Wonderware software

Průmyslové automatizační a informační aplikace pro výrobní inteligenci

Anotace

Důležitost výrobních informací

Aktuální a přesné výrobní informace jsou v dnešním konkurenčním tržním prostředí klíčem k prosperitě výrobních firem. Sběr a ukládání procesních dat automatizovanými řídicími systémy nebo výrobními operátory je však pouze prvním nutným krokem.

Pro efektivní využití těchto surových dat je potřeba, aby se názorně vizualizovala a interpretovala pomocí vhodných analýz, čímž se přemění na prakticky využitelné informace. Teprve takto získaná výrobní inteligence umožňuje různým pracovníkům průběžně provádět optimální rozhodnutí pro zlepšování kvality výroby, snižování výrobních nákladů a zvyšování produkce.

Globální konkurence a nutnost rychle reagovat na nové obchodní příležitosti vyvolaly v posledních letech potřebu nového vývoje v oblasti architektury průmyslových automatizačních a informačních systémů. Výrobní a ostatní průmyslové firmy již nepotřebují vytvářet rozsáhlé a nedělitelné softwarové aplikace, které vyžadují velké množství času pro svůj návrh, vytvoření a nasazení.

Požadavkem je flexibilita a modulární řešení, ve kterém je možné velmi rychle vytvářet nebo modifikovat součásti aplikací s vědomím, že požadavky na ně nebo dokonce na celé aplikace se mohou v budoucnosti měnit.

Strategické softwarové řešení od Wonderware

Wonderware software je integrovaná rodina produktů pro průmyslové automatizační a informační aplikace od renomovaného dodavatele, která byla od počátku navrhována se záměrem, aby pomohla průmyslovým firmám přizpůsobovat se neustále měnícím potřebám jejich zákazníků.

Koncepce a rozsáhlé funkčnosti softwarových produktů od Wonderware umožňují dosud nevídanou flexibilitu při vývoji, nasazeních a změnách aplikací. Uživatelé mohou pružně přizpůsobovat a snadno rozšiřovat své výrobní systémy prakticky libovolně, aby vyhověly nejen současným, ale i budoucím potřebám, a průběžně tak vylepšovat řízení, výkonnost a efektivitu výroby.

Softwarové produkty v aktuální nabídce jsou úspěšnou realizací vize a dlouhodobé strategické koncepce Wonderware. Jedná se o technologicky i uživatelsky revoluční produkty nové generace využívající moderní technologickou infrastrukturu Wonderware ArchestrA, která poskytuje ucelenou softwarovou architekturu sloužící k efektivnímu navrhování a provozu automatizačních a informačních řešení pro:

 • Vizualizační a supervizní aplikace typu HMI (Human-Machine Interface – vizualizace a supervizní řízení/rozhraní člověk-stroj)
 • Supervizní a vizualizační aplikace typu SCADA/Geo-SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition – supervizní řízení a sběr dat), včetně rozsáhlých geograficky rozprostřených technologických celků
 • Aplikace pro vyspělé řízení a analýzu výrobních operací kategorie Production and Performance Management (řízení výroby a analýza výkonnosti výroby), resp. MES (Manufacturing Execution Systems)

S pomocí softwaru od Wonderware si vytvoříte vyspělý technologický informační systém, který je těsně svázán s vlastní výrobou ve výrobních provozech. Wonderware software tak vhodně doplňuje administrativní podnikové informační systémy kategorie ERP (SAP, Navision aj.) zaměřené především na finance, personalistiku a obchodní logistiku.

Potřebné informace se poskytují pracovníkům z různých úrovní podniku, a to nejen horizontálně, ale i vertikálně, tj. od výrobních operátorů až po vedení podniku. Tím se přemosťuje ve výrobních podnicích obvyklá bariéra mezi světem “modrých a bílých límečků” a zároveň se pomáhají splnit i požadavky různých certifikací (ISO, VDA, FDA aj.) a zákaznických auditů.

Hlavní funkčnosti

Řešení se softwarovými produkty od Wonderware lze přehledně charakterizovat tak, že umožňují v reálném čase názorně zviditelňovat, analyzovat a ovlivňovat provozované výrobní a technologické procesy. K nejdůležitějším funkčnostem patří:

 • Sběr dat z řídicích systémů (PLC, DCS, I/O aj.)
 • Vizualizace a supervizní řízení technologických procesů (SCADA/HMI)
 • Dodržování předepsaných výrobních postupů (GMP)
 • Záznam skutečné historie výroby a všech důležitých technologických parametrů
 • Analýza a dokladování skutečného průběhu výrobních procesů (rodokmen výrobků)
 • Řízení a podrobné sledování rozpracované výroby (MES)
 • Řízení vsádkové výroby (Batch)
 • Statistické řízení kvality výrobních procesů (SPC)
 • Sledování a analýza prostojů výroby
 • Výpočet celkové efektivity výrobních zařízení (OEE)
 • Přístup k výrobním informacím odkudkoliv (Internet)

Wonderware software

Klíčovou součástí řešení je moderní softwarová platforma Wonderware System Platform obsahující základní serverové produkty („back-end“) od Wonderware:

 • Wonderware Application Server
 • Wonderware Historian Server
 • Wonderware Information Server
 • Wonderware Komunikační servery

Uživatelé si mohou pro přístup k informacím poskytovaným systémem Wonderware System Platform zvolit různé druhy klientských aplikací (“front-end“), a to nejen od Wonderware, které nejlépe vyhovují jejich potřebám.

 • Wonderware InTouch
 • Wonderware Historian Client
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Office (Word, Excel aj.)
 • Další klientské aplikace od nezávislých dodavatelů nebo napsané „na míru“ podle požadavků koncových uživatelů

Softwarové produkty od Wonderware pracují v operačních systémech Microsoft Windows a podporují otevřené a všeobecně používané technologické standardy (ODBC, OPC, .NET, XML, ActiveX, TCP/IP aj.).

Produkty z nabídky Wonderware lze vzájemně kombinovat podle požadavků konkrétních aplikací a uživatelů z různých druhů průmyslových sektorů.

 • InTouch SCADA HMI - Oblíbený systém pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických proces kategorie SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition / Human-Machine Interface)s legendární uživatelskou přátelskostí a celosvětovým rozšířením (již více než 300 000 licencí). Umožňuje snadno vytvořit grafické zobrazení jakýchkoliv výrobních technologií na monitoru počítače, jejich ovládání a dynamické animace, které názorně v reálném čase zobrazují aktuální stavy provozovaných technologických systémů ve výrobě. InTouch slouží rovněž jako jednotné vizualizační rozhraní (front-end) pro další produkty od Wonderware.
 • Wonderware System Platform - Strategická softwarová platforma, založená na moderní technologické infrastruktuře Wonderware ArchestrA. Jedná se o ucelenou softwarovou architekturu s potřebnými serverovými produkty a službami pro efektivní navrhovaní a provoz automatizačních a informačních aplikací ve výrobním a technologickém sektoru.
 • Wonderware Application Server - Průmyslový aplikační server zajišťující klíčové funkčnosti řešení na bázi softwarové platformy Wonderware System Platform. Wonderware Application Server provádí v reálném čase robustní komunikaci s řídicími systémy, sběr dat a generování alarmů, zajišťuje archivaci dat do historizační databáze a umožňuje centrální nasazení aplikací a správu zabezpečení.
 • Wonderware Historian - Historizační databáze pro sběr, ukládání a poskytování velkého množství technologických dat v reálném čase. Soustředění procesních informací z výrobních technologií na jednom místě a jejich snadná dostupnost je nezbytným předpokladem pro přesnou dokumentaci a hodnověrné analýzy výroby.
 • Wonderware Information Server - Výrobní informační portál pro publikaci výrobních dat do prostředí Internet/intranet. Wonderware Information Server integruje výrobní data z různých zdrojů a umožňuje k nim snadný přístup všem klientským zájemcům z jejich běžného internetového prohlížeče (MS Internet Explorer) bez nutnosti instalovat a udržovat na těchto klientských počítačích jakýkoliv další speciální software.
 • I/O komunikace - Komunikační programy pro výměnu dat s řídicími systémy (PLC, DCS, I/O aj.) všech významných výrobců (Siemens, Schneider, Rockwell, GE Fanuc, ZAT aj.). Komunikační servery jsou k dispozici nejen přímo od Wonderware, ale i od dalších nezávislých dodavatelů nebo přímo od výrobců řídicích systémů.
 • Wonderware Historian Client - Sada klientských analytických a reportních aplikací pro prezentaci dat uložených v historizační procesní databázi Wonderware Historian. K dispozici jsou mj. komfortní časové grafy (trendy) nebo reportní sestavy těsně spolupracující s oblíbenými kancelářskými aplikacemi z rodiny Microsoft Office (MS Excel, Word aj.)
 • Wonderware MES / Operations Software - Softwarový systém kategorie MES (Manufacturing Execution System), který výrobcům zajišťuje důsledné dodržování správných výrobních postupů, vysokou a stejnorodou kvalitů výrobků a zlepšuje tak provozní výkony a konkurenceschopnost.
 • Wonderware MES / Performance Software - Softwarový systém kategorie MES (Manufacturing Execution System), který pomáhá podnikům významně zvýšit efektivitu výroby a množství vyrobených produktů tím, že umožňuje průkazně identifikovat a kvantifikovat přesné příčiny výrobních ztrát způsobených neefektivním využíváním jejich výrobních zařízení.
 • QI Analyst - Software kategorie SPC (Statistical Process Control) pro sledování a řízení kvality výrobních procesů. Kromě analýz uložených historických dat umožňuje QI Analyst statisticky zpracovávat data také v reálném čase, čímž lze předvídat i případné budoucí problémy.

Přínosy pro uživatele

Nasazením softwarových produktů od Wonderware získáte inteligentní řešení obsahující bohatou sestavu vzájemně spolupracujících automatizačních a informačních softwarových produktů pro znatelné zvýšení produktivity a kvality výrobních operací.

Celkem bylo nasazeno již více než 700 000 licencí Wonderware softwaru.

Hlavní přínosy pro uživatele jsou přehledně uvedeny zde.

Chci více informací


Close

Zadejte prosím následující údaje.