Wonderware software

Průmyslové automatizační a informační aplikace pro výrobní inteligenci

Anotace

Důležitost výrobních informací

Aktuální a přesné výrobní informace jsou v dnešním konkurenčním tržním prostředí klíčem k prosperitě výrobních firem. Sběr a ukládání procesních dat automatizovanými řídicími systémy nebo výrobními operátory je však pouze prvním nutným krokem.

Pro efektivní využití těchto surových dat je potřeba, aby se názorně vizualizovala a interpretovala pomocí vhodných analýz, čímž se přemění na prakticky využitelné informace. Teprve takto získaná výrobní inteligence umožňuje různým pracovníkům průběžně provádět optimální rozhodnutí pro zlepšování kvality výroby, snižování výrobních nákladů a zvyšování produkce.

Globální konkurence a nutnost rychle reagovat na nové obchodní příležitosti vyvolaly v posledních letech potřebu nového vývoje v oblasti architektury průmyslových automatizačních a informačních systémů. Výrobní a ostatní průmyslové firmy již nepotřebují vytvářet rozsáhlé a nedělitelné softwarové aplikace, které vyžadují velké množství času pro svůj návrh, vytvoření a nasazení.

Požadavkem je flexibilita a modulární řešení, ve kterém je možné velmi rychle vytvářet nebo modifikovat součásti aplikací s vědomím, že požadavky na ně nebo dokonce na celé aplikace se mohou v budoucnosti měnit.

Strategické softwarové řešení od Wonderware

Wonderware software je integrovaná rodina produktů pro průmyslové automatizační a informační aplikace od renomovaného dodavatele, která byla od počátku navrhována se záměrem, aby pomohla průmyslovým firmám přizpůsobovat se neustále měnícím potřebám jejich zákazníků.

Koncepce a rozsáhlé funkčnosti softwarových produktů od Wonderware umožňují dosud nevídanou flexibilitu při vývoji, nasazeních a změnách aplikací. Uživatelé mohou pružně přizpůsobovat a snadno rozšiřovat své výrobní systémy prakticky libovolně, aby vyhověly nejen současným, ale i budoucím potřebám, a průběžně tak vylepšovat řízení, výkonnost a efektivitu výroby.

Softwarové produkty v aktuální nabídce jsou úspěšnou realizací vize a dlouhodobé strategické koncepce Wonderware. Jedná se o technologicky i uživatelsky revoluční produkty nové generace využívající moderní technologickou infrastrukturu Wonderware ArchestrA, která poskytuje ucelenou softwarovou architekturu sloužící k efektivnímu navrhování a provozu automatizačních a informačních řešení pro:

 • Vizualizační a supervizní aplikace typu HMI (Human-Machine Interface – vizualizace a supervizní řízení/rozhraní člověk-stroj)
 • Supervizní a vizualizační aplikace typu SCADA/Geo-SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition – supervizní řízení a sběr dat), včetně rozsáhlých geograficky rozprostřených technologických celků
 • Aplikace pro vyspělé řízení a analýzu výrobních operací kategorie Production and Performance Management (řízení výroby a analýza výkonnosti výroby), resp. MES (Manufacturing Execution Systems)

S pomocí softwaru od Wonderware si vytvoříte vyspělý technologický informační systém, který je těsně svázán s vlastní výrobou ve výrobních provozech. Wonderware software tak vhodně doplňuje administrativní podnikové informační systémy kategorie ERP (SAP, Navision aj.) zaměřené především na finance, personalistiku a obchodní logistiku.

Potřebné informace se poskytují pracovníkům z různých úrovní podniku, a to nejen horizontálně, ale i vertikálně, tj. od výrobních operátorů až po vedení podniku. Tím se přemosťuje ve výrobních podnicích obvyklá bariéra mezi světem “modrých a bílých límečků” a zároveň se pomáhají splnit i požadavky různých certifikací (ISO, VDA, FDA aj.) a zákaznických auditů.

Hlavní funkčnosti

Řešení se softwarovými produkty od Wonderware lze přehledně charakterizovat tak, že umožňují v reálném čase názorně zviditelňovat, analyzovat a ovlivňovat provozované výrobní a technologické procesy. K nejdůležitějším funkčnostem patří:

 • Sběr dat z řídicích systémů (PLC, DCS, I/O aj.)
 • Vizualizace a supervizní řízení technologických procesů (SCADA/HMI)
 • Dodržování předepsaných výrobních postupů (GMP)
 • Záznam skutečné historie výroby a všech důležitých technologických parametrů
 • Analýza a dokladování skutečného průběhu výrobních procesů (rodokmen výrobků)
 • Řízení a podrobné sledování rozpracované výroby (MES)
 • Řízení vsádkové výroby (Batch)
 • Statistické řízení kvality výrobních procesů (SPC)
 • Sledování a analýza prostojů výroby
 • Výpočet celkové efektivity výrobních zařízení (OEE)
 • Přístup k výrobním informacím odkudkoliv (Internet)

Wonderware software

Klíčovou součástí řešení je moderní softwarová platforma Wonderware System Platform obsahující základní serverové produkty („back-end“) od Wonderware:

 • Wonderware Application Server
 • Wonderware Historian Server
 • Wonderware Information Server
 • Wonderware Komunikační servery

Uživatelé si mohou pro přístup k informacím poskytovaným systémem Wonderware System Platform zvolit různé druhy klientských aplikací (“front-end“), a to nejen od Wonderware, které nejlépe vyhovují jejich potřebám.

 • Wonderware InTouch
 • Wonderware Historian Client
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Office (Word, Excel aj.)
 • Další klientské aplikace od nezávislých dodavatelů nebo napsané „na míru“ podle požadavků koncových uživatelů

Softwarové produkty od Wonderware pracují v operačních systémech Microsoft Windows a podporují otevřené a všeobecně používané technologické standardy (ODBC, OPC, .NET, XML, ActiveX, TCP/IP aj.).

Produkty z nabídky Wonderware lze vzájemně kombinovat podle požadavků konkrétních aplikací a uživatelů z různých druhů průmyslových sektorů.

 • InTouch SCADA HMI - Oblíbený systém pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických proces kategorie SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition / Human-Machine Interface)s legendární uživatelskou přátelskostí a celosvětovým rozšířením (již více než 300 000 licencí). Umožňuje snadno vytvořit grafické zobrazení jakýchkoliv výrobních technologií na monitoru počítače, jejich ovládání a dynamické animace, které názorně v reálném čase zobrazují aktuální stavy provozovaných technologických systémů ve výrobě. InTouch slouží rovněž jako jednotné vizualizační rozhraní (front-end) pro další produkty od Wonderware.
 • Wonderware System Platform - Strategická softwarová platforma, založená na moderní technologické infrastruktuře Wonderware ArchestrA. Jedná se o ucelenou softwarovou architekturu s potřebnými serverovými produkty a službami pro efektivní navrhovaní a provoz automatizačních a informačních aplikací ve výrobním a technologickém sektoru.
 • Wonderware Application Server - Průmyslový aplikační server zajišťující klíčové funkčnosti řešení na bázi softwarové platformy Wonderware System Platform. Wonderware Application Server provádí v reálném čase robustní komunikaci s řídicími systémy, sběr dat a generování alarmů, zajišťuje archivaci dat do historizační databáze a umožňuje centrální nasazení aplikací a správu zabezpečení.
 • Wonderware Historian - Historizační databáze pro sběr, ukládání a poskytování velkého množství technologických dat v reálném čase. Soustředění procesních informací z výrobních technologií na jednom místě a jejich snadná dostupnost je nezbytným předpokladem pro přesnou dokumentaci a hodnověrné analýzy výroby.
 • Wonderware Information Server - Výrobní informační portál pro publikaci výrobních dat do prostředí Internet/intranet. Wonderware Information Server integruje výrobní data z různých zdrojů a umožňuje k nim snadný přístup všem klientským zájemcům z jejich běžného internetového prohlížeče (MS Internet Explorer) bez nutnosti instalovat a udržovat na těchto klientských počítačích jakýkoliv další speciální software.
 • I/O komunikace - Komunikační programy pro výměnu dat s řídicími systémy (PLC, DCS, I/O aj.) všech významných výrobců (Siemens, Schneider, Rockwell, GE Fanuc, ZAT aj.). Komunikační servery jsou k dispozici nejen přímo od Wonderware, ale i od dalších nezávislých dodavatelů nebo přímo od výrobců řídicích systémů.
 • Wonderware Historian Client - Sada klientských analytických a reportních aplikací pro prezentaci dat uložených v historizační procesní databázi Wonderware Historian. K dispozici jsou mj. komfortní časové grafy (trendy) nebo reportní sestavy těsně spolupracující s oblíbenými kancelářskými aplikacemi z rodiny Microsoft Office (MS Excel, Word aj.)
 • Wonderware MES / Operations Software - Softwarový systém kategorie MES (Manufacturing Execution System), který výrobcům zajišťuje důsledné dodržování správných výrobních postupů, vysokou a stejnorodou kvalitů výrobků a zlepšuje tak provozní výkony a konkurenceschopnost.
 • Wonderware MES / Performance Software - Softwarový systém kategorie MES (Manufacturing Execution System), který pomáhá podnikům významně zvýšit efektivitu výroby a množství vyrobených produktů tím, že umožňuje průkazně identifikovat a kvantifikovat přesné příčiny výrobních ztrát způsobených neefektivním využíváním jejich výrobních zařízení.
 • QI Analyst - Software kategorie SPC (Statistical Process Control) pro sledování a řízení kvality výrobních procesů. Kromě analýz uložených historických dat umožňuje QI Analyst statisticky zpracovávat data také v reálném čase, čímž lze předvídat i případné budoucí problémy.

Přínosy pro uživatele

Nasazením softwarových produktů od Wonderware získáte inteligentní řešení obsahující bohatou sestavu vzájemně spolupracujících automatizačních a informačních softwarových produktů pro znatelné zvýšení produktivity a kvality výrobních operací.

Celkem bylo nasazeno již více než 700 000 licencí Wonderware softwaru.

Hlavní přínosy pro uživatele jsou přehledně uvedeny zde.

Chci více informací
      

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.