Wonderware System Platform

Softwarová platforma pro průmyslové automatizační a informační aplikace

Typická nasazení

Vizualizační a supervizní aplikace – SCADA/HMI

 • Řešení s využitím platformy Wonderware System Platform lze nasadit nejen v nových vizualizačních a supervizních projektech kategorie SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition / Human-Machine Interface – supervizní řízení a sběr dat / vizualizační rozhraní člověk-stroj), ale lze ho výhodně použít i pro nahrazení, zlepšení nebo významné rozšíření funkčností stávajících aplikací.
 • Integrace stávajících technologických řídicích systémů (PLC, DCS, I/O aj.) od různých dodavatelů do společného prostředí s jednotným ovládáním pro unifikované supervizní řízení a reportní účely
 • Pokročilé reportní sestavy pro zlepšenou viditelnost výrobních informací a analýzu výroby včetně klíčových ukazatelů výkonů KPI (Key Performance Indicators)
 • Univerzální využitelnost v jakémkoliv průmyslovém nebo technologickém sektoru
 • Zastřešení stávajících samostatně fungujících vizualizačních (SCADA/HMI) nástrojů do společného technologického informačního systému

Aplikace typu Geo-SCADA

 • Vizualizační a supervizní aplikace typu SCADA, geograficky rozprostřené na území většího rozsahu.
 • Typické příklady: Plynovody, produktovody, vodárenské sítě, energetické sítě apod.

Technologický informační systém pro vylepšení řízení a analýzu výroby

 • Vylepšení řízení, supervize a analýzy výrobních operací kategorie Production and Performance Management (řízení výroby a analýza výkonnosti výroby)
 • Řešení typu MES (Manufacturing Execution Systems) pro vylepšení řízení a analýzy výroby
 • Integrace stávajících technologických řídicích systémů od různých dodavatelů do společného prostředí s jednotným ovládáním pro unifikované supervizní řízení
 • Pokročilé reportní sestavy pro zlepšenou viditelnost výrobních informací a analýzu výroby včetně klíčových ukazatelů výkonů KPI (Key Performance Indicators)
 • Platforma umožňující standardizované propojení výrobních a obchodních systémů (např. SAP aj.) pro těsnou a oboustrannou spolupráci výrobních a obchodních úseků

Jednotná celopodniková platforma

 • Programový systém Wonderware System Platform má univerzální využití v jakémkoliv typu průmyslu nebo technologickém sektoru a má neomezenou škálovatelnost / rozšiřitelnost.
 • Kromě běžných dílčích nebo sjednocujících automatizačních a informačních aplikací na úrovni jednoho závodu je systém Wonderware System Platform velmi vhodný pro vytvoření jednotné softwarové technologické platformy pro standardizovaná řešení v rámci celé firmy nebo koncernu s více závody.

Řešení na bázi systému Wonderware System Platform je univerzálně použitelné ve všech typech technologických procesů a průmyslových odvětví.

Přínosy moderních technologií a architektury ArchestrA vyniknou zejména v řešeních, kde lze co nejvíce využít výhod hlavního jádra systému Wonderware System Platform - průmyslového aplikačního serveru Wonderware Application Server. Příklady velmi vhodných nasazení jsou uvedeny zde.

Chci více informací

Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
Ing. Jaroslav Jarka
Tomáš Petříček      

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.