový ragál typ 059 variant R1-R4.
Použité produkty: InTouch
Sušička osiva Ostrov
Řízení provozu.
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Řízení procesu chemické demineralizace říční vody.
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Řízení procesu filtrace a změkčení říční vody.
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Řízení dávkové výroby (polymerace) zpěňovatelného polystyrénu.
Použité produkty: InTouch, InBatch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Vizualizace stavu hladin zásobníků blokového houževnatého polystyrenu a jejich zpřístupnění na Intranetu, monitorování technologie vč. řízení záložního systému tlakového vzduchu pro celou část výroby polystyrenových hmot.
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Vizualizace blokovacího systému technologie stáčení kapalných plynů.
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Vizualizace provozu extruzních linek pro výrobu ABS.
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Cementační stanice pro spalovnu odpadů, šaržovité zhutňování úletů a popílku.
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Řízení výroby zpěňovatelného polystyrénu zn. KOPLEN (sušení, třídění, povrchová úprava, transport a plnění do obalů).
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Vizualizace čtyř polymer. reaktorů a dávkové řízení výroby kopolymeru ABS.
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Příprava suspenzních polystyrenových hmot zn. KRASTEN (barvení, zpracování do čoček nebo strun, balení).
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Sběr a distribuce technologických dat z částí polystyrenu suspenzních zpěňovatelných a krystalových technologií, zpřístupnění on-line dat pro technology.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Vodárna říční vody, monitoring teplot ložisek čerpadel vody, sledování hladin vyrovnávacích jímek.
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Zpřístupnění technologie výroby polystyrenových hmot a kopolymeru ABS na Intranet.
Použité produkty: Wonderware Historian Client, Wonderware Information Server
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Stáčení autocisteren na skladu pomocných látek.
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Zpřístupnění technologie části výroby syntetického kaučuku na Intranet podnikové sítě.
Použité produkty: Wonderware Historian Client, Wonderware Information Server
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Vizualizace a zadávání parametrů balicí linky SBR kaučuků, tisk etiket a zaskladňování do SAP R3.
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Vizualizace a historizace spalovací stanice odplynů INTEGRAL.
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Řízení dávkové výroby (polymerace) zpěňovatelného polystyrenu KOPLEN, navýšení kapacity výroby o 35 % na 87 kt/rok s vytvořenou rezervou pro intenzifikaci na 120 kt/rok.
Použité produkty: InTrack
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Vizualizace dvou extruzních linek blokového houževnatého polystyrenu KRASTEN.
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Řízení spalování odplynu Flera FL2. Speciální algoritmus fy.John-Zink pro bezdýmé řízení plamene.
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Extruder Sulzer pro přepracování blokového krystalového polystyrenu na zpěnitelný. Experimentální linka pro ověření výstavby industriální.
Použité produkty: InTouch Runtime Read-only
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Vizualizace a ovládání zkušebního reaktoru na VÚSK pro novou vyrobnu PBR kaučuků.
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Vizualizace a zadávání parametrů balicí linky PBR kaučuků, tisk etiket a zaskladňování do IFS.
Použité produkty: InTouch
SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou
Jedná se o výrobnu blokového krystalového polystyrenu, kde byl nahrazen systém Honeywell TDC 3000 automatem Siemens Simatic S7-400HF s integrovanými svorkovnicemi Phoenix Contact.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
SZDC s.p.
Provedli jsme úspěšny upgrade řídícího a monitorovací­ho systému elektrodispečinku DRT v Ústí nad Labem na WSP2017.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client, Wonderware Application Server
Štěrkovny a pískovny, závod Bílý Kámen
Použité produkty: InTouch
TATA Steel Wire division, Tarapur (Indie)
Vizualizace a sběr procesních dat z galvanizační linky na kontinuální zpracování drátu. Historizace procesních dat, vytváření databáze jednotlivých zpracovaných cívek s vazbou na historická data pro možnost zpětného přezkoumání kvality výrobního procesu.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
TEAR, Dobříš
Vizualizace a řízení tepelného hospodářství - kotelna + 14 výměníkových stanic.
Použité produkty: InTouch
Tepláreň Košice
Čerpací stanice chladící vody a redukční stanice páry.
Použité produkty: InTouch
Tepláreň Košice
Řízení doplňovacích čerpadel síťové vody a rozdělovacího uzlu tepla.
Použité produkty: InTouch
Tepláreň Košice
Řízení elektronapáječek napájecí vody kotlů.
Použité produkty: InTouch
Tepláreň Košice
Centrální informační systém parních a horkovodních kotlů.
Použité produkty: InTouch
Tepláreň Košice
Regulační stanice plynu - výměníková stanice.
Použité produkty: InTouch
Tepláreň Košice
Přečerpávací redukční stanice horkovodního systému.
Použité produkty: InTouch
Tepláreň Košice
Zabezpečovací systém TG1.
Použité produkty: InTouch
Tepláreň Košice
Chemická úprava vody - neutralizační stanice.
Použité produkty: InTouch
Tepláreň Košice
Stanice technologického informačního systému.
Použité produkty: InTouch Runtime Read-only
Teplárna České Budějovice
Monitorování a ovládání rozvoden (6 kV a 22 kV), monitorování měření vlastní spotřeby.
Použité produkty: InTouch
Teplárna České Budějovice
Monitorování a ovládání generátorů TG2, TG3, TG4.
Použité produkty: InTouch
Teplárna České Budějovice
Monitorování a ovládání chemické úpravny vody.
Použité produkty: InTouch
Teplárna České Budějovice
Monitorování a ovládání dopravy popílku.
Použité produkty: InTouch
Teplárna České Budějovice
Monitorování turbogenerátoru.
Použité produkty: InTouch
Teplárna České Budějovice
Řízení a monitorování parního kotle K21 (100 t/h).
Použité produkty: InTouch
Teplárna České Budějovice
Výrobní informační systém teplárny.
Použité produkty: Wonderware Historian Client, Wonderware Information Server
Teplárna číslo 5, Charkov (Ukrajina)
Staniční řídicí systém určený pro sledování a řízení výroby elektrické enegie čtyř bloků teplárny a sledování stavu rozvodny velmi vysokého napětí.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Teplárna Karviná
Řízení parního kotle a odvodu popílku.
Použité produkty: InTouch
Teplárna Písek
Modernizace řídicího systému.
Použité produkty: InTouch
Teplárna Písek
Zálohování a zpracování provozních dat.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
Teplárna Písek
Řízení provozu teplárny.
Použité produkty: InTouch
Teplárna Písek
Systém řízení provozu teplárny.
Použité produkty: InTouch
Teplárna Písek
Zálohování a zpracování dat.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Teplárna Plzeň
Odsíření spalin.
Použité produkty: InTouch
Teplárna Praha - Malešice
SKŘ strojovny TMA1.
Použité produkty: InTouch
Teplárny Karviná
Řídicí systém kotlů.
Použité produkty: InTouch
TEVA Czech Industries s. r. o., Opava
Vizualizace a řízení stripovací kolony, kotelny a vodárny.
Použité produkty: InTouch
TEVA Czech Industries s. r. o., Opava
Procesní filtr- Vizualizace, řízení a archivace dat
Použité produkty: InTouch
TEVA Czech Industries s. r. o., Opava
Monitorování a řízení parního kotle K2.
Použité produkty: InTouch
TEVA Czech Industries s. r. o., Opava
Vizualizace a řízení podnikové úpravny provozní a pitné vody.
Použité produkty: InTouch
TEVA Czech Industries s. r. o., Opava
Vizualizace a řízení podnikové čistírny odpadních vod.
Použité produkty: InTouch
TEVA Czech Industries s. r. o., Opava
Použité produkty: InTouch
TEVA Czech Industries s. r. o., Opava
Řízení výdeje kofolového koncentrátu.
Použité produkty: InTouch
The Tata Iron and Steel Company (Indie)
Řízení regenerace HCL.
Použité produkty: InTouch
Třinecké železárny
Plynový dispečink, plynojem, zvyšovací stanice, směsné stanice.
Použité produkty: InTouch
Třinecké železárny
Recirkulace odpadních vod - odvalové hospodářství.
Použité produkty: InTouch
Třinecké železárny
Vizualizace koksových baterií KB11 a 12, odprášení, řízení vodících a výtlačných strojů.
Použité produkty: InTouch
Třinecké železárny
Koksovna - vizualizace a archivace dat z procesu koksochemické výroby.
Použité produkty: InTouch
Třinecké železárny
Koksovna - čpavkárna, absorbce benzolu, doprava plynu, benzolka, jemné kondenzace.
Použité produkty: InTouch
Třinecké železárny
Monitoring H2S koksového plynu po odsíření.
Použité produkty: InTouch
Třinecké železárny
Vizualizace a archivace dat technologie odsíření koksárenského plynu.
Použité produkty: InTouch
Třinecké železárny
Vakuovací stanice (odplynění ocele).
Použité produkty: InTouch
Třinecké železárny
Řízení vodního hospodářství celé ocelárny.
Použité produkty: InTouch
Třinecké železárny
Filtrační stanice KKO - vizualizace a ovládání filtrační stanice ocelárny a kontilití.
Použité produkty: InTouch
Třinecké železárny
Sběr dat na ocelárně a kontilití.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Třinecké železárny
Válcovna D - rozvodna vysokého napětí.
Použité produkty: InTouch
Třinecké železárny
Válcovna D - přípravné pořadí tratě.
Použité produkty: InTouch
Třinecké železárny
Válcovna D - kroková pec.
Použité produkty: InTouch
Třinecké železárny
Výrobní informační systém železáren.
Použité produkty: Wonderware Information Server
Třinecké železárny
Pomocná technologie válcovny.
Použité produkty: InTouch
Třinecké železárny
Provoz druhotné suroviny - zpracování zaolejovaných okují.
Použité produkty: InTouch
Třinecké železárny
Koksovna - vysoké pece - vstřikování práškového uhlí (PCI).
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
Třinecké železárny
Rekonstrukce odsávání odléváren vysokých pecí VP 4 a VP 6.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
Tubapack, Žiar nad Hronom
Měřicí systém na monitorování výrobních linek.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
Tyco Electronics Czech, Kuřim
Řízení, vizualizace a ukládání dat pro extruzní, ozařovací, expanzní a finalizační linky ve výrobě smršťovacích tub.
Použité produkty: InTouch
United Energy, Bílina
Monitorování a sběr dat z výměníkových a předávacích stanic.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Univer (Maďarsko)
Linka na výrobu kečupu a majonézy s pasterizační a sanitační jednotkou.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
Úpravna vody Švařec
Monitorování a řízení úpravny vody.
Použité produkty: InTouch
Ústav jaderného výzkumu, Řež
Vizualizace a řízení experimentální linky pro bitumenaci odpadů.
Použité produkty: InTouch
Ústav jaderného výzkumu, Řež
Integrovaný energetický dispečink.
Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
VaK České Budějovice
Regulace dávkovacích čerpadel.
Použité produkty: InTouch
VaK Hradec Králové
Čistírna odpadních vod - vizualizace a řízení technologického procesu.
Použité produkty: InTouch
VaK Jižní Čechy
Automatizované řízení ČOV Jindřichův Hradec.
Použité produkty: InTouch
VaK Jižní Čechy
ÚV Plav - Automatizace vytápění úpravny vody. Řízení technologických celků úpravny vody.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
VaK Karlovy Vary
Dispečink Tuhnice - monitorování a dálkové ovládání cca 50 vzdálených objektů.
Použité produkty: InTouch
VaK Karlovy Vary
Dispečink Tuhnice - monitorování a dálkové ovládání kalového hospodářství a distribuce vody.
Použité produkty: InTouch
VaK Karlovy Vary
ÚV Březová - monitorování a dálkové ovládání vzdálených objektů.
Použité produkty: InTouch
VaK Karlovy Vary
Čistírna odpadních vod Drahovice - řízení a vizualizace technologického procesu.
Použité produkty: InTouch
VaK Mladá Boleslav
Čistírna odpadních vod Bělá pod Bezdězem.
Použité produkty: InTouch
VaK Zlín
Vodárenský dispečink, radiová síť.
Použité produkty: InTouch
Válcovna trub TŽ
Rozšíření počtu operátorských stanic.
Použité produkty: InTouch
Válcovna trub TŽ
Použité produkty: InTouch
Válcovny plechu, Frýdek-Místek
Vizualizace a řízení žíhací pece EBNER.
Použité produkty: InTouch
Válcovny plechu, Frýdek-Místek
Řízení rozvoden (110 kV). Sledování a vyhodnocování elektrárenského měření. Regulace napětí na transformátorech.
Použité produkty: InTouch
Vápenka Vitošov
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
Vápenka Vitošov
Nakládka vápenných produktů do vagonů a na auta.
Použité produkty: InTouch
Velveta Varnsdorf
Vizualizace řízení 2 uhelných kotlů (35 t/h).
Použité produkty: InTouch
VEOLIA Česká republika, a.s.
Centrální dispečink pro monitorování výroby a distribuce pitné vody v ČR.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client, Wonderware Application Server
Veolia Energie ČR - BIO kotel Krnov
Kompletní řízení nového kotle.
Použité produkty: InTouch
Veolia Energie ČR - Elektrárna Třebovice
Řízení chemické úpravny vody (čerpací stanice surové vody, filtrace, čiření, demineralizace, tepelná úprava změkčené vody a chemické hospodářství).
Použité produkty: InTouch
Veolia Energie ČR - Elektrárna Třebovice
Řídicí systém parní turbiny TG33 - ovládání a vizualizace.
Použité produkty: InTouch
Veolia Energie ČR - Elektrárna Třebovice
Řízení vysokotlakých napáječek č. 5, 6 a 7.
Použité produkty: InTouch
Veolia Energie ČR - Teplárna Přerov
Řídicí a informační systém dodávky elektrické energie do veřejné sítě.
Použité produkty: InTouch
Veolia Energie ČR - Teplárna Přerov
Energetický informační řídicí systém.
Použité produkty: InTouch
Veolia Energie ČR - Teplárna Přívoz
Řízení teplovodní soustavy "SLOVENSKA" a šroubového kompresoru.
Použité produkty: InTouch
Veolia Energie ČR - Teplárna Přívoz
Řídicí systém kotle K4.
Použité produkty: InTouch
Veolia Energie ČR - Teplárna Přívoz
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Veolia Energie ČR - Teplárny Karviná
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Veolia Energie ČR - Výtopna Frýdek-Místek
Řízení oběhové stanice a dvou teplovodních kotlů.
Použité produkty: InTouch
Veolia Energie ČR - Výtopna Frýdek-Místek
Tepelný dispečink odprášení kotlů.
Použité produkty: InTouch
Veolia Energie ČR - Výtopna Frýdek-Místek
Monitorování a řízení provozu kotle, turbíny a generátoru.
Použité produkty: InTouch
Veolia Energie ČR - Výtopna Krnov
Řízení parního kotle.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Vitana - závod Kralupy nad Vltavou
Vizualizace a řízení linky pro odstranění MCPD.
Použité produkty: InTouch
Vítkovice
Přemístitelná výtopna - rozvod páry.
Použité produkty: InTouch
Vítkovice
Plynočistírna konvertorového plynu.
Použité produkty: InTouch
Vodohospodárska výstavba, Bratislava
Měření deformace plavební komory vodního díla Gabčí­kovo.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
Vodohospodářská spol., Olomouc
Čistírna odpadních vod.
Použité produkty: InTouch
Volkswagen, Bratislava
Dopravní­ technika lakovny pro nový VW UP!
Použité produkty: InTouch
Volkswagen, Wolfsburg (Německo)
Aplikační a dopravní technika lakovny ve Wolfsburgu, kompletní řízení pro Primer, BC a CC kabiny.
Použité produkty: InTouch
Von Schaeven GmbH & Co. (Německo)
Vizualizace a řízení pro kovací soubor SKW630+QKK3 (lis + manipulátor), ovládání z programovatelné klávesnice.
Použité produkty: InTouch
VŠCHT Praha, ÚPŘT
Multiagentní znalostní řídicí systém BIOGENES II.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
VÚEZ, Levice
Měřící stend pro ověřování havarijních systémů pro JE
Použité produkty: InTouch
VÚEZ, Levice - odbor technologických systémů
ALION-VUEZ Integrated Chemical Effects Tests. Meření vybraných veličin při experimentech s filtračními síty pro filtrování chladiva při háváricích v jaderných elektrárnách.
Použité produkty: InTouch
VUJE a.s., Trnava
Systém TPS na simulátoru pro výcvik personálu JE Bohunice.
Použité produkty: InTouch
VUM, Žiar nad Hronom
ASRTP DT10 I. a II. hrubá mlýnice. Řízení procesu mletí při výrobě uhlíkatých minerálů.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
VVaK - OZ Michalovce
Vodárenský dispečink.
Použité produkty: InTouch
VVS - OZ Košice
Vodárenský dispečink města Košice I. Etapa 36 objektů.
Použité produkty: InTouch
Vysoké pece, Ostrava
Odprášení vysoké pece č. 2.
Použité produkty: InTouch
Vysoké pece, Ostrava
Dálkové ovládání rozvodny VN.
Použité produkty: InTouch
Vysoké pece, Ostrava
Měření a řízení spotřeby elektrické energie.
Použité produkty: InTouch
Vysoké pece, Ostrava
Energetika VPO - měření el. energie, signalizace na dispečink VPO.
Použité produkty: InTouch
Výzkumný ústav jadrových elektrární - Školicí středisko
Simulátor TPS V2 EBO.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Woodlands Dairy (JAR)
Ovládání infusní jednotky na UHT úpravu mléka a ovládání aseptického tanku.
Použité produkty: InTouch
Xella Porobeton CZ, Hrušovany
Mlýnice a licí věž - systém řízení, ovládání a vizualizace technologických zařízení pro výrobu porobetonu.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian, Wonderware Historian Client
Xella Slovensko, Zemianske Kostol'any
Rekonstrukce řídicího systému rozvodny páry.
Použité produkty: InTouch
Zaklady Koksownicze (Polsko)
Operátorské a diagnostické pracoviště parní turbíny.
Použité produkty: InTouch
Západočeská energetika
Elektrárna Vydra - systém monitorování vodní elektrárny.
Použité produkty: InTouch
Západočeská energetika
Elektrárna Vydra - řídicí systém TG1, TG2, ovládání a monitoring povodí.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
Západokámen
Řízení technologie lomu Děpoltovice - měření hladin v zásobnících.
Použité produkty: InTouch
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Čistička odpadních vod Šurany - intenzifikace.
Použité produkty: InTouch
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Vizualizace a řízení ČOV Dolná Streda.
Použité produkty: InTouch
Zásobování teplem Vsetín
Kotelna Ohrada - vizualizace technologie kotlů, strojoven, vodního hospodářství, mazutového hospodářství a řízení distribuce tepla v HV soustavě.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
Zásobování teplem Vsetín
Dispečink - monitorování a řízení cca 120 výměníkových stanic, řízení tepla v HV soustavě a sledování 3 kotelen.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian
Zásobování teplem Vsetín
Teplárna Jiráskova - monitorování a vizualizace pomocných technologií kogeneračních jendotek, chlazení, akumulace, vzduchotechniky, monitorování kotlů, strojoven a vodního hospodářství.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian
Zásobování teplem Vsetín
Teplárna Jiráskova - ovládání a monitorování kogeneračních jednotek.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
Zásobování teplem Vsetín
Dispečink - sledování a řízení cca 50 výměníkových stanic a sledování 4 kotelen.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian
Zásobování teplem Vsetín
Kotelna Ohrada - vizualizace, ukládání trendů.
Použité produkty: InTouch, Wonderware Historian
Závody SNP, Žiar nad Hronom
Řízení dopravy a dávkové výroby.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
Závody SNP, Žiar nad Hronom
Kysličnikárna - dávkovač pro dopravu hydrosměsi.
Použité produkty: InTouch
Závody SNP, Žiar nad Hronom
Doprava bauxitového rmutu.
Použité produkty: InTouch
Závody SNP, Žiar nad Hronom
Měření hladin surovinových zásobníků.
Použité produkty: InTouch
Závody SNP, Žiar nad Hronom
Řídicí systém dopravy kalcinovaných a nekalcinovaných materiálů.
Použité produkty: InTouch
Závody SNP, Žiar nad Hronom
Řídicí systém ovládání mechanizovaných klapek.
Použité produkty: InTouch
Závody SNP, Žiar nad Hronom
Řídicí systém ovládání rotačních pecí.
Použité produkty: InTouch
Závody SNP, Žiar nad Hronom
Závod Finalcast - řídicí systém odlévacího stroje DIMO
Použité produkty: InTouch
ZENTIVA k.s. Praha
Terminál ČOV na provozu energetika
Použité produkty: InTouch Runtime Read-only
Zentiva, Hlodovec
Rekonstrukce éterového hospodářství
Použité produkty: InTouch
ZsVaK - OZ Bratislava - vidiek
Vodárenský dispečink.
Použité produkty: InTouch
ZsVaK - OZ Dunajská Streda
Vodárenský dispečink.
Použité produkty: InTouch
ZsVaK - OZ Galanta
Vodárenský dispečink.
Použité produkty: InTouch
ZsVaK - OZ Komárno
Vodárenský dispečink.
Použité produkty: InTouch, InTouch Runtime Read-only
ZsVaK - OZ Nitra
Vodárenský dispečink.
Použité produkty: InTouch
ZsVaK - podnikové ředitelství
Vodárenský dispečink. Přívod vody "Jaderná elektrárna Mochovce".
Použité produkty: InTouch
ZsVaK, OZ Nové Zámky
Vodárenský dispečink.
Použité produkty: InTouch
ZsVS, Bratislava - OZ Dunajská Streda
Vodárenský dispečink okresu Dunajská Streda 23 objektů.
Použité produkty: InTouch
ZsVS, Nitra
Řízení a monitorování vodovodních a kanalizačních objektů ve správě ZsVS.
Použité produkty: InTouch
ZsVS, Nitra
Dispečink v Jelke a rozšíření na nové technologické celky.
Použité produkty: InTouch Runtime Read-only
ZsVS, Nitra
Dispečink.
Použité produkty: InTouch Runtime Read-only
ZsVS, Nitra
Centrální dispečink pro více uživatelů prostřednictvím Remote Desktop Services. Aplikace spojuje obrazovky několika dispečerských pracovišť společnosti.
Použité produkty: InTouch Runtime Read-only
ZsVS, Nitra
Řízení dálkovodu a pěti čerpacích stanic.
Použité produkty: InTouch
ZsVS, Nitra - OZ Levice
Řízení a monitorování kanalizačních objektů ve správě ZsVS.
Použité produkty: InTouch
ZsVS, Nitra - OZ Levice
Aplikace dispečinku dostupná pro vybrané pracovníky společnosti v mode read-only prostřednictvím Remote Desktop Services.
Použité produkty: InTouch Runtime Read-only
ZsVS, Nitra - OZ Toploľčany
Vodárenský dispečink OV Toploľčany - 25 objektů. Zobrazení objektů SPDV Toploľčany - 13 objektů. Trojrozměrná grafika vizualizace.
Použité produkty: InTouch
ZsVS, Nitra - SPDV Toploľčany
Vodárenský dispečink SPDV Toploľčany - 13 objektů. Zobrazení i objektů OV Toploľčany - 25 objektů. Trojrozměrná grafika vizualizace.
Použité produkty: InTouch
ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Vizualizace a řízení vakuové stanice zpracování oceli.
Použité produkty: InTouch
ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Vizualizace a řízení dopravy přísad pro pánvovou metalurgii a vakuovou stanici, stanice chladící vody a pomocná zařízení pro vakuovou stanici.
Použité produkty: InTouch
Železárny, Hrádek u Rokycan
Monitorování a řízení kotle K3.
Použité produkty: InTouch
Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.