Wonderware System Platform

Softwarová platforma pro průmyslové automatizační a informační aplikace

Anotace

Wonderware uvedla na trh NOVOU GENERACI své klíčové softwarové platformy pro průmyslové automatizační a informační aplikace kategorie SCADA/HMI a IIoT – Wonderware System Platform 2017.

Nové dedikované webové stránky v češtině představující platformu Wonderware System Platform a hlavní novinky nové verze Wonderware System Platform 2017 najdete zde.

Požadavky zákazníků

Globální konkurence a nutnost rychle reagovat na nové obchodní příležitosti iniciovaly v posledních letech potřebu nového vývoje v oblasti architektury průmyslových informačních systémů.

V minulosti typicky určovala použitá technologie (informační a řídicí systémy), jak bude výrobní firma fungovat. Nyní se naopak obchodní požadavky zákazníků stávají prvořadými kritérii, na které výrobní firmy musí reagovat a podle nich zvolit potřebné technologie.

Výrobci a ostatní průmyslové firmy již nepotřebují vytvářet rozsáhlé a nedělitelné aplikace nebo projekty, které vyžadují velké množství času pro svůj návrh, vytvoření a nasazení. Požadavkem je nový modulární přístup, ve kterém je možné velmi rychle vytvořit nové součásti aplikací s vědomím, že požadavky na ně nebo dokonce na aplikace samotné by se mohly v nejbližší době i úplně změnit.

Strategická evoluční architektura

Wonderware System Platform je strategickou infrastrukturou pro automatizační a informační průmyslové aplikace, která umožňuje firmám pružně reagovat a plně využívat nové obchodní příležitosti.

Tato programová platforma je navržena tak, aby pomohla výrobcům a ostatním průmyslovým firmám přizpůsobovat se neustále měnícím potřebám zákazníků a celého trhu. Její rozsáhlé funkčnosti umožňují dosud nevídanou flexibilitu při vývoji, nasazení a změnách aplikací.

Uživatelé mohou snadno a rychle aplikovat inovační přístupy, experimentovat s novými technikami řízení a vyhodnocování výroby a pružně vytvářet různé typy programových aplikací „na míru“ požadavkům zákazníků.

Wonderware System Platform je strategická softwarová platforma pro průmyslové aplikace, založená na moderní technologické infrastruktuře ArchestrA. Jedná se o ucelenou softwarovou architekturu pro efektivní navrhovaní a provoz automatizačních a informačních systémů pro:

  • Vizualizační a supervizní aplikace kategorie HMI (Human-Machine Interface – vizualizace a supervizní řízení/rozhraní člověk-stroj)
  • Supervizní a vizualizační aplikace typu SCADA/Geo-SCADA (Supervision Control and Data Acquisition – supervizní řízení a sběr dat), včetně rozsáhlých geograficky rozprostřených technologických celků
  • Aplikace pro vyspělé řízení a analýzu výrobních operací kategorie Production and Performance Management (řízení výroby a analýza výkonnosti výroby), resp. MES (Manufacturing Execution Systems)

Systém Wonderware System Platform obsahuje výkonné služby zajišťující konzistentní a spolehlivé provozování výrobních a technologických procesů pro zachování vysoké a neměnné kvality, kterou zákazníci od dané firmy nebo její obchodní značky očekávají.

Uživatelům navíc Wonderware System Platform umožňuje velmi pružně přizpůsobovat a snadno rozšiřovat jejich výrobní systémy prakticky libovolně tak, aby vyhověly nejen současným, ale i budoucím potřebám. Díky systému Wonderware System Platform lze tedy průběžně vylepšovat řízení, výkonnost a efektivitu výroby.

Servery

Systémy Wonderware System Platform jsou dodávány jako integrované softwarové sady různých velikostí (z hlediska počtu proměnných) obsahující následující serverové produkty („back-end“) Wonderware:

Klienti

Uživatelé – výrobní operátoři, supervizoři, technologové, pracovníci kvality, manažeři aj. – si mohou pro přístup k informacím poskytovaným systémem Wonderware System Platform zvolit různé druhy klientských aplikací (“front-end“), které nejlépe vyhovují jejich potřebám.

  • Wonderware InTouch – komfortní grafický vizualizační program
  • Wonderware Historian Client – sada analytických a reportních aplikací a nástrojů
  • Microsoft Internet Explorer – běžný internetový prohlížeč
  • Microsoft Office (Word, Excel) aj.

Rozšiřující moduly a aplikace QuickStart

Strategickou koncepci a výhody programového systému Wonderware System Platform mohou uživatelé v průmyslovém sektoru využít nejen v rámci vizualizačních a supervizních řešení typu SCADA/HMI. Pro další využití nabízí Wonderware tzv. funkční moduly rozšiřující aplikaci systému Wonderware System Platform do dalších oblastí vylepšování výrobních a technologických procesů.

Tyto moduly, jako např.

  • Wonderware Operations Software pro zajištění správných výrobních parametrů a podrobný záznam a analýzu všech událostí při vlastní výrobě (rodokmen výrobků) nebo
  • Wonderware Performance Software pro sledování a analýzu prostojů a celkové výrobní efektivity (OEE – Overall Equipment Effectiveness) strojů, výrobních linek a dalších zařízení ve výrobě.

umožňují aplikovat velmi účinná řešení pro správu a řízení výroby (Production Management) a při analýze a zvyšování výkonnosti výroby (Performance Management).

K modulům jsou k dispozici předpřipravené aplikace označované jako QuickStart s předkonfigurovanými funkčnostmi, typicky v praxi využívanými v konkrétní výrobní problematice. Tyto aplikace velmi urychlují nasazení konkrétního řešení tím, že poskytují vzorovou databázovou strukturu, hotové vizualizační grafické objekty, typické reportní a analytické sestavy apod.

Uživatelská přátelskost

Softwarové produkty od firmy Wonderware si nadále ponechávají svoji legendární uživatelskou přátelskost při vytváření, nasazování nebo změnách aplikací.

Kombinace programového systému Wonderware System Platform, rozšiřujících funkčních modulů a aplikací QuickStart významně usnadňuje, standardizuje a urychluje vytváření i velmi vyspělých automatizačních a informačních řešení pro zvýšení efektivity, flexibility a ziskovosti výrobních operací.

Chci více informací

Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
Ing. Jaroslav Jarka
Tomáš Petříček      

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.