Wonderware System Platform

Softwarová platforma pro průmyslové automatizační a informační aplikace

Hlavní přínosy

Otevřenost

 • Nezávislost na řídicím systému od konkrétního dodavatele.
 • Použití standardních informačních technologií (operační systém, relační databáze, komunikace). Využití moderní informační platformy .NET společnosti Microsoft.
 • Variabilní pracoviště operátorů:
  - Stacionární, vícemonitorová pracoviště
  - Mobilní operátor (TabletPC, PocketPC, telefon GSM)
  - Tencí klienti v prostředí Internet/intranet (Internet Explorer)
 • Otevřený přístup uživatelů (klientů) k real-time a historickým datům z různých, jim nejlépe vyhovujících klientských aplikací (Microsoft Office, Wonderware InTouch a Wonderware Historian Client, vlastní aplikace “na míru” ve Visual Basic, C++ aj.).

Zastřešení rozdílných řídicích systémů

 • Univerzální připojitelnost na řídicí systémy od různých výrobců, podpora více než 800 různých zařízení (PLC, DCS, I/O aj.).
 • Sjednocení stávajících oddělených aplikací (řízení různých technologických celků) společným uživatelským prostředím.
 • Prodloužení morální životnosti stávajících systémů.

Přehlednost a standardizace

 • Hierarchický objektově-orientovaný model výrobní technologie v souladu se standardem ISA S88.
 • Zohlednění fyzického nebo logického umístění technologických zařízení.
 • Možnost definovat a dodržovat vlastní podnikové standardy (konfigurace, funkčnost, zabezpečení zařízení apod.) a jmenné konvence.
 • Jednotná funkčnost pro technologická zařízení stejného typu.
 • Přehlednost i ve velmi rozsáhlých projektech.
 • Automatický elektronický záznam konfigurační historie objektů vyhovující požadavkům FDA 21 CFR Part 11.

Svobodné uspořádání architektury aplikace

 • Model výrobní technologie není závislý na architektonickém uspořádání počítačů, na kterých bude aplikace vykonávána.
 • Aplikaci vyvinutou na centrálním vývojovém pracovišti lze distribuovaně nasadit s uspořádáním Klient/Server, Peer-to-Peer nebo kombinací obou.
 • Společný adresní prostor (name space) pro celý projekt – klientské aplikace jsou nezávislé na umístění automatizačních objektů.
 • Snadná rozšiřitelnost - od pilotního projektu k rozsáhlým aplikacím.

Jednoduché provádění změn a nových požadavků uživatelů

 • Dědičná propagace změn – změna provedená v rodičovském objektu se promítne do všech „potomků“. IAS automaticky vyhledá a označí všechny dotčené potomky napříč celým projektem, uplatnění změn lze provést individuálně nebo hromadně.
 • Vysoká opakovatelnost vynaložené inženýrské práce (vyvinuté objekty jsou nezávislé na konkrétním projektu, snadný import / export objektů).
 • Snadná škálovatelnost - díky společnému adresnímu prostoru lze snadno rozložit rostoucí zátěž aplikačního serveru na další počítač(e) bez jakýchkoliv změn v klientských aplikacích.

Výkonný historizační systém

 • Automatizované ukládání procesních dat v reálném čase.
 • Efektivní ukládání a archivace velkých objemů procesních dat a s nimi souvisejících událostí o skutečném průběhu výroby za dlouhá časová období bez ztráty rozlišení a otevřenosti přístupu k uloženým datům.
 • Možnost archivace i dat, která nelze získat v reálném čase (data z laboratorních měření, data zpracovávaná dávkově aj.), tzv. „stará“ nebo “off-line” data.
 • Otevřený univerzální přístup k uloženým datům z mnoha různých klientských aplikací přes rozhraní ODBC, ADO nebo OLEDB.
 • Vysoká dostupnost dat a odolnost vůči chybám (víceúrovňová redundance).

Vysoká efektivita práce

 • Jednotné víceuživatelské vývojové prostředí (Integrated Development Environment – IDE).
 • Vývoj, nasazení, správu a diagnostiku celé distribuované aplikace lze provádět z jediného centrálního vývojového pracoviště.

Snadnost použití

 • Krabicový software – funkčnost ihned po instalaci.
 • Nezbytné funkčnosti pro průmyslovou automatizaci (komunikace, alarmování, historizace, skriptování, zabezpečení apod.) jsou zajišťovány automaticky na pozadí prostřednictvím architektonické platformy ArchestrA.
 • Snadnost použití a administrace.
 • Přátelské uživatelské rozhraní – rychlé zaškolení uživatelů.

Příznivá cena

 • Nízké časové náklady na zavedení a implementaci systému.
 • Nasazení na standardním hardware na platformě PC.
 • Prodloužení životního cyklu stávajících i nových automatizačních projektů.
 • Nízké celkové náklady na vlastnictví systému po celou dobu životnosti projektu (vývoj aplikace + implementace + údržba + rozšiřování).

Doplňující dokument

Wonderware System Platform - Hlavní výhody oproti tradičním SCADA/HMI řešením

Chci více informací

Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
Ing. Jaroslav Jarka
Tomáš Petříček      

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.