Wonderware software

Průmyslové automatizační a informační aplikace pro výrobní inteligenci

Strategická koncepce

Poslání Wonderware softwaru

Znatelné zvýšení produktivity a kvality výrobních operací v jakýchkoliv průmyslových sektorech díky včasným a přesným výrobním informacím podporujícím inteligentní uživatelské zásahy pro optimalizaci výroby. Poskytnutí moderního integrovaného a uživatelsky přátelského řešení s nízkými celkovými náklady na vlastnictví díky rychlému vývoji, nasazování a údržbě aplikací.

Integrace

Velmi důležitou vlastností softwaru od firmy Wonderware je vzájemná integrace všech obsažených produktů. To znamená odstranění nutnosti psát vlastní programy pro spolupráci jednotlivých produktů, méně propojovacích rozhraní, méně času stráveného konfigurováním a žádné dodatečné náklady na integraci. Integrace také znamená, že jednotlivé produkty mají společnou databázi pro záznam historie, těsně spolupracují, sdílejí mezi sebou informace, mají stejný vzhled a ovládání a podporují společné komunikační mechanismy.

Uživatelská přátelskost

Obdobně jako v oblíbeném vizualizačním systému Wonderware InTouch SCADA HMI je i při vývoji všech ostatních Wonderware softwarových produktů kladen značný důraz na uživatelskou přátelskost dodávaného software, což je poznávací znamení společnosti Wonderware od samého počátku její existence.

Neomezené možnosti nasazení

Softwarové produkty od firmy Wonderware lze použít k vytvoření výkonné grafiky pro vizualici a supervizní řízení technologických a výrobních procesů, pro sběr a analýzy dat ze skutečného průběhu výroby, pro dokladování rodokmenu výrobků a výrobní kvality, pro vzdálený přístup k výrobním datům ze sítí Internet aj. Detailní interakce s výrobním prostředím slouží nejen pro účely sledování a ovládání, ale i pro jeho průběžné vylepšování. Wonderware software lze aplikovat v jakémkoliv průmyslovém sektoru - automobilovém, energetickém, hutnickém, těžebním, chemickém, farmaceutickém, strojírenském, papírenském, plynárenském aj.

Technologická strategie

Hlavní zásada technologické strategie firmy Wonderware zůstává již od počátku neměnná – výhodně využívat standardní, otevřené a osvědčené informační technologie, které Wonderware příp. rozšiřuje pro splnění specifických nároků sektoru průmyslové automatizace.

Tato strategie začala s operačním systémem Microsoft Windows. Wonderware byla vůbec prvním průkopníkem při použití tohoto operačního systému v průmyslové výrobě. Její produkt InTouch, uvedený na trh již v roce 1989, poskytl zákazníkům tehdy neobyčejně snadno použitelné grafické rozhraní s výkonnými grafickými a vizualizačními možnostmi. InTouch se tak díky dnes již legendární snadnosti použití a neobyčejně rychlému vývoji aplikací stal velmi brzy světově nejoblíbenějším produktem pro vizualizační aplikace kategorie HMI.

Wonderware neustále drží krok s technologickým vývojem v oboru informačních technologií a postupně ve svých produktech využívá další špičkové technologie - DDE, NetDDE, SuiteLink, ActiveX, SQL, OLE DB, ADO, ODBC, OPC, XML, .NET a další, z nichž některé sama vytvořila.

Vyvinula např. protokol Wonderware NetDDE pro síťovou výměnu dat mezi aplikacemi v prostředí Windows, a poté poskytla licenci na tuto technologii společnosti Microsoft, čímž se brzy stala celosvětovým standardem. Později uvedla vlastní komunikační protokol SuiteLink na bázi TCP/IP, který splňuje požadavek rychlé síťové komunikace v rozsáhlých distribuovaných aplikacích a zároveň obsahuje informace nejen o hodnotách, ale i o časových značkách a o kvalitě přenášených dat (VTQ).

Pokrokové vize

Díky důslednému používání otevřených technologií a mezinárodních standardů se neustále zvyšuje funkčnost produktů firmy Wonderware. Ze společnosti, která dříve poskytovala pouze vizualizační produkty, se Wonderware přeměnila v celosvětového dodavatele plně integrované rodiny softwarových produktů a zcela mění i dosavadní uspořádání tohoto tržního sektoru – definuje přechod od jednoduchých HMI aplikací ke komplexnímu integrovanému výrobně-informačnímu systému.

Wonderware i nadále těsně spolupracuje s firmou Microsoft. Moderní technologie Microsoft.NET je např. využita v nové objektově-orientované architektonické infrastruktuře ArchestrA, kterou Wonderware vytvořila pro použití právě v nové generaci softwarových produktů pro průmyslovou automatizaci.

Uvedením architektury ArchestrA zavedla Wonderware do softwarového světa v průmyslové automatizaci novou filozofii - vykonávání výkonných objektů na jednotné průmyslové operační platformě. Vzhledem ke komponentovému uspořádání, využívání nejnovějších softwarových technologií, otevřenosti a podpoře opakovatelného využití již provedené inženýrské práce má platforma ArchestrA všechny předpoklady opět vytvořit nový standard v oblasti softwarových aplikací v sektoru průmyslové automatizace.

Chci více informací


Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.