ArchestrA Workflow

Řízení podnikových procesů mezi systémy a lidmi ve výrobě

Anotace

Softwarový systém ArchestrA Workflow je určen pro automatizaci správy podnikových procesů (Business Process Management). Byl speciálně vytvořen zejména pro použití ve výrobních organizacích s cílem zajistit více konzistentní a efektivní provádění předepsaných operací.

ArchestrA Workflow software je moderní aplikace pro řízení procesů, jež umožňuje výrobním firmám automatizovat a koordinovat provádění manuálních a automatizovaných procesů mezi lidmi, výrobními zařízeními a různými systémy používanými v organizaci.

ArchestrA Workflow software umožňuje snadno modelovat, vykonávat, analyzovat a zlepšovat procesy uvnitř i vně jejich organizace za účelem dosažení vyšší úrovně spolupráce, produktivity a inovací.

S ArchestrA Workflow lze standardizovat pracovní procesy, které se provádějí nejen při běžných standardních operacích, ale zejména během neplánovaně vzniklých nebo nebezpečných událostí.

Ať už je to pro dodržování právních či regulačních předpisů nebo sdílení osvědčených postupů nebo pro doplnění funkčností podnikových systémů jako SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition), MES (Manufacturing Execution Systems), EAM (Enterprise Asset Management) nebo ERP (Enterprise Resource Planning), ArchestrA Workflow poskytuje spolupráci, viditelnost a vynutitelnost vykonávání při provádění různých podnikových procesů.


Komponenty ArchestrA Workflow těsně spolupracují s Wonderware aplikacemi (Wonderware System Platform, Wonderware InTouch aj.), ale mohou být začleněny i do jiných komerčních aplikací třetích stran nebo do zákaznických aplikací pro vytvoření komplexního řešení pro správu výrobních podnikových procesů.

Process Designer

 • Intuitivní, vizuální modelovací prostředí pro snadný návrh procesů
 • Více než 50 konfigurovatelných typů pracovních postupů
 • Procesy mohou být navrženy a importovány z aplikace Microsoft Visio

Forms Designer

 • Návrhové prostředí pro snadné vytváření elektronických formulářů pro sběr nebo prezentaci dat v určitém kroku během procesu
 • I běžní koncoví uživatelé mohou vytvářet nové nebo upravovat stávající formuláře
 • Formuláře mohou iniciovat spuštění konkrétního pracovní procesu
 • Podporuje využití formulářů z aplikace Microsoft InfoPath

Business Activity Monitoring (BAM) & KPI

 • Připravené reporty o vykonaných pracovních postupech
 • Přidružení pracovních postupů s událostmi BAM (Business Activity Monitoring)
 • Analýzy výkonů
 • Klíčové výkonnostní ukazatele (KPI)

Komunikace s klienty

 • Komplexní integrace s MS Outlook
 • Podpora pro obousměrnou komunikaci s mobilními telefony
 • Podpora dalších prostředků pro doručování úkolů a zpětných reakcí (web, PDA, e-mail, hlasové zprávy)
 • Klientská aplikace Work Tasks pro iPhone
 • API, podpora webových služeb

Chci více informací

Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
podpora@pantek.cz

Ing. Jaroslav Jarka

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.