Wonderware software

Průmyslové automatizační a informační aplikace pro výrobní inteligenci

Wonderware Toolkit

Wonderware Toolkit je sada doplňujících vývojářských nástrojů pro softwarové produkty od firmy Wonderware, která umožňuje rozšířit její funkčnost tak, aby odpovídala specifickým potřebám případných nestandardních aplikací.

V sadě jsou obsaženy následující vývojářské nástroje:

 • DAS Toolkit (nástupce I/O Server Toolkit)
  Je určen k vývoji moderních komunikačních Data Access Serverů (zkráceně DAS nebo DA Serverů) pro komunikaci s řídicími systémy (PLC, DCS, vzdálené I/O apod.).

  DA Servery jsou modulární komunikační nástroje nové generace standardně vybavené aplikačním rozhraním OPC DA, Wonderware SuiteLink a DDE/FastDDE s rozsáhlými možnostmi diagnostiky komunikace. Součástí DA Serverů je také nové uživatelské rozhraní “DAServer Manager” umožňující vzdálenou konfiguraci a správu.
 • ArchestrA Object Toolkit
  Umožňuje vyvíjet dva typy objektů pro aplikace s Wonderware Application Serverem:

  Aplikační objekty
  V modelu výrobní technologie závodu, který se vytváří v rámci projektu Wonderware Application Serveru, reprezentují Aplikační objekty (Application Objects) výrobní zařízení, instrumentaci apod. Vývoj vlastních aplikačních objektů pomocí tohoto nového toolkitu (=programování) nepředstavuje běžný způsob práce v prostředí Wonderware Application Serveru. Vytvoření „vlastních“ aplikačních objektů může být přínosné v případech, kdy není efektivní využít předpřipravené typové volně konfigurovatelné aplikační objekty, které jsou součástí instalace Wonderware Application Serveru.

  Objekty pro integraci zařízení
  Objekty pro integraci zařízení (Device Integration Objects – DI Objects) reprezentují jednotlivé kontrolery řídicích systémů (PLC) a jejich komunikační sítě, což umožňuje zahrnout fyzickou hierarchickou strukturu řídicích systémů do modelu výrobní technologie závodu, který se vytváří v rámci projektu Wonderware Application Serveru.
 • InTouch Extensibility Toolkit
  Wizard Development Kit pro vytváření vlastních předkonfigurovaných grafických objektů nebo posloupností příkazů (InTouch Wizards).

  Script Development Kit pro vytváření vlastních komplexních programových algoritmů nebo funkcí a jejich zařazení přímo do skriptového jazyka InTouch (InTouch QuickScripts). IDEA (InTouch Database Extension APIs) pro zprostředkování přístupu do databáze InTouch z externích aplikací (např. z operačního systému MS-Dos). TagAccess pro přímý přístup k proměnným aplikace InTouch z prostředí MS Visual Basic.
 • Alarmový toolkit
  Sada nástrojů Alarmový toolkit je určena pro vytváření vlastních Poskytovatelů alarmů a Spotřebitelů alarmů, které lze začlenit do subsystému distribuovaných alarmů systému InTouch.

  Systémoví integrátoři, koncoví uživatelé i nezávislé softwarové firmy tak mají možnost zakomponovat do svých aplikací funkčnost Poskytovatele alarmů určeného k vyhodnocování alarmových stavů určitých signálů (např. načítaných přímo z řídicího systému při vývoji vlastních komunikačních I/O serverů). Vyhodnocené alarmy pak lze poskytovat včetně časové značky subsystému distribuovaných alarmů, který s nimi pracuje stejně jako kdyby byly generovány aplikací InTouch.

  Naproti tomu Spotřebitelé alarmů, tj. aplikace nebo objekty ActiveX, získávají informace o alarmech od subsystému distribuovaných alarmů a prezentují je uživateli přesně podle specifických požadavků konkrétního uživatele
 • Historian Server Toolkit
  Knihovna funkcí a metod, která zapouzdřuje API rozhraní pro programování databáze Wonderware Historian Server. S pomocí dodávaných funkcí a metod můžou programátoři a vývojáři řešit problematiku:

  - Konfigurace manuálních proměnných
  - Archivace procesních dat
  - Načítání uložených dat
  - Správy připojení a sledování systému

  Historian Server Toolkit je dále možné použít při vývoji samostatně provozovaných .NET aplikací, ale i pro řešení nestandardních požadavků v ArchestrA skriptech Wonderware Application Serveru.

Chci více informací


Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.